Představte si, že sedíte na pohovce v obývacím pokoji a procházíte Internet, konverzujete s přáteli online v noci při odpočinku v posteli nebo odesíláte dokumenty z počítače v kuchyni na tiskárnu v domácí kanceláři. Bezdrátová síť poskytuje nejlepší flexibilitu využití sítí a její nastavení je snazší, než si myslíte. Tento článek vás provede kroky nastavení bezdrátové sítě a jejího prvního použití.

Zajištění správného vybavení

Před nastavením bezdrátové sítě potřebujete následující položky:

Zobrazit vše

Širokopásmové připojení k Internetu a modem

Širokopásmové připojení k Internetu je vysokorychlostní připojení — na rozdíl od telefonického připojení, které je pomalejší a nemá dostatečný výkon k podpoře bezdrátové sítě. Technologie DSL (Digital Subscriber Line) a kabelové připojení patří mezi dvě nejběžnější širokopásmová připojení. Širokopásmové připojení můžete získat kontaktováním poskytovatele služeb Internetu. Poskytovatelé služeb Internetu nabízející technologii DSL jsou obvykle telefonní společnosti a poskytovatelé nabízející kabelové připojení jsou společnosti dodávající kabelovou televizi. Poskytovatelé služeb Internetu často nabízejí širokopásmové modemy a pravděpodobně vám jej i nainstalují. Někteří poskytovatelé služeb Internetu nabízejí kombinaci modemu a bezdrátového směrovače. Tato zařízení lze také získat v obchodech s počítači a elektronikou.

Obrázek kabelu a modemu DSL
Běžný kabelový modem (vlevo) a modem DSL (vpravo)

Bezdrátový směrovač

Směrovač odesílá informace mezi danou sítí a Internetem. Pomocí bezdrátového směrovače můžete připojit počítače k síti pomocí rádiového signálu místo kabelů. Existuje několik různých typů bezdrátových síťových technologií, mezi které patří 802.11a, 802.11b, 802.11g a 802.11n. Doporučujeme používat směrovač, který podporuje technologie 802.11g nebo 802.11n, protože jsou rychlé a mohou zajistit silný bezdrátový signál. Další informace o technologiích bezdrátových sítí získáte v části Bezdrátové sítě: nejčastější dotazy.

Obrázek bezdrátového směrovače
Běžný bezdrátový směrovač

Bezdrátové síťové adaptéry

Síťový adaptér je zařízení, které spojuje počítač se sítí. Chcete-li připojit přenosný počítač nebo stolní počítač k bezdrátové síti, musí být vybaven bezdrátovým síťovým adaptérem. Součástí většiny mobilních počítačů — a mnoha stolních — je již nainstalovaný bezdrátový síťový adaptér. Následujícím postupem zjistíte, zda je počítač vybaven bezdrátovým síťovým adaptérem:

 1. Spusťte nástroj Správce zařízení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Správce zařízení. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. Vedle položky Síťové adaptéry klikněte na znaménko plus (+).

 3. Najděte síťový adaptér, v jehož názvu je slovo „bezdrátový“.

Obrázek správce zařízení s bezdrátovým síťovým adaptérem
Správce zařízení se zobrazeným bezdrátovým síťovým adaptérem

Pokud váš počítač vyžaduje bezdrátový síťový adaptér, můžete jej zakoupit v obchodě s počítači nebo elektronikou a sami nainstalovat. Typ s rozhraním USB (universal serial bus) je vhodnou volbou, protože je malý, snadno se instaluje a jeho použití lze střídat v různých počítačích. Zajistěte, abyste pořídili stejný typ adaptérů, jako je bezdrátový směrovač. Typ adaptéru je obvykle vyznačen na obalu, většinou písmenem, například G nebo A.

Obrázek bezdrátových síťových adaptérů s rozhraním USB
Běžné síťové adaptéry s rozhraním USB

Nastavení modemu a připojení k Internetu

Pokud máte připraveno veškeré vybavení, je třeba nastavit modem a připojení k Internetu. Pokud váš modem nenastavil příslušný poskytovatel služeb Internetu, postupujte podle pokynů dodaných s modemem a připojte jej k počítači a Internetu. Pokud používáte technologii DSL (Digital Subscriber Line), připojte modem k telefonnímu konektoru. Používáte-li kabel, připojte modem ke konektoru kabelu. Další informace najdete v tématu Nastavení připojení DSL nebo kabelového připojení.

