Tipy pro vytvoření silného hesla

Hesla představují první linii obrany před neoprávněným přístupem do počítače. Čím silnější je heslo, tím lépe je počítač chráněn před počítačovými podvodníky a škodlivým softwarem. Je dobré se ujistit, že všechny účty v počítači používají silná hesla. Pokud používáte podnikovou síť, může správce sítě vyžadovat používání silného hesla.

Co dělá heslo silným (či slabým)?

Silné heslo splňuje tyto podmínky:

 • Je alespoň osm znaků dlouhé.

 • Neobsahuje uživatelské jméno, skutečné jméno nebo jméno společnosti.

 • Neobsahuje úplné slovo.

 • Je výrazně odlišné od předchozích hesel.

 • Obsahuje znaky ze všech čtyř následujících kategorií:

  Kategorie znaků
  Příklady

  Velká písmena

  A, B, C

  Malá písmena

  a, b, c

  Číslice

  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

  Symboly na klávesnici (všechny znaky na klávesnici, které nespadají do kategorie písmen či číslic) a mezery

  ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? /

Heslo může splňovat všechna uvedená kritéria, a přesto může být slabé. Například heslo Mam3stenata! sice splňuje všechna uvedená kritéria pro silné heslo, ale je slabé, protože obsahuje úplná slova. Heslo M4m 3 st3n4t4! je silnější variantou, protože jsou v něm nahrazena některá písmena z úplných slov číslicemi a heslo také obsