Aplikaci Windows Media Player je možné použít k synchronizaci čili kopírování souborů digitálních médií z knihovny aplikace Player do přenosného zařízení. Když zařízení připojíte poprvé, aplikace Player zvolí metodu synchronizace (automatickou nebo ruční), která je pro zařízení nejlepší, v závislosti na úložné kapacitě zařízení a velikosti knihovny. Je-li úložná kapacita zařízení větší než 4 gigabajty (GB) a do zařízení lze umístit celou knihovnu, aplikace Player bude automaticky synchronizovat celou knihovnu. Pokaždé, když zařízení v budoucnu připojíte k počítači, zaktualizuje aplikace Player zařízení tak, aby bylo zrcadlovým obrazem knihovny. Můžete také zvolit, co se bude automaticky synchronizovat, výběrem seznamů stop, které chcete synchronizovat.

Je-li úložná kapacita zařízení menší než 4 gigabajty (GB) nebo celou knihovnu nelze umístit do zařízení, aplikace Player zvolí ruční synchronizaci. V případě ruční synchronizace vybíráte soubory nebo seznamy stop, které chcete synchronizovat, ručně, a to pokaždé, když chcete provést změny souborů v zařízení, a ručně také odstraňujete soubory ze zařízení.

Jakmile je vaše zařízení poprvé nastaveno, můžete podle přání přepínat mezi automatickou a ruční synchronizací.

Zobrazit vše

Nastavení zařízení

 1. Spusťte aplikaci Player a připojte zařízení k počítači. Jste-li vyzváni, vyberte možnost synchronizace zařízení pomocí aplikace Windows Media Player.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Jestliže aplikace Player zvolila automatickou synchronizaci zařízení, klepněte na tlačítko Dokončit. Když to provedete, aplikace Player provede synchronizaci (zkopírování) celé knihovny do zařízení. Poté se zařízení bude synchronizovat při každém připojení k počítači.

  • Jestliže aplikace Player zvolila ruční synchronizaci zařízení, klepněte na tlačítko Dokončit. Poté na kartě Synchronizovat vyberte soubory a seznamy stop, které chcete ručně synchronizovat.

 3. Chcete-li v případě automatické synchronizace synchronizovat jen část knihovny, můžete zvolit, co se má automaticky synchronizovat. Postup, jak zvolit, co se má automaticky synchronizovat, je popsán dále v tomto tématu.

Jak zvolit, co se má automaticky synchronizovat

Jestliže se vaše zařízení synchronizuje automaticky, není nutné synchronizovat celou knihovnu. Namísto toho můžete vybrat položky z existujících seznamů stop nebo vytvořit nové seznamy stop nebo soubory, které chcete synchronizovat. Seznamy stop, které vyberete, se budou synchronizovat se zařízením při každém připojení zařízení k počítači.

 1. Klepněte na šipku pod kartou Synchronizovat, přejděte na zařízení a pak klepněte na tlačítko Nastavit synchronizaci.

 2. V seznamu Dostupné seznamy stop vyberte existující seznamy stop, které chcete synchronizovat, a klepněte na tlačítko Přidat.

 3. Chcete-li vytvořit seznam stop, klepněte příkaz Vytvořit automatický seznam stop a postupem podle kroků na obrazovce určete kritéria pro soubory v automatickém seznamu stop.

 4. Chcete-li odebrat seznam stop, klepněte na něj v seznamu Seznamy stop k synchronizaci a potom klepněte na tlačítko Odebrat.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V seznamu Seznamy stop k synchronizaci vybírejte postupně jednotlivé seznamy stop a uspořádejte je do pořadí, ve kterém je chcete synchronizovat, pomocí šipek Priorita. Pokud se zařízení zaplní před dokončením synchronizace, soubory a seznamy stop, které jsou na seznamu níže, nemusí být synchronizovány.

  • Chcete-li aby aplikace Player vybírala náhodně soubory, které jsou v seznamech stop vybraných pro synchronizaci, zaškrtněte políčko Synchronizované soubory přehrávat náhodně. Zvolíte-li tuto možnost, pak po každém připojení zařízení budou soubory ze zařízení odebrány a nahrazeny novou sadou souborů (ze seznamů stop v seznamu Seznamy stop k synchronizaci). Tato možnost je užitečná, máte-li zařízení s omezenou úložnou kapacitou, chcete postupně přehrávat všechny své hudební nahrávky, nebo se vaše knihovna příliš rozrostla, než aby ji bylo možné celou zkopírovat do zařízení.

Přepínání mezi automatickou a ruční synchronizací

Když zařízení poprvé nastavíte, můžete podle přání přepínat mezi automatickou a ruční synchronizací.

 1. Klepněte na šipku pod kartou Synchronizovat, přejděte na zařízení a pak klepněte na tlačítko Nastavit synchronizaci.

 2. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Synchronizovat toto zařízení automaticky.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Přepínáte-li na automatickou synchronizaci, zvolte, co se má automaticky synchronizovat. Další informace naleznete v popisu výběru položek pro automatickou synchronizaci v tomto tématu.

  • Přepínáte-li na ruční synchronizaci, vyberte soubory a seznamy stop, které chcete synchronizovat ručně.