Instalace zařízení Windows Media Center Extender

Po instalaci zařízení Windows Media Center Extender můžete v počítači s aplikací Windows Media Center přehrávat digitální média na různých místech. Podmínkou domácího přehrávání digitálních mediálních souborů pomocí zařízení Extender je připojení zařízení Extender a počítače s aplikací Windows Media Center k domácí síti. Obecné informace o zařízeních Windows Media Center Extender a jejich různých typech naleznete v tématu Přehrávání digitálních médií kdekoli v domácnosti.

Na následujícím obrázku je znázorněna položka přidat zařízení extender vybraná v oblasti Úkoly.

Obrázek vybrané možnosti pro přidání zařízení Extender
Je vybrána možnost přidat zařízení extender.

Toto téma vysvětluje, jak zařízení Windows Media Center Extender připojit k domácí síti — ať již bezdrátově nebo pomocí kabelu (přes připojení sítě Ethernet) — a jak zařízení Extender nainstalovat a nakonfigurovat.

Chcete-li ovládat aplikaci Windows Media Center pomocí dálkového ovládání, budete potřebovat volitelné dálkové ovládání aplikace Windows Media Center.

Pokud počítač není vybaven televizním tunerem, k přehrávání a nahrávání televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center budete potřebovat volitelný analogový nebo digitální televizní tuner.

Zobrazit vše

Postup připojení zařízení Extender ke kabelové síti

Zařízení Windows Media Center Extender můžete připojit k domácí síti pomocí kabelu Ethernet. Vytvoříte tak kabelové připojení. Tento typ připojení umožňuje rychlé a spolehlivé používání sítě a je doporučen více než bezdrátové připojení. Máte-li možnost připojit zařízení Extender pomocí kabelového připojení nebo bezdrátově, zvolte kabelové připojení, které má vyšší výkon. Další informace o tom, co je potřeba k nastavení domácí sítě, a o výhodách a nevýhodách jednotlivých typů připojení k síti naleznete v tématu Co je potřeba k nastavení domácí sítě.

 1. Zapojte jeden konec kabelu Ethernet do portu Ethernet na směrovači, rozbočovači nebo přepínači.

 2. Jeho druhý konec zapojte do portu Ethernet na zařízení Extender.

 3. Zasuňte napájecí kabel zařízení Extender do sítě.

 4. Zkontrolujte, zda svítí dioda síťové aktivity kabelu Ethernet, který je připojen k zařízení Extender.

Připojení zařízení Extender k bezdrátové síti

Pro připojení zařízení Extender k domácí síti lze použít bezdrátové připojení. Tento typ připojení představuje způsob připojení zařízení Media Center Extender k domácí síti bez rozvádění kabelů Ethernet po domácnosti. Další informace o tom, co je potřeba k nastavení domácí sítě, a o výhodách a nevýhodách jednotlivých typů připojení k síti naleznete v tématu Co je potřeba k nastavení domácí sítě.

Při připojení k bezdrátové síti se zařízení Extender pokusí připojit bez jakéhokoli zásahu uživatele. Má-li však bezdrátová síť povoleny protokoly zabezpečení, jako například klíč WEP (Wired Equivalent Privacy) nebo heslo WPA (Wi-Fi Protected Access), musíte poskytnout zařízení Extender tyto zabezpečovací informace ručně. Tři nejběžnější funkce zabezpečení, které zařízení Extender vyžaduje k připojení k bezdrátové síti, jsou následující:

 • název sítě (identifikátor SSID),

 • klíč WEP,

 • heslo WPA.

Jsou vyžadovány pouze dvě z následujících položek: síťový název a buď klíč WEP, nebo přístupové heslo WPA.

Tyto informace naleznete v konfiguračním softwaru k hardwaru bezdrátové sítě. Název sítě a další funkce zabezpečení jsou definovány v konfiguračním softwaru každého výrobce hardwaru pro bezdrátové sítě. Další informace o jednotlivých typech metod zabezpečení bezdrátové sítě naleznete v tématu Jaké jsou k dispozici metody zabezpečení bezdrátové sítě?.

Další informace o názvu sítě, funkcích zabezpečení nebo konfiguračním softwaru bezdrátové sítě naleznete v dokumentaci dodané se sítí nebo je získáte od výrobce síťového hardwaru.

