Systém Windows poskytuje dva způsoby sdílení souborů přímo z počítače. Můžete sdílet soubory z jakékoliv složky v počítači nebo ze složky Veřejné. Obě metody umožňují sdílet soubory nebo složky s uživatelem používajícím daný počítač nebo jiný počítač ve stejné síti. Jaký způsob použijete ke sdílení s dalšími osobami, záleží na tom, kam chcete sdílené soubory ukládat, s kým je chcete sdílet a jak velkou kontrolu chcete nad soubory mít.

Další informace o tom, který způsob je vhodné vybrat, a o jiných způsobech sdílení souborů naleznete v tématu Základy sdílení souborů.

Zobrazit vše

Sdílení souborů z libovolné složky v počítači

Chcete-li sdílet soubory z jejich aktuálního umístění, aniž byste je museli kopírovat jinam, postupujte následujícím způsobem. Pomocí tohoto způsobu můžete vybrat osoby, s kterými chcete sdílet soubory, bez ohledu na to, zda používají tento počítač nebo jiný počítač v síti.

 1. Najděte složku se soubory, které chcete sdílet.

 2. Klepnutím vyberte jeden nebo více souborů či složek, které chcete sdílet, a pak na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Sdílet.

 3. V dialogovém okně Sdílení souborů proveďte jeden z následujících kroků:

  • Zadejte jméno osoby, se kterou chcete soubory sdílet, a klepněte na tlačítko Přidat.

  • Pokud je počítač v doméně, klepněte na šipku vpravo od textového pole a pak klepněte na možnost Najít. Zadejte jméno osoby, se kterou chcete soubory sdílet, klepněte na tlačítko Kontrola jmen a pak na tlačítko OK.

  • Pokud je počítač v doméně, klepněte na šipku vpravo od textového pole, klepněte na položku Everyone a chcete-li sdílet soubory se všemi v síti klepněte na tlačítko Přidat.

  • Pokud je počítač v pracovní skupině, klepněte na šipku vpravo od textového pole, klepněte na jméno osoby v seznamu a pak klepněte na tlačítko Přidat.

  • Pokud je počítač v pracovní skupině a v seznamu se nezobrazí jméno osoby, se kterou chcete sdílet soubory, klepněte na šipku vpravo od textového pole, pak klepněte na tlačítko Vytvořit nového uživatele. Vytvoří se nový uživatelský účet, se kterým můžete vybrané soubory sdílet.

  Vybrané jméno osoby nebo skupiny se zobrazí v seznamu osob, se kterými chcete sdílet soubory.

  Poznámka

  • Pokud je počítač v pracovní skupině, máte možnost ochranu heslem zapnout či vypnout. Je-li zapnuta ochrana heslem, musí mít osoba, které umožňujete sdílení, v tomto počítači uživatelský účet a heslo pro přístup k souborům a složkám, jež sdílíte. Ochranu heslem lze zapnout nebo vypnout v Centru síťových připojení a sdílení.

 4. Ve sloupci Úroveň oprávnění klepněte na šipku vpravo vedle úrovně oprávnění pro osobu nebo skupinu a pak jedním z následujících postupů nastavte oprávnění ke sdílení:

  • Klepnutím na příkaz Čtecí zařízení se soubory ve sdílené složce osobě nebo skupině pouze zobrazí.

  • Klepnutím na příkaz Přispěvatel umožníte osobě nebo skupině zobrazit soubory, přidat soubory a změnit nebo odstranit soubory, které přidali.

  • Klepnutím na příkaz Spoluvlastník umožníte osobě nebo skupin zobrazit, změnit a odstranit soubory ve sdílené složce.

  Poznámka

  • Pokud místo složky sdílíte soubor, nelze nastavit úroveň oprávnění na Přispěvatel.

 5. Když dokončíte výběr osob a skupin, se kterými chcete sdílet soubory, klepněte na tlačítko Sdílet. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 6. Poté, co obdržíte potvrzení, že složky jsou sdílené, je vhodné odeslat odkaz na sdílené soubory vybraným osobám, aby věděli, že soubory jsou sdílené a jak k nim získají přístup. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li, aby se e‑mailová zpráva s odkazem na sdílené soubory automaticky otevřela v programu Windows Mail, klepněte na možnost E‑mail.

  • Jestliže chcete odkaz zobrazený na této obrazovce automaticky zkopírovat do schránky systému Windows, klepněte na možnost Kopírovat. Potom otevřete novou e‑mailovou zprávu a vložte odkaz do zprávy.

  • Ručně zkopírujte a vložte odkaz zobrazený na obrazovce do e‑mailové zprávy. Klepněte pravým tlačítkem myši na odkaz a potom na příkaz Kopírovat odkaz. Potom otevřete novou e‑mailovou zprávu a vložte odkaz do zprávy. Toto je možné provést i v případě, že nepoužíváte jako e‑mailový program program Windows Mail.

  Poznámka

  • Jestliže po nastavení sdílení s jinými osobami změníte název souboru nebo složky, nebude odkaz, který jste jim odeslali, funkční. Místo něj byste jim měli odeslat odkaz na nové umístění. Tento odkaz lze snadno získat nastavením sdílení souboru nebo složky pomocí předchozího postupu.

 7. Pokud osobě, se kterou sdílíte soubory, nechcete odeslat e‑mailovou zprávu, klepněte na tlačítko Hotovo. Sdílené složky nelze najít bez poskytnutí síťových umístění souborů.

Sdílení souborů ze složky Veřejné

Když sdílíte soubory ze složky Veřejné, nesdílíte je s určitými lidmi. Kdokoliv, kdo má uživatelský účet v počítači, má přístup do složky Veřejné. Vy můžete rozhodnout, zda povolíte přístup i všem osobám v síti. Můžete udělit přístup pouze všem v síti nebo nikomu. Další informace o tom, jak kontrolovat přístup do složky Veřejné a jak určit, kdo k ní má přístup, naleznete v tématu Sdílení souborů pomocí složky Veřejné.

Pokud nejste v doméně, můžete také zapnout heslem chráněné sdílení. Takto se omezí síťový přístup do složky Veřejné pouze na osoby s uživatelským účtem a heslem k počítači. Ve výchozím nastavení je síťový přístup do složky Veřejné vypnut do té doby, než jej povolíte.

Postup sdílení souborů ve složce Veřejné

 • Zkopírujte nebo přesuňte jakékoli soubory, které chcete sdílet, do složky Veřejné nebo do jedné z jejích podsložek, například Veřejné dokumenty nebo Veřejná hudba.

  Soubory ve složce Veřejné jsou nyní sdíleny se všemi, kteří mají přístup do složky Veřejné.

Poznámky

 • Nemůžete omezit přístup k některým jednotlivým souborům a složkám uvnitř složky Veřejné, můžete pouze povolit přístup k ostatním souborům a složkám v ní. Pokud mají uživatelé přístup do složky Veřejné, mají přístup ke všemu, co je v ní.

 • Když sdílíte soubory a složky s ostatními osobami, které používají jiné počítače, mohou otevřít a zobrazit dané soubory jakoby byly uloženy v jejich vlastním počítači. Jakékoliv změny sdíleného souboru nebo složky, které jim povolíte provést, změní soubor nebo složku ve vašem počítači. Můžete ale osobám povolit pouze zobrazení sdílených souborů, aniž by je mohli změnit.