Zobrazení nabídek ve složkách

V této verzi systému Windows jsou stále dostupné nabídky, ale ve výchozím nastavení jsou tentokrát skryty. Pokud nabídky potřebujete, můžete je zobrazit, ačkoliv mnoho stejných úkolů můžete nyní provádět pomocí nabídek nyní dostupných v panelu nástrojů nebo v nabídce, která se zobrazí při klepnutí pravým tlačítkem na soubor nebo složku.

Obrázek složky s klasickými nabídkami
Složka s klasickými nabídkami
  • Pokud chcete zobrazit nabídky, stiskněte klávesu ALT a nad panelem nástrojů se zobrazí panel nabídek.

    Pokud již nechcete zobrazovat panel nabídek, vyberte z jakékoliv nabídky nějaký příkaz nebo znovu stiskněte klávesu ALT.

Tip

  • Pokud chcete panel nabídek zobrazovat neustále, klepněne v panelu na příkaz Uspořádat přejděte ukazatelem myši na položku Rozložení a pak klepněte na možnost Panel nabídek.