Ikony na ploše umožňují rychlý přístup k zástupcům. Můžete je zobrazit, ale pokud dáváte přednost čisté ploše, můžete je skrýt. Také můžete změnit jejich velikost.

Zobrazit vše

Zobrazení ikon na ploše

  • Klepněte pravým tlačítkem myši na ploše, přejděte na příkaz Zobrazit a klepněte na příkaz Zobrazit ikony na ploše.

    Značka zaškrtnutí u tohoto příkazu indikuje, že ikony jsou na ploše zobrazeny.

Skrytí ikon na ploše

  • Klepněte pravým tlačítkem myši na ploše, přejděte na příkaz Zobrazit a klepnutím na příkaz Zobrazit ikony na ploše zrušte jeho zaškrtnutí.

Poznámka

  • Skrytím ikon na ploše se ikony neodstraní, budou pouze skryté, dokud je znovu nezobrazíte.

Změna velikosti ikon na ploše

  • Klepněte pravým tlačítkem myši na ploše, přejděte na příkaz Zobrazit a klepněte na položku Velké ikony, Střední ikony nebo Klasické ikony. (Klasické ikony jsou nejmenší.)

    Tipy

    • Ke změně velikosti ikon na ploše můžete také použít kolečko myši. Na ploše stiskněte a podržte klávesu CTRL a posunováním kolečka zvětšujte nebo zmenšujte ikony.