Nabídka Start je hlavní branou k programům, složkám a nastavením počítače. Říká se jí nabídka, protože nabízí seznam možností, které jsou vám nabízeny. Jak napovídá označení Start, z tohoto místa se obvykle začíná nebo se něco spouští.

Pomocí nabídky Start se provádějí následující běžné činnosti:

 • spouštění programů,

 • otevírání běžně používaných složek,

 • hledání souborů, složek a programů,

 • úprava nastavení počítače,

 • získání nápovědy k operačnímu systémuWindows,

 • vypnutí počítače,

 • odhlášení od systému Windows nebo přepnutí na jiný uživatelský účet.

Začínáme s nabídkou Start

Chcete-li otevřít nabídku Start, klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start v levém dolním rohu obrazovky. Můžete také stisknout klávesu s logem WindowsObrázek loga systému Windows na klávesnici. Zobrazí se nabídka Start.
Obrázek tlačítka Start a nabídky Start
Tlačítko Start a nabídka Start

Nabídka Start je rozdělena do tří základních částí:

 • Velké podokno vlevo zobrazuje krátký seznam programů v počítači. Výrobce počítače může v tomto seznamu udělat vlastní úpravy, takže jeho vzhled se může mírně odlišovat. Klepnutím na příkaz Všechny programy se zobrazí seznam všech programů (o tom více později).

 • V levém dolním rohu je pole Hledat, pomocí kterého se hledají programy a soubory v počítači zadáním kritérií hledání.

 • Pravé podokno umožňuje přístup k běžně používaným složkám, souborům, nastavením a funkcím. Odsud se také provádí odhlášení od systému Windows a vypíná počítač.

Spouštění programů z nabídky Start

Jedním z nejběžnější způsobů použití nabídky Start je spouštění programů nainstalovaných v počítači. Chcete-li spustit program zobrazený v levém podokně nabídky Start, klepněte na něj. Program se spustí a nabídka Start se zavře.

Pokud program, který chcete spustit, není v nabídce zobrazen, klepněte na příkaz Všechny programy v dolní části levého podokna. Levé podokno ihned zobrazí dlouhý seznam všech programů v abecedním pořadí následovaný seznamem složek:

Obrázek nabídky Start po klepnutí na příkaz Všechny programy
Nabídka Start po klepnutí na příkaz Všechny programy

Když klepnete na ikonu některého programu, program se spustí a nabídka Start se zavře. A co je ve složkách? Další programy. Klepněte například na složku Příslušenství a zobrazí se seznam programů uložených v této složce. Klepněte na libovolný program a program se spustí. Chcete-li se vrátit k programům, které byly zobrazeny při prvním otevření nabídky Start, klepněte na tlačítko Zpět v dolní části nabídky

Obrázek nabídky Start s rozbalenou složkou Příslušenství
Pokud klepnete na složku Příslušenství, zobrazí se všechny v ní obsažené programy.

Pokud byste nevěděli, k čemu určitý program slouží, nastavte ukazatel myši na jeho ikonu nebo název. Zobrazí se textové pole, které většinou obsahuje popis programu. Když například ukážete na program Kalkulačka, zobrazí se následující zpráva: Vykonává pomocí zobrazené kalkulačky základní aritmetické úkony. Toto funguje také pro položky v pravém podokně nabídky Start.

Obrázek nabídky Start se zobrazeným ukazatelem myši nad programem Kalkulačka
Ukážete-li na určitou položku, zobrazí se informace o ní.

Pravděpodobně zjistíte, že postupem času se seznam programů v nabídce Start mění. Děje se to ze dvou důvodů. Jednak se seznam Všechny programy rozšiřuje o nově nainstalované programy. Dále také nabídka Start zjišťuje nejčastěji používané programy a ty pak umisťuje do levého podokna, odkud jsou rychle přístupné.

Pole Hledat

Pole Hledat představuje jeden z nejpraktičtějších způsobů vyhledávání různých položek v počítači. Přesné umístění položek není důležité, protože funkce vyhledávání prohledá všechny programy a složky ve vaší osobní složce (do které patří složky Dokumenty, Obrázky, Hudba, Plocha a další běžná umístění). Prohledá také vaše e‑mailové zprávy, uložené okamžité zprávy, události a kontakty.

Obrázek pole Hledat v nabídce Start
Pole Hledat v nabídce Start

Chcete-li použít pole Hledat, otevřete nabídku Start a začněte psát. Není třeba nejprve klepnout dovnitř pole. Zároveň se zadáváním se začnou v levém podokně nabídky Start objevovat výsledky hledání.

Program, soubor nebo složka se objeví jako výsledek vyhledávání, jestliže:

 • Se jakékoliv slovo v jeho názvu shoduje se zadanými znaky nebo jimi začíná.

