Přihlášení k odběru diskusní skupiny

Na rozdíl od přihlášení k odběru časopisu nevyžaduje přihlášení k odběru diskusní skupiny žádný zápis nebo peněžní výdaje. Obvyklý internetový diskusní server však nabízí na výběr tisíce diskusních skupin, takže nalezení diskusních skupin, o jejichž čtení se zajímáte, může být časově náročné, obzvlášť pokud musíte pokaždé procházet celý seznam diskusních skupin. Pokud často navštěvujete určitou diskusní skupinu a chcete usnadnit její vyhledání, je možné se přihlásit k odběru této diskusní skupiny, takže bude kdykoli dostupná v seznamu složek programu Windows Mail.

  1. Spusťte program Windows Mail klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Mail.

  2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Diskusní skupiny.

  3. V poli Účty klepněte na diskusní server obsahující skupinu, k jejímuž odběru se chcete přihlásit.

  4. Klepněte na diskusní skupinu, k jejímuž odběru se chcete přihlásit, a potom klepněte na tlačítko Přihlásit se k odběru.

    Chcete-li se přihlásit k odběru více než jedné diskusní skupiny, stiskněte klávesu CTRL a klepněte na diskusní skupiny, k jejichž odběru se chcete přihlásit.

  5. Vedle každé diskusní skupiny, k jejímuž odběru jste se přihlásili, se objeví ikona složky. Uložte změny klepnutím na tlačítko OK.

Obrázek dialogového okna Odběry diskusních skupin
Výběr diskusních skupin, k jejichž odběru se chcete přihlásit

Tipy

  • Chcete-li odhlásit odběr diskusní skupiny, opakujte výše uvedené kroky, ale po klepnutí na diskusní skupinu, kterou chcete odebrat ze seznamu odběru, klepněte na tlačítko Odhlásit odběr.

  • Chcete-li zobrazit náhled obsahu diskusní skupiny, aniž byste se přihlásili k jejímu odběru, klepněte na tuto skupinu a potom klepněte na tlačítko Přejít.

  • Diskusní skupiny, které by vás mohly zajímat, lze vyhledat zadáním příslušného tématu (například hry) do pole Zobrazit diskusní skupiny, které obsahují.