 1. Používáte-li protokoly zabezpečení bezdrátové sítě, naleznete název bezdrátové sítě (identifikátor SSID) a klíč zabezpečení (klíč WEP nebo heslo WPA), které síť používá, v dokumentačním softwaru sítě.

 2. V případě nutnosti odpojte zařízení Extender od kabelové sítě vypojením kabelu Ethernet ze síťového portu na zadní části zařízení a potom zařízení Extender vypněte.

 3. Restartování zařízení Media Center Extender

 4. Po restartování se zařízení Extender připojí k bezdrátové síti.

 5. Potřebujete-li zadat nastavení zabezpečení bezdrátové sítě, postupujte podle pokynů na obrazovce nebo nahlédněte do příručky dodané se zařízením Extender.

Nastavení zařízení Xbox 360 jako zařízení Windows Media Center Extender

Máte-li zařízení Xbox 360 připojené k domácí síti s aplikací Windows Media Center, můžete je přidat jako zařízení Media Center Extender. Můžete tak přehrávat digitální média v počítači s aplikací Windows Media Center pomocí tohoto zařízení. Další informace naleznete v tématu Zařízení Xbox 360 online.

 1. Zapněte počítač s aplikací Windows Media Center a přihlaste se k systému Windows. Ověřte, zda je počítač připojen k domácí síti.

 2. Zapněte zařízení Xbox 360 a ověřte, zda je připojeno k domácí síti.

 3. V aplikaci Windows Media Center přejděte na obrazovcestart na možnost Úkoly a klepněte na možnost Přidat zařízení Extender.

 4. Na obrazovce Vítá vás nastavení zařízení Windows Media Center Extender v aplikaci Windows Media Center klepněte na tlačítko Další.

 5. Stiskněte zelené tlačítko Start Obrázek zeleného tlačítka Start na dálkovém ovládání na dálkovém ovládání zařízení Xbox 360 nebo použijte ovládací prvky zařízení Xbox 360 k výběru lišty média.
 6. Na zařízení Xbox 360 vyberte položku Media Center.

 7. Podle pokynů na obrazovce získejte u zařízení Xbox 360 8místný klíč pro nastavení aplikace Windows Media Center. Tento 8místný klíč si poznamenejte. Pomocí tohoto klíče přidružíte zařízení Xbox 360 počítači s aplikací Windows Media Center.

  Není třeba stahovat žádný další software, funkce zařízení Extender je integrována v aplikaci Windows Media Center.

 8. Na obrazovce Zadání klíče pro nastavení v aplikaci Windows Media Center zadejte pomocí dálkového ovládání aplikace Windows Media Center nebo pomocí klávesnice 8číselný klíč pro nastavení, který se zobrazí v zařízení Xbox 360, a klepněte na tlačítko Další.

 9. Postupujte podle pokynů Instalace zařízení Extender.

  Během instalace zařízení Extender dojde v počítači s aplikací Windows Media Center automaticky k několika změnám, včetně změn nastavení Brány firewall systému Windows. Další informace o Bráně firewall systému Windows naleznete v tématu Brána Firewall systému Windows: doporučené odkazy. Během této doby je v počítači spuštěna služba Windows Media Center Extender (mcx2svc) a další závislé služby.

  Máte-li v počítači spuštěnou jinou bránu firewall než Bránu firewall systému Windows, ověřte, zda je software brány firewall nastaven tak, aby povoloval připojení zařízení Xbox 360 k počítači s aplikací Windows Media Center jako zařízení Windows Media Center Extender. Některé brány firewall jsou již nastaveny tak, aby povolovaly připojení zařízení Xbox 360 k počítači s aplikací Windows Media Center jako zařízení Media Center Extender. Jiné brány firewall však budou vyžadovat provedení změn v nastavení svého softwaru. Další informace o tom, které brány jsou již nastaveny tak, aby povolovaly připojení zařízení Media Center Extender, a také informace o způsobu nastavení jiných bran firewall tak, aby fungovaly se zařízením Windows Media Center Extender, jako je Xbox 360, naleznete v článku Firewalls and Media Center Extender (Brány firewall a zařízení Media Center Extender) na webu společnosti Microsoft.

 10. Po dokončení instalace zařízení Extender klepněte v aplikaci Windows Media Center na tlačítko Dokončit.

  V televizoru připojeném k zařízení Xbox 360 se zobrazí uživatelské rozhraní aplikace Windows Media Center. Můžete tak pomocí zařízení Xbox 360 sledovat živé televizní vysílání, nahrané televizní vysílání, obrázky, video, poslouchat hudbu a přehrávat další digitální média stejně jako v aplikaci Windows Media Center. Pro používání zařízení Extender je automaticky vytvořen nový uživatelský účet s názvem mcx1 (ve výchozím nastavení).

