Plocha je hlavní oblast obrazovky, která se zobrazí po zapnutí počítače a přihlášení k systému Windows. Slouží jako plocha pro práci, podobně jako deska pracovního stolu. Když otevřete programy nebo složky, zobrazí se na ploše. Na plochu můžete také umisťovat například soubory nebo složky a libovolně je uspořádat.

Někdy se používá širší definice plochy, která zahrnuje také hlavní panel a Postranní panel systému Windows. Hlavní panel je umístěn v dolní části obrazovky. Ukazuje spuštěné programy a umožňuje přepínání mezi nimi. Obsahuje také tlačítko Start Obrázek tlačítka Start , které se používá pro přístup k programům, složkám a nastavením počítače. Po straně obrazovky je Postranní panel obsahující malé programy označované jako miniaplikace.
Obrázek plochy, hlavního panelu a postranního panelu
Plocha, hlavní panel a postranní panel

Další informace o hlavním a postranním panelu naleznete v tématu Hlavní panel (přehled) a Windows Postranní panel a miniaplikace (přehled).

Kam zmizela plocha?

Jelikož programy běží na povrchu plochy, ta bývá často téměř nebo úplně skrytá. Ale pořád tam je, pod tím vším. Chcete-li vidět celou plochu a nezavírat žádné z otevřených oken nebo programů, klepněte na tlačítko Zobrazit plochuObrázek tlačítka Zobrazit plochu na hlavním panelu. Plocha se odkryje. Když znovu klepnete na tuto ikonu, všechna okna se obnoví tak, jak byla předtím. (Pokud ikonu nevidíte, nápovědu naleznete v tématu Minimalizace otevřených oken pro zobrazení plochy.)

Práce s ikonami na ploše

Ikony jsou malé obrázky představující soubory, složky programy a další položky. Při první spuštění systému Windows uvidíte na ploše alespoň jednu ikonu: Odpadkový koš (podrobnosti o této aplikaci dále). Výrobce počítače mohl na pracovní plochu přidat další ikony. Zde je uvedeno několik příkladů ikon na ploše:

Obrázek některých ikon na ploše
Příklady ikon na ploše

Poklepáním na ikonu na ploše se spustí nebo otevře položka, kterou ikona zastupuje. Poklepáte-li například na ikonu aplikace Internet Explorer, spustí se aplikace Internet Explorer.

Přidání a odebrání ikon z plochy

Uživatel rozhoduje o tom, které ikony bude mít na své ploše. Jakoukoli ikonu je možné kdykoli přidat nebo odebrat. Někdo dává přednost čisté ploše s malým počtem ikon nebo zcela bez nich. Jiní na plochu umisťují desítky ikon, aby měli rychlý přístup k často používaným programům, souborům a složkám.

Chcete-li mít snadný přístup k oblíbeným programům z plochy, vytvořte jejich zástupce. Zástupce je ikona představující propojení na položku, namísto položky samotné. Když poklepáte na zástupce, otevře se příslušná položka. Pokud zástupce odstraníte, odstraní se pouze zástupce a nikoli původní položka. Zástupce poznáte podle šipky v ikoně.

Obrázek ikony složky a ikony zástupce
Ikona složky (vlevo) a ikona zástupce (vpravo)
Zobrazit vše

Postup přidání zástupce na plochu

  1. Najděte položku, pro kterou chcete vytvořit zástupce. (Nápovědu pro hledání souborů či složek naleznete v tématu Nalezení souboru či složky. Nápovědu pro hledání programů naleznete v tématu Nabídka Start (přehled).)

  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku, klepněte na příkaz Odeslat a potom klepněte na příkaz Plocha (vytvořit zástupce). Na ploše se zobrazí ikona zástupce.

Postup přidání a odebrání běžných ikon na ploše

Mezi běžné ikony na ploše patří ikony Počítač, vaše osobní složka, Síť, Koš, Internet Explorer a Ovládací panely.

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast plochy a pak klepněte na příkaz Přizpůsobit.