Umístění bezdrátového směrovače

Bezdrátový směrovač je vhodné umístit do místa s nejsilnějším signálem a nejnižší úrovní rušení. Nejlepších výsledků dosáhnete dodržením těchto tipů:

 • Bezdrátový směrovač umístěte na centrální místo. Umístěním směrovače co nejblíže středu domácnosti zvýšíte sílu bezdrátového signálu ve všech částech vašeho domova.

 • Bezdrátový směrovač umístěte nad úrovní podlahy a v dostatečné vzdálenosti od zdí a kovových předmětů, například plechových kartoték. Čím méně je fyzických překážek mezi signálem počítače a směrovače, tím spíše budete využívat plnou sílu signálu směrovače.

 • Omezte rušení. Síťové zařízení 802.11g používá rádiovou frekvenci 2,4 GHz. Jde o frekvenci používanou většinou mikrovlnných trub a mnoha bezdrátovými telefony. Pokud zapnete mikrovlnnou troubu nebo máte hovor na bezdrátovém telefonu, může být bezdrátový signál dočasně přerušen. Většině podobných problémů se vyhnete použitím bezdrátového telefonu s vyšší frekvencí, například 5,8 GHz.

Zabezpečení bezdrátové sítě

Zabezpečení má vždy význam a nabývá důležitosti u bezdrátových sítí, protože signál vaší sítě může přesahovat hranice vašeho domova. Pokud nezabezpečíte svou síť, lidé v okolí, kteří mají počítač, by mohli získat přístup k informacím uloženým v síťových počítačích a používat vaše připojení k Internetu pro přístup na web. Vaši síť lépe zabezpečíte následujícím způsobem:

 • Chraňte směrovač změnou výchozího uživatelského jména a hesla. Většina výrobců směrovačů nastavuje ve směrovači výchozí uživatelské jméno a heslo a také výchozí název sítě. Někdo by mohl tyto informace použít pro přístup ke směrovači bez vašeho vědomí. Chcete-li tomuto riziku zabránit, změňte výchozí uživatelské jméno a heslo směrovače. Informace získáte v pokynech dodaných se zařízením.

 • Nastavte klíč zabezpečení pro bezdrátovou síť. Podobně jako používají skříně s kartotékami klíče a trezory kombinace, mají bezdrátové sítě klíč zabezpečení sítě, který je pomáhá chránit před neoprávněným přístupem. Klíč zabezpečení sítě nastavíte pomocí následujících kroků:

  1. Otevřete ovládací panel Centrum sítí a sdílení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Síť a Internet a potom klepnutím na položku Centrum sítí a sídlení.

  2. V levém podokně klikněte na položku Nastavit připojení nebo síť.

  3. Klikněte na položku Nastavit bezdrátový směrovač nebo přístupový bod a potom na tlačítko Další.

  Průvodce vás provede procesem vytvoření názvu sítě a klíče zabezpečení. Průvodce nastaví výchozí zabezpečení protokolem chráněného přístupu WPA (Wi-Fi Protected Access), pokud je podporuje daný směrovač. Doporučujeme použití standardu WPA, protože nabízí vyšší zabezpečení než tradiční zabezpečení protokolem WEP (Wired Equivalent Privacy). Díky standardu WPA můžete také použít heslo, takže není nutné si pamatovat zašifrovanou řadu písmen a čísel. Další informace naleznete v části Jaké jsou k dispozici metody zabezpečení bezdrátové sítě?

  Obrázek průvodce nastavením směrovače nebo přístupového bodu
  Vytvoření klíče zabezpečení zadáním hesla

  Klíč zabezpečení si poznamenejte a uschovejte na bezpečném místě. Pokud máte k dispozici jednotku USB Flash, můžete ji podle pokynů v průvodci použít k uložení klíče zabezpečení.

 • Používejte bránu firewall. Brána firewall je hardware nebo software, který pomáhá chránit počítač před hackery nebo škodlivým softwarem. Spuštění brány firewall v každém počítači v síti pomáhá zajistit kontrolu nad rozšířením škodlivého softwaru v dané síti a chránit počítače při přístupech do Internetu. Windows Brána firewall je součástí systému Windows Vista. Další informace naleznete v tématu Brána Firewall: nejčastější dotazy.

