Zobrazení nebo skrytí ikon na hlavním panelu

Ikony na panelu nástrojů Snadné spuštění a v oznamovací oblastihlavního panelu je možné skrýt.

Zobrazit vše

Zobrazení nebo skrytí ikon na panelu nástrojů Snadné spuštění

 1. Umístěte ukazatel myši na úchyt pro změnu velikosti panelu nástrojů Snadné spuštění.

  Obrázek panelu Snadné spuštění se zobrazeným úchytem pro změnu velikosti
  Hlavní panel
 2. Jakmile se tvar ukazatele změní na dvoustrannou šipku Obrázek šipky, která značí, že je panel nástrojů připraven na změnu velikosti, klepněte na něj a přetáhněte ho tak, aby se zobrazila či skryla větší nebo menší část panelu nástrojů.

  Pokud nelze panel nástrojů změnit, bylo buď dosaženo jeho nejmenší velikosti, nebo není na hlavním panelu dostatek místa pro jeho další roztažení.

Zobrazení nebo skrytí ikon v oznamovací oblasti

 • Klepnutím na šipku vedle oznamovací oblasti zobrazíte nebo skryjete ikony této oblasti.

  Obrázek oznamovací oblasti hlavního panelu se zobrazeným tlačítkem Zobrazit skryté ikony
  Oznamovací oblast