  2. V levém podokně klepněte na odkaz Změnit ikony plochy.

  3. Ve skupinovém rámečku Ikony na ploše zaškrtněte políčka ikon, které chcete přidat na plochu, nebo zrušte zaškrtnutí políček ikon, které chcete z plochy odstranit, a pak klepněte na tlačítko OK.

Postup přesunutí souboru ze složky na plochu

  1. Otevřete složku obsahující soubor.

  2. Přetáhněte soubor na plochu.

Postup odebrání ikony z plochy

  • Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu a potom klepněte na příkaz Odstranit. Pokud se jedná o ikonu zástupce, odstraní se pouze zástupce, nikoli původní položka.

Přesouvání ikon po ploše

Systém Windows uspořádává ikony do sloupců po levé straně plochy. Toto uspořádání však není neměnné. Ikony je možné přesouvat přetažením na jiné místo na ploše.

Systém Windows také dokáže uspořádat ikony automaticky. Pravým tlačítkem myši klepněte na prázdnou oblast plochy, klepněte na příkaz Zobrazit a potom na příkaz Rovnat automaticky. Systém Windows uspořádá ikony do levého horního rohu a uzamkne je na místě. Chcete-li ikony opět přesunout, musíte je nejprve odemknout. To uděláte tak, že znovu klepněte na příkaz Rovnat automaticky a zrušíte tak zaškrtnutí vedle tohoto příkazu.

Poznámka

  • Ve výchozím nastavení systém Windows rozmístí ikony pravidelně na neviditelnou mřížku. Pokud chcete ikony umístit blíže k sobě nebo přesněji, mřížku vypněte. Klepněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast plochy, klepněte na příkaz Zobrazit a potom kleněte na příkaz Zarovnat k mřížce. Zruší se zaškrtnutí vedle příkazu. Chcete-li mřížku opět zapnout, opakujte tento postup.

Výběr více ikon

Pokud chcete přesunout nebo odstranit více ikon najednou, musíte je nejprve všechny vybrat. Klepněte na prázdnou oblast plochy a přetáhněte myší. Ikony, které chcete vybrat, zahrňte do obdélníkového rámečku, který se zobrazí. Pak uvolněte tlačítko myši. Nyní můžete přetáhnout nebo odstranit ikony jako skupinu.

Obrázek více vybraných ikon na ploše
Výběr více ikon na ploše obdélníkem vytvořeným tažením kurzoru

Skrytí ikon na ploše

Pokud chcete dočasně skrýt všechny ikony na ploše bez skutečného odstranění, klepněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast plochy, klepněte na příkaz Zobrazit a potom na příkaz Zobrazit ikony na ploše, aby se zrušilo zaškrtnutí vedle tohoto příkazu. Na ploše nebudou zobrazeny žádné ikony. Můžete je opět vrátit novým výběrem příkazu Zobrazit ikony na ploše.

Odpadkový koš

Při vymazání souboru nebo složky se tyto objekty ve skutečnosti okamžitě nesmažou, ale jsou odeslány do Odpadkového koše. To je dobrá vlastnost, protože pokud se rozmyslíte a budete chtít vymazaný soubor použít, můžete jej získat zpět. Další informace naleznete v tématu Obnovení souborů z koše.

Obrázek porovnání koše, když je prázdný a když je plný
Odpadkový koš prázdný (vlevo) a plný (vpravo)

Jestliže si jste jistí, že odstraněné položky již nebudete potřebovat, můžete odpadkový koš vyprázdnit. Tento krok trvale odstraní smazané soubory a uvolní místo na disku, které tyto soubory zabíraly. Podrobnosti naleznete v tématu Trvale odstranit soubory z koše.

Výběr pozadí plochy

Nejsnadnější způsob přizpůsobení počítače je změna pozadí plochy, kterému se říká tapeta. Můžete si vybrat některé z pozadí dodaných se systémem Windows, oblíbený digitální obrázek z vlastní sbírky nebo použít jednobarevné pozadí. Jako pozadí plochy se dají použít také obrázky vyhledané na Internetu. Další informace naleznete v tématu Změna pozadí plochy (tapety).

Obrázek některých pozadí plochy dodávaných se systémem Windows
Se systémem Windows je dodáváno několik pozadí plochy.