 • Se text v souboru, například text v dokumentu textového editoru, shoduje se zadanými znaky nebo jimi začíná.

 • Se jakékoli slovo ve vlastnostech souboru, například jméno autora, shoduje se zadanými znaky nebo jimi začíná. (Další informace o vlastnostech souboru naleznete v tématu Zobrazení vlastností souboru.)

Chcete-li otevřít některý z výsledků hledání, klepněte na něj. Klepnutím na tlačítko Vymazat Obrázek tlačítka Smazat hledání v nabídce Start můžete výsledky hledání vymazat a vrátit se do hlavního seznamu programů. Můžete také klepnout na položku Hledat všude, která slouží k prohledání celého počítače, nebo na položku Vyhledat v Internetu, která spustí webový prohlížeč a vyhledá zadaný text v Internetu.

Kromě programů, souborů a složek a korespondence bude pole Hledat také prohledávat vaše internetové oblíbené položky a historii navštívených webů. Pokud budou některé z těchto stránek obsahovat hledaný termín, zobrazí se pod nadpisem Oblíbené položky a historie.

Co je v pravém podokně?

Pravé podokno nabídky Start obsahuje odkazy na ty součásti systému Windows, které budete pravděpodobně často používat. Zde je jejich seznam (shora dolů):

 • Osobní složka. Otevře vaši osobní složku pojmenovanou podle uživatele, který je právě přihlášen k systému Windows. Pokud bude aktuálním uživatelem Pavel Dvořák, bude složka nazvána jeho jménem. Tato složka pak obsahuje soubory konkrétního uživatele včetně složek Dokumenty, Hudba, Obrázky a Video.

 • Dokumenty. Otevře složku Dokumenty, ve které můžete ukládat nebo otevírat textové soubory, tabulky, prezentace i jiné typy dokumentů.

 • Obrázky. Otevře složku Obrázky, ve které můžete ukládat a prohlížet digitální obrázky a grafické soubory.

 • Hudba. Otevře složku Hudba, ve které můžete ukládat a přehrávat hudbu a další zvukové soubory.

 • Hry. Otevře složku Hry, která nabízí přístup ke všem hrám v počítači.

 • Naposledy otevřené položky. Otevře seznam posledních otevřených souborů. Klepnutím na soubor v tomto seznamu daný soubor otevřete.

 • Počítač. Otevře okno umožňující přístup k diskovým jednotkám, fotoaparátům, tiskárnám, skenerům a dalšímu hardwaru připojenému k počítači.

 • Síť. Otevře okno umožňující přístup k počítačům a zařízením v síti.

 • Připojit. Otevře okno umožňující připojení k nové síti.

 • Ovládací panely. Otevře okno Ovládací panely, který umožňuje přizpůsobit vzhled a funkce počítače, přidat nebo odebrat programy, nastavit síťová připojení a spravovat uživatelské účty.

 • Výchozí programy. Otevře okno, kde můžete vybrat program, který má systém Windows používat pro určité činnosti, jako jsou například procházení webu, úpravy obrázků, odesílání e‑mailů a přehrávání hudby či videa.

 • Nápověda a podpora. Otevře okno Nápověda a podpora k systému Windows, kde můžete prohlížet a vyhledávat jednotlivá témata nápovědy týkající se systému Windows a počítače. Další informace naleznete v tématu Získání pomoci.

Obrázek tlačítka napájení a tlačítka zamykání v nabídce Start

V dolní části pravého podokna najdete dvě tlačítka: tlačítko pro vypnutí a tlačítko pro zamknutí. Klepnutím na tlačítko pro vypnutí počítač vypnete, klepnutím na tlačítko pro zamknutí můžete počítač zamknout bez vypnutí. Když je počítač uzamčený, nelze jej používat, dokud jej opět neodemknete zadáním hesla.

Klepnutím na šipku vedle tlačítka pro zamknutí se zobrazí nabídka s dalšími možnostmi pro přepínání uživatelů, odhlášení, restartování nebo vypnutí počítače. Další informace naleznete v tématech Odhlášení ze systému Windows a Vypnutí počítače: nejčastější dotazy.

Poznámka

 • Ve verzi Windows Vista Starter není v nabídce Start uvedena možnost Přepnout uživatele.

Úprava nabídky Start

Můžete určit, které položky budou zobrazeny v nabídce Start. Do nabídky Start můžete například pro lepší přístup přidat ikony svých oblíbených programů nebo můžete naopak některé programy ze seznamu odebrat. Můžete také zvolit, které položky budou skryty nebo zobrazeny v pravém podokně. Další informace naleznete v tématu Úprava nabídky Start.