Koš se obvykle zobrazí na ploše. Pokud chcete, můžete ho skrýt.

Postup zobrazení nebo skrytí Koše na ploše

  1. Otevřete ovládací panel Individuální nastavení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení a potom klepnutím na položku Individuální nastavení.

  2. V levém podokně klepněte na odkaz Změnit ikony plochy a proveďte jednu z následujících akcí:

    • Chcete-li odstranit Koš z plochy, zrušte zaškrtnutí políčka Koš.

    • Chcete-li zobrazit Koš na ploše, zaškrtněte políčko Koš.

  3. Klepněte na tlačítko OK.

Poznámka

  • I když nebude Koš zobrazen, odstraněné soubory se budou dočasně přesouvat do Koše, kde zůstanou, než je odstraníte trvale. Informace o vypnutí funkce Koše naleznete v tématu Změna nastavení Koše.