Nastavení protokolování aktivit ve funkci Rodičovská kontrola

Je-li počítač připojen k doméně, není rodičovská kontrola k dispozici.

Pomocí protokolování aktivit můžete sledovat aktivity dětí online.

Zobrazit vše

Postup zapnutí protokolování aktivit

  1. Otevřete ovládací panel Rodičovská kontrola klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely a potom, pod položkou Uživatelské účty, klepnutím na položku Nastavit rodičovskou kontrolu. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  2. Vyberte účet, pro který chcete zapnout protokolování aktivit.

  3. V části Rodičovská kontrola vyberte přepínač Zapnuto.

  4. V části Protokolování aktivit vyberte přepínač Zapnuto, shromažďovat informace o použití počítače.

Postup zobrazení sestav aktivit

  1. Otevřete ovládací panel Rodičovská kontrola klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely a potom, pod položkou Uživatelské účty, klepnutím na položku Nastavit rodičovskou kontrolu. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  2. Vyberte účet, pro který chcete zobrazit protokolování aktivit.

  3. Klepněte na položku Zobrazit sestavy aktivit.