Zde jsou uvedeny odpovědi na některé obecné dotazy, které se týkají zvukových karet.

Zobrazit vše

Co je to zvuková karta?

Zvuková karta je zařízení nainstalované v počítači, které zpracovává informace z počítačových programů, například přehrávačů médií, a odesílá signál, který lze slyšet, do reproduktorů počítače. Některé základní desky mají integrované zvukové funkce, ale v počítačích je často nainstalována samostatná zvuková karta, která obvykle zvyšuje kvalitu zvuku vytvořeného pomocí počítače.

Jak lze určit, zda má počítač zvukovou kartu?

Zvuky lze přehrávat pomocí téměř každého počítače. Zkontrolujte, zda jsou v přední nebo zadní části počítače zdířky pro připojení mikrofonu, sluchátek nebo externích reproduktorů. Zvukovou kartu lze také nalézt pomocí nástroje Správce zařízení.

K provedení těchto kroků musíte být přihlášen jako správce systému.

  1. Spusťte nástroj Správce zařízení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Správce zařízení. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  2. Rozbalte položku Řadiče zvuku, videa a herních zařízení, ve které je zobrazena nainstalovaná zvuková karta. Není-li tato položka zobrazena nebo není uvedena žádná zvuková karta, v počítači buď není zvuková karta nebo nebyl správně nainstalován její ovladač.

Jak lze zapnout a vypnout zvukovou kartu?

K provedení těchto kroků musíte být přihlášen jako správce systému.

  1. Spusťte nástroj Správce zařízení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Správce zařízení. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  2. Rozbalte položku Řadiče zvuku, videa a herních zařízení.

  3. Klepněte pravým tlačítkem myši na zvukovou kartu, kterou chcete zapnout nebo vypnout, a klepněte na příkaz Povolit nebo Zakázat.

Jak lze otestovat zvukovou kartu?

Mnoho zvukových karet je dodáváno se softwarem, který umožňuje konfiguraci a testování nastavení zvukové karty. Prostudujte informace dodané se zvukovou kartou. Můžete také zkontrolovat a otestovat konfiguraci reproduktorů pomocí ovládacího panelu Zvuk.

  1. Otevřete ovládací panel Zvuková zařízení a motivy zvuku tak, že klepnete na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Hardware a a zvuk a potom na položku Zvuk.

  2. Vyberte na kartě Přehrávání zařízení, které chcete otestovat, a klepněte na tlačítko Konfigurovat.

  3. Vyberte konfiguraci reproduktorů a klepněte na tlačítko Test.

Jak mám postupovat v případě, že neslyším z počítače vycházet žádné zvuky?

Pokud počítač nepřehrává vůbec žádné zvuky, je možné, že nerozpoznal zvukovou kartu, nebo může být problém s ovladačem zvukové karty. Zkontrolujte, zda je zvuková karta správně nainstalována a systém Windows ji rozpoznává. Další informace naleznete v tématu Poradce při potížích se zvukem.

Co je to duplexní zvuková karta?

Duplexní zvuková karta umožňuje současně přehrávat a nahrávat zvuky. Většina současných zvukových karet je duplexních.