Nastavení úrovně přiblížení v programu Lupa

Program Lupa může zobrazovat objekty na obrazovce až šestnáctkrát větší než je jejich skutečná velikost. Chcete-li vybrat požadovanou úroveň přiblížení, postupujte následovně.

  1. Spusťte program Lupa klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy, klepnutím na složku Příslušenství, klepnutím na složku Usnadnění přístupu a potom klepnutím na položku Lupa.

  2. Vyberte úroveň v seznamu Měřítko. Úroveň přiblížení v okně programu Lupa se okamžitě změní. Pokračujte v úpravě úrovně, dokud vám nebude vyhovovat.