Instalace zařízení Windows Media Center Extender

K domácí síti budete moci připojit také některá zařízení spotřební elektroniky, která tak budou také moci sloužit jako zařízení Windows Media Center Extender. Jako zařízení Windows Media Center Extender lze například použít některé televizory nebo přehrávače disků DVD připojené k síti. Tyto typy zařízení Extender budou k dispozici v budoucnosti. Mnoho zařízení s funkcí Extender je dodáváno s dálkovým ovládáním, které má zelené tlačítko Start aplikace Windows Media CenterObrázek zeleného tlačítka Start na dálkovém ovládání. .

Digitální mediální obsah uložený v počítači s aplikací Windows Media Center si díky zařízení Extender po jeho připojení k domácí síti budete moci vychutnat kdekoli ve své domácnosti.

 1. Zapněte počítač s aplikací Windows Media Center a přihlaste se k systému Windows. Ověřte, zda je počítač připojen k domácí síti.

 2. Zapněte zařízení Extender a ověřte, zda je připojeno k domácí síti.

 3. Stiskněte zelené tlačítko Start Obrázek zeleného tlačítka Start na dálkovém ovládání na dálkovém ovládání zařízení Extender nebo na jeho čelním panelu.
 4. Podle pokynů na televizoru nebo monitoru získejte pro zařízení Extender 8místný klíč pro nastavení aplikace Windows Media Center. Tento 8místný klíč si poznamenejte. Pomocí tohoto klíče přidružíte zařízení Extender k počítači s aplikací Windows Media Center.

 5. V aplikaci Windows Media Center přejděte na obrazovcestart na možnost Úkoly a klepněte na možnost Přidat zařízení Extender.

 6. Na obrazovce Vítá vás nastavení zařízení Windows Media Center Extender v aplikaci Windows Media Center klepněte na tlačítko Další.

 7. V aplikaci Windows Media Center zadejte na obrazovce Zadejte klíč pro nastavení pomocí dálkového ovládání aplikace Windows Media Center nebo pomocí klávesnice 8číselný klíč pro nastavení, který jste si poznamenali, a klepněte na tlačítko Další.

 8. Postupujte podle pokynů Instalace zařízení Extender.

  Během instalace zařízení Extender dojde v počítači s aplikací Windows Media Center automaticky k několika změnám, včetně změn Brány firewall systému Windows. Další informace o Bráně firewall systému Windows naleznete v tématu Brána Firewall systému Windows: doporučené odkazy. Během této doby je v počítači spuštěna služba Windows Media Center Extender (mcx2svc) a další závislé služby.

  Máte-li v počítači spuštěnou jinou bránu firewall než Bránu firewall systému Windows, ověřte, zda je software brány firewall nastaven tak, aby povoloval připojení zařízení Xbox 360 k počítači s aplikací Windows Media Center jako zařízení Windows Media Center Extender. Některé brány firewall jsou již nastaveny tak, aby povolovaly připojení zařízení Xbox 360 k počítači s aplikací Windows Media Center jako zařízení Media Center Extender. Jiné brány firewall však budou vyžadovat provedení změn v nastavení svého softwaru. Další informace o tom, které brány jsou již nastaveny tak, aby povolovaly připojení zařízení Media Center Extender, a také informace o způsobu nastavení jiných bran firewall tak, aby fungovaly se zařízením Windows Media Center Extender, jako je Xbox 360, naleznete v článku Firewalls and Media Center Extender (Brány firewall a zařízení Media Center Extender) na webu společnosti Microsoft.

 9. Po dokončení instalace zařízení Extender klepněte v aplikaci Windows Media Center na tlačítko Dokončit.

  V televizoru připojeném k zařízení Extender se zobrazí uživatelské rozhraní aplikace Windows Media Center. Můžete potom pomocí zařízení Extender sledovat živé televizní vysílání, nahrané televizní vysílání, obrázky, video, poslouchat hudbu a přehrávat další digitální média stejně jako v aplikaci Windows Media Center. Pro používání zařízení Extender je automaticky vytvořen nový uživatelský účet s názvem mcx1 (ve výchozím nastavení).