Filtr SmartScreen: Informace pro správce a vlastníky webů

Tyto informace se týkají aplikace Windows Internet Explorer 8.

Zde jsou uvedeny odpovědi na některé obecné dotazy týkající se filtru SmartScreen.

Zobrazit vše

Jak filtr SmartScreen zabraňuje vydávání falešných upozornění nebo nesprávnému blokování webů?

Za účelem minimalizace falešných upozornění a nebo nesprávně blokovaných webů blokuje filtr SmartScreen pouze weby, které byly potvrzeny jako weby útoku phishing nebo weby obsahující škodlivý software. Filtr SmartScreen také poskytuje webový systém zpětné vazby, který zákazníkům a vlastníkům webů umožňuje hlásit potenciální chyby. Tyto zprávy jsou ověřovány revizními pracovníky a falešná upozornění jsou rychle opravena.

Jak mohu jako vlastník webu nebo zástupce opravit upozornění nebo zablokování na vlastním webu?

Můžete ihned odeslat žádost o opravu. Filtr SmartScreen poskytuje webový systém zpětné vazby, který zákazníkům a vlastníkům webů umožňuje co nejrychleji hlásit potenciální falešná upozornění nebo zablokování. Z upozornění zvýrazněného červenou barvou klikněte na odkaz Oznámit, že tento web neobsahuje hrozby. Přejdete na stránku zpětné vazby, kde můžete označit, zda jste vlastník webu nebo jeho zástupce. Postupujte podle pokynů a poskytněte informace pro odeslání webu ke kontrole.

Co mohu udělat pro minimalizaci možnosti označení svého webu filtrem SmartScreen?

Pro minimalizaci možnosti označení vašeho webu za podezřelý můžete udělat několik věcí. Následují některé osvědčené postupy vhodné k použití při navrhování webu:

 • Pokud žádáte uživatele o osobní informace, použijte certifikaci SSL s aktuálním certifikátem serveru vydaným důvěryhodnou certifikační autoritou.

 • Ověřte, zda vaše stránka není náchylná ke skriptování mezi weby (XSS). Chraňte svůj web pomocí nástrojů zabraňujících útokům skriptování mezi weby, jako jsou například nástroje poskytované knihovnou nástrojů zabraňujících útokům skriptování mezi weby od společnosti Microsoft. Chcete-li stáhnout nebo získat více informací, přejděte do Knihovny nástrojů zabraňujících útokům skriptování mezi weby online.

 • Použijte plně kvalifikovaný název domény. Všechny domény by se měly změnit zpět na skutečné názvy domén, nikoli na číselné adresy IP. To znamená, že adresa URL by měla být microsoft.com a nikoli 207.46.19.30.

 • Vyhněte se použití symbolu @ před plně kvalifikovaným názvem domény v adrese URL. Symbol @ se běžně používá k vytvoření klamných adres URL, a proto jej filtr SmartScreen považuje za podezřelý.

 • Pokud to není nutné, nekódujte adresy URL ani nepoužívejte tunelový režim. Pokud nevíte, co to znamená, pravděpodobně to neděláte.

 • Pokud vystavujete externí obsah nebo obsah jiných hostitelů, ověřte, zda je zabezpečen a zda pochází od známého a důvěryhodného zdroje.

Je možné filtr SmartScreen konfigurovat pomocí zásad skupiny?

Ano, funkce filtru SmartScreen lze plně ovládat v rámci zásad skupiny. Pokud zásady skupiny nepoužíváte, můžete weby ovládat pomocí zón zabezpečení aplikace Internet Explorer.

Filtr SmartScreen přeruší přechod na weby známé tím, že obsahují škodlivý obsah, a dále z těchto webů přeruší stahování. Uživatelé se mohou rozhodnout filtr SmartScreen ignorovat a pokračovat v přechodu na požadovaný web. Pomocí zásad skupiny můžete uživatelům zabránit, aby výstrahy filtru SmartScreen potlačili.

Filtr SmartScreen lze také nakonfigurovat tak, aby nekontroloval weby v zóně Důvěryhodné servery. Ve výchozím nastavení filtr SmartScreen tyto weby kontroluje, ale pro tuto zónu můžete kontrolu vypnout. Do zóny Důvěryhodné servery můžete pro svou společnost přidat vlastní seznam webů, včetně webů, u kterých společnost určila, že jsou bezpečné nebo důvěryhodné. Tyto weby jsou lokálně filtrem SmartScreen považovány za důvěryhodné a nejsou nikdy automaticky kontrolovány.

Mohu přizpůsobit seznam důvěryhodných webů pro filtr SmartScreen v aplikaci Internet Explorer 8?

Filtr SmartScreen lze nakonfigurovat tak, aby nekontroloval weby uvedené v zóně Důvěryhodné servery. Ve výchozím nastavení filtr SmartScreen tyto weby kontroluje, ale pro tuto zónu můžete kontrolu následujícím postupem vypnout:

 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Internet Explorer.

 2. Klikněte na tlačítko Nástroje a pak na příkaz Možnosti Internetu.

 3. Klikněte na kartu Zabezpečení.

 4. Klikněte na ikonu Důvěryhodné servery a potom klepněte na tlačítko Vlastní úroveň.

 5. V dialogovém okně Nastavení zabezpečení vyhledejte položku Použít filtr SmartScreen a potom klikněte na přepínač Zakázat.

 6. Klikněte na tlačítko OK a poté klikněte na tlačítko OK znovu.

Po přidání webů do zóny Důvěryhodné servery je nebude filtr SmartScreen automaticky kontrolovat. Další informace o přidávání webů do zóny Důvěryhodné servery naleznete v části Zóny zabezpečení: přidávání nebo odebírání webových serverů