Při nastavení bezdrátového směrovače vytvoříte bezdrátovou síť. Tento proces sestává ze čtyř základních kroků:

 • Získání správného hardwaru.

 • Nastavení směrovače.

 • Připojení směrovače k Internetu (pokud požadujete přístup na Internet).

 • Připojení počítačů k síti.

Každý z těchto kroků je podrobně popsán dále v tomto článku.

Zobrazit vše

Získání správného hardwaru.

K nastavení bezdrátové sítě budete potřebovat následující hardware:

 • Bezdrátový směrovač. Informace o způsobu výběru bezdrátového směrovače naleznete v tématu Výběr bezdrátového směrovače nebo jiného bezdrátového síťového zařízení.

 • Počítač vybavený bezdrátovým síťovým adaptérem.

 • Počítač vybavený kabelovým síťovým adaptérem (používaný pouze během nastavení; může se jednat o stejný počítač, který má bezdrátový síťový adaptér).

 • Síťový (ethernetový) kabel (používá se pouze během nastavení; pokud se chcete připojit k Internetu a máte samostatný modem širokopásmového připojení, budete potřebovat druhý ethernetový kabel).

Nastavení směrovače

Pokud se na směrovači zobrazuje logo systému Windows 7 nebo text „Kompatibilní se systémem Windows 7“, můžete ho nastavit automaticky pomocí nejnovější verze technologie Windows Connect Now (WCN) v systému Windows Vista nebo Windows 7 Service Pack 2. Chcete-li směrovač nastavit automaticky, proveďte následující kroky:

 1. Rozbalte směrovač a připojte jej ke zdroji napájení. Vzhledem k tomu, že používáte technologii WCN, není nutné směrovač k počítači připojovat fyzicky.

 2. Otevřete okno Připojit k síti klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Připojit.

  Zobrazí se seznam aktuálně dostupných sítí.

 3. Klikněte na výchozí síť směrovače, která je označena názvem výrobce.

 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka

 • Technologie WCN nastaví síť s aktivovaným zabezpečením ve výchozím nastavení. Nastavení zabezpečení můžete v případě potřeby později změnit.

I když není technologie WCN k dispozici, většina směrovačů je dodávána s instalačním diskem CD, který vám s nastavením pomůže. Prostudujte si dostupné informace o směrovači.

Pokud technologie WCN není dostupná, můžete nastavit směrovač také ručně pomocí těchto kroků:

 1. Rozbalte směrovač a připojte jej ke zdroji napájení.

 2. Jeden konec síťového kabelu připojte k síťovému kabelového adaptéru počítače a druhý k bezdrátovému směrovači (v libovolném portu, který není označen Internet, WAN nebo WLAN).

 3. Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu konfigurační stránky směrovače. U většiny směrovačů je adresa konfigurační webové stránky http://192.168.0.1 nebo http://192.168.1.1. Následující seznam uvádí informace o přístupu na webové stránky některých nejběžnějších směrovačů.

  Směrovač
  Adresa
  Uživatelské jméno
  Heslo

  3Com

  http://192.168.1.1

  admin

  admin

  D-Link

  http://192.168.0.1

  admin

  Linksys

  http://192.168.1.1

  admin

  admin

  Širokopásmové připojení společnosti Microsoft

  http://192.168.2.1

  admin

  admin

  Netgear

  http://192.168.0.1

  admin

  heslo

  Po přechodu na konfigurační stránku budete vyzváni k přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla. Uživatelské jméno a heslo zjistíte ve výše uvedené tabulce nebo z informací dodaných se směrovačem.

 4. Spusťte instalační program směrovače, pokud je k dispozici. Pokud k dispozici není, nakonfigurujte následující nastavení ručně pomocí informací dodaných se směrovačem.

  • Zvolte název bezdrátové sítě zadáním identifikátoru SSID.

  • Vyberte typ šifrování (WPA, WPA2 nebo WEP), které chcete u zabezpečení použít, a zapněte je.

   Poznámka

   • Pokud je to možné, doporučujeme použití protokolu WPA2. Používání protokolu WEP nedoporučujeme. Protokoly WPA nebo WPA2 jsou bezpečnější. Pokud vyzkoušíte protokoly WPA nebo WPA2 a nefungují, doporučujeme upgradovat síťový adaptér na takový, který s protokoly WPA nebo WPA2 funguje.

  • Zvolte klíč zabezpečení, který chcete použít pro přístup k bezdrátové síti.

  • Změňte výchozí heslo pro správu směrovače na nové heslo, aby ostatní uživatelé neměli do vaší sítě přístup.

Připojení směrovače k Internetu

Připojení směrovače k Internetu poskytuje připojení k Internetu všem uživatelům v síti.

V závislosti na typu vašeho internetového připojení může být tento krok různý:

 • Pokud používáte internetovou službu pro širokopásmové připojení (kabel, DSL nebo optické vlákno), připojte kabel dodaný poskytovatelem širokopásmového připojení ke směrovači (připojení bude obvykle označeno jako Internet).

 • Pokud máte samostatný širokopásmový modem, připojte jeden konec ethernetového kabelu do portu Internet ve směrovači a druhý konec k modemu. Pak připojte kabel dodaný poskytovatelem širokopásmového připojení k modemu.

Připojení počítačů k síti

První počítač můžete ponechat trvale připojený ke směrovači pomocí kabelu, nebo můžete přepnout na bezdrátové připojení. Chcete-li k síti připojit jiné počítače, postupujte podle těchto kroků:

 1. Přihlaste se k počítači, který chcete připojit k síti.

 2. Otevřete okno Připojit k síti klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Připojit.

 3. V zobrazeném seznamu zvolte požadovanou bezdrátovou síť a klikněte na tlačítko Připojit.

  Varování

  • Pokud je to možné, připojujte se k bezdrátovým sítím, které mají povolené zabezpečení. Pokud se připojujete k nezabezpečené síti, buďte si vědomi toho, že ten, kdo má příslušné nástroje, může sledovat veškerou vaši činnost, včetně toho, jaké jste navštívili webové stránky, na jakých dokumentech pracujete a jaká používáte uživatelská jména a hesla. Změna umístění v síti na možnost Veřejná může toto riziko minimalizovat. Další informace naleznete v části Volba síťového umístění a Jak lze zjistit, zda je bezdrátová síť zabezpečená?.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Jestliže směrovač podporuje technologii Windows Connect Now (WCN) nebo Wi‑Fi Protected Setup (WPS) a směrovač je vybaven tlačítkem, stiskněte tlačítko a počkejte několik sekund, než směrovač automaticky přidá počítač do sítě. Není nutné zadávat klíč zabezpečení.

  • Pokud se zobrazí výzva, zadejte klíč zabezpečení nebo přístupové heslo a potom klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li ke zkopírování nastavení sítě do počítače použít místo zadávání klíče zabezpečení nebo přístupového hesla jednotku USB flash, vyhledejte v nápovědě a podpoře téma Přidání zařízení nebo počítače do sítě.

  Po připojení k síti se zobrazí potvrzovací zpráva.