Přidání počítačů do sítě

Přenosný nebo stolní počítač přidáte do bezdrátové sítě pomocí následujících kroků:

 1. Otevřete okno Připojit k síti klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Připojit.

 2. V seznamu sítí klikněte na síť, ke které se chcete připojit, a pak klikněte na tlačítko Připojit.

 3. Zadejte klíč zabezpečení. Klíč můžete zadat nebo vložit do portu USB počítače jednotku USB Flash obsahující klíč zabezpečení.

Sdílení souborů a tiskáren

Většina lidí používá bezdrátové sítě za účelem zpřístupnění Internetu z libovolné místnosti v domě, ale také kvůli bezdrátovému přístupu k souborům a tiskárnám.

Poznámka:

 • Systém Windows Vista Starter neobsahuje funkci sdílení souborů a tiskáren.

Zobrazit vše

Sdílení souborů

Nejsnadnějším způsobem sdílení souborů v síti je jejich umístění do složky Veřejné. Jakýkoliv soubor nebo složka, které dáte do složky Veřejné, jsou automaticky sdílené s uživateli, kteří jsou připojeni k síti. Chcete-li zapnout zjišťování složky Veřejné, postupujte takto:

 1. Otevřete ovládací panel Centrum sítí a sdílení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Síť a Internet a potom klepnutím na položku Centrum sítí a sídlení.

 2. Klikněte na tlačítko se šipkou Obrázek tlačítka se šipkouvedle položky Sdílení veřejné složky a pak klikněte na jednu z následujících možností:
  • Zapnout sdílení, aby každý uživatel s přístupem k síti mohl otevřít soubory

  • Zapnout sdílení, aby každý uživatel s přístupem k síti mohl otevřít, změnit a vytvořit soubory

  • Vypnout sdílení (uživatelé přihlášeni k danému počítači mají stále přístup do této složky)

 3. Klikněte na tlačítko Použít.

  Uvedené kroky bude třeba opakovat pro každý počítač, ze kterého chcete sdílet soubory.

  Chcete-li sdílet soubory, uložte je nebo zkopírujte do složky Veřejné v počítači. V každém počítači je jedna složka Veřejné. Každá osoba s uživatelským účtem k počítači sdílí tuto složku. Postup otevření složky Veřejné:

  1. Otevřete složku Dokumenty klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na složku Dokumenty.

  2. V navigačním podokně klikněte v části Oblíbené položky na položku Veřejné.

  Obrázek složky Veřejné
  Složka Veřejné

Sdílení tiskárny

Pokud máte k jednomu z počítačů připojenu tiskárnu, můžete na ní tisknout z libovolného počítače připojeného k bezdrátové síti. Při nasdílení tiskárny postupujte takto:

 1. Přihlaste se k počítači, ke kterému je připojena tiskárna.

 2. Otevřete ovládací panel Centrum sítí a sdílení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Síť a Internet a potom klepnutím na položku Centrum sítí a sídlení.

 3. Klikněte na tlačítko se šipkou Obrázek tlačítka se šipkou vedle položky Sdílení tiskárny, klikněte na možnost Zapnout sdílení tiskárny a klikněte na tlačítko Použít.
 4. Klikněte na tlačítko se šipkou Obrázek tlačítka se šipkou vedle položky Sdílení chráněné heslem, klikněte na možnost Vypnout sdílení chráněné heslem a klikněte na tlačítko Použít.

Poznámka:

 • Pokud máte zapnuto sdílení chráněné heslem, budou pracovníci pro přístup k tiskárně potřebovat v daném počítači uživatelský účet a heslo.

Chcete-li zpřístupnit tiskárnu z libovolného počítače v síti, postupujte podle následujících kroků:

 1. Otevřete složku Síť klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na složku Síť.

 2. Dvakrát klikněte na ikonu počítače, ke kterému je tiskárna připojena.

 3. Dvakrát klikněte na ikonu tiskárny. Systém Windows automaticky přidá tiskárnu do počítače a provede instalaci ovladače tiskárny.

Zážitek z volnosti

A to je vše — vaše bezdrátová síť je připravena. Uvolněte se na pohovce nebo na terase a kupte si něco v online obchodě.