Zobrazení či skrytí panelu Oblíbené položky v aplikaci Internet Explorer 8

Tyto informace se týkají aplikace Windows Internet Explorer 8.

Panel Oblíbené položky v aplikaci Internet Explorer umožňuje otevírání oblíbených webových stránek a informačních kanálů jediným klepnutím myši. Panel Oblíbené položky můžete zobrazit nebo skrýt.

  1. Spusťte aplikaci Internet Explorer klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Internet Explorer.

  2. Klepněte na tlačítko Nástroje, klepněte na možnost Panely nástrojů a poté proveďte jednu z následujících akcí:

    • Chcete-li panel Oblíbené položky skrýt, zrušte zaškrtnutí klepnutím na položku Oblíbené položky.

    • Chcete-li panel Oblíbené položky zobrazit, vyberte klepnutím položku Oblíbené položky (zobrazí se u ní zaškrtnutí).

Poznámky

  • Pokud zobrazíte panel Oblíbené položky, ale není zobrazen celý, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a pak klepnutím na příkaz Uzamknout panely nástrojů zrušte jeho zaškrtnutí. Přetáhněte panel Oblíbené položky doleva a zobrazte si své informační kanály, oblíbené položky a oblasti Web Slice.

  • Další informace o práci s informačními kanály, oblíbenými položkami a oblastmi Web Slice na panelu Oblíbené položky naleznete v tématu Přizpůsobení panelu Oblíbené položky.