Zobrazení či skrytí panelu Odkazy v aplikaci Internet Explorer

Informace v tomto tématu nápovědy se vztahují k aplikaci Windows Internet Explorer 7.

Panel Odkazy aplikace Internet Explorer umožňuje otevřít oblíbené webové stránky jedním klepnutím. Panel nástrojů Odkazy v aplikaci Internet Explorer můžete zobrazit nebo skrýt.

 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Internet Explorer.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na panel příkazů.

  Obrázek panelu příkazů
  Panel příkazů aplikace Internet Explorer
 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li panel Odkazy skrýt, zrušte zaškrtnutí klepnutím na položku Odkazy.

  • Chcete-li panel Odkazy zobrazit, vyberte klepnutím položku Odkazy (zobrazí se u ní zaškrtnutí).

Poznámky:

 • Pokud zobrazíte panel Odkazy, ale není zobrazen celý, klepněte na panel pravým tlačítkem myši a pak klepnutím na příkaz Uzamknout panely nástrojů zrušte zaškrtnutí příkazu. Přetažením panelu Odkazy doleva zobrazte odkazy.

  Obrázek panelu nástrojů Odkazy
  Panel nástrojů Odkazy
 • Chcete-li na panel nástrojů přidat odkazy, přetáhněte ikonu webové stránk z panelu Adresa na panel Odkazy.

 • Chcete-li z panelu Odkazy odebrat položku, klikněte pravým tlačítkem myši na odkaz, klikněte na tlačítko Odstranit a kliknutím na tlačítko Ano potvrďte, že chcete odkaz odstranit.