Nastavení programů televize k použití v aplikaci Windows Media Center

Pokud používáte operační systém Windows Vista Home Premium nebo Windows Vista Ultimate a máte v počítači televizní signál, můžete pomocí funkce Program televize sledovat televizní programy v aplikaci Windows Media Center. Tato funkce je užitečná pro plánování programů, které si chcete pomocí aplikace Windows Media Center nahrát, a k procházení kanálů, abyste zjistili, co je v televizi.

Zobrazit vše

Nastavení programů televize

Chcete-li vyhledání programů zjednodušit, můžete programy televize nastavit tak, aby odpovídaly programům televize místního poskytovatele služeb.

 1. Na Úvodní obrazovce přejděte na položku Úkoly, klikněte na položku Nastavení, klikněte na položku TV, Program a nakonec klikněte na položku Nastavit program televize.

 2. Podle pokynů na obrazovce nastavte program televize pro svou oblast.

  Pokud jste vyzváni k výběru poskytovatele služeb televize a nejste si jistí, kterého vybrat, podívejte se na nejnovější fakturu nebo výpis od poskytovatele služeb, kde najdete potřebné informace.

  Poskytovatelé uvedení v aplikaci Windows Media Center se liší podle PSČ. Pokud není poskytovatel, jehož služby odebíráte, uveden podle zadaného PSČ, zkuste zadat kódy blízkých oblastí, abyste našli příslušné programy.

  Poznámka

  • Konfigurace programů televize pomocí PSČ nemusí být k dispozici na všech trzích.

Ruční stažení nejnovějších programů televize

Aplikaci Windows Media Center můžete nastavit tak, aby automaticky aktualizovala programy televize, máte však také možnost stáhnout si nejnovější informace o programu ručně.

 1. Na Úvodní obrazovce přejděte na položku Úkoly, klikněte na položku Nastavení, klikněte na položku TV, Program a nakonec klikněte na položku Stáhnout nejnovější program televize.

 2. Po výzvě začněte kliknutím na tlačítko Ano stahovat programy televize. Po dokončení aktualizace programu se zobrazí upozornění. V době stahování nových informací programů televize můžete pokračovat v používání aplikace Windows Media Center a programu.

Přidání chybějícího analogového televizního kanálu

 1. Na Úvodní obrazovce přejděte na položku Úkoly, klikněte na položku Nastavení, klikněte na položku TV, Program a nakonec klikněte na položku Přidat chybějící kanály.

 2. Klikněte na tlačítko Přidat kanál.

 3. Zadejte název chybějícího kanálu a klikněte na tlačítko Další.

 4. Zadejte číslo chybějícího kanálu a klikněte na tlačítko Další.

 5. Pokud se zobrazí výzva, zadejte fyzické číslo chybějícího kanálu a klikněte na tlačítko Přidat.

 6. Klikněte na tlačítko Hotovo.

Přidání chybějícího digitálního televizního kanálu

 1. Na Úvodní obrazovce přejděte na položku Úkoly, klikněte na položku Nastavení, klikněte na položku TV, Program a nakonec klikněte na položku Přidat chybějící kanály.

 2. Klikněte na tlačítko Přidat kanál digitální televize.

 3. Zadejte název chybějícího kanálu a klikněte na tlačítko Další.

 4. Zadejte číslo chybějícího kanálu a klikněte na tlačítko Další.

 5. Pokud se zobrazí výzva, zadejte fyzické číslo chybějícího kanálu a klikněte na tlačítko Přidat.

 6. Klikněte na tlačítko Hotovo.

Úprava čísel kanálů tak, jak se zobrazují v programu

 1. Na Úvodní obrazovce přejděte na položku Úkoly, klikněte na položku Nastavení, klikněte na položku TV, Program a nakonec klikněte na položku Upravit kanály.

 2. Klikněte na položku Upravit čísla a proveďte požadované změny.

 3. Klikněte na tlačítko Uložit.

Odebrání kanálů z programu

 1. Na Úvodní obrazovce přejděte na položku Úkoly, klikněte na položku Nastavení, klikněte na položku TV, Program a nakonec klikněte na položku Upravit kanály.

 2. Zaškrtnutím políčka kanál vymažete nebo odstraníte.

 3. Klikněte na tlačítko Uložit.

Poznámka

 • Přehrávání a nahrávání živého televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center vyžaduje analogový nebo digitální televizní tuner. Pokud nebyl počítač dodán s kartou televizního tuneru, můžete ji přidat. Další informace o získání karty televizního tuneru naleznete v části Získání nápovědy ke kartě televizního tuneru nebo u výrobce počítače.