Odeslání obrázku nebo videa e‑mailem

Obrázky a videozáznamy uložené v počítači můžete poslat e‑mailem jako přílohu.

 1. Spusťte program Windows Fotogalerie klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Fotogalerie.

 2. Klepněte na obrázek nebo videozáznam, který chcete poslat e‑mailem.

  Chcete-li vybrat více položek, stiskněte a podržte klávesu CTRL a klepněte na položky, které chcete vybrat.

 3. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko E‑mail.

 4. V dialogovém okně Připojit obrázky a soubory vyberte velikost obrázku ze seznamu Velikost obrázku.

 5. Klepněte na tlačítko Připojit.

  Systém Windows otevře novou e‑mailovou zprávu a připojí obrázek nebo videozáznam ke zprávě. Použije se váš upřednostňovaný e‑mailový program.

 6. Po vytvoření e‑mailové zprávy klepněte na tlačítko Odeslat.

Poznámky

 • Je vhodné provést optimalizaci obrázků pro e‑mail, tj. před odesláním je zmenšit, protože příliš velké soubory mohou některé e‑mailové systémy zastavit. Řada e‑mailových serverů má nastaveno omezení 1 až 2 MB na zprávu. Optimalizace obrázků pro e‑mail neovlivní velikost ani kvalitu původních obrázků v počítači, pouze se změní velikost e‑mailové verze.

 • Stejně můžete posílat videozáznamy, u nich se ale nemění velikost. Videozáznamy jsou obecně velké, je proto důležité mít na paměti limit velikosti souborů 1 až 2 MB.

 • Chcete-li, můžete soubory obrázků přetáhnout přímo do otevřené e‑mailové zprávy. Při použití tohoto způsobu ale nebudete mít možnost automaticky zmenšit soubory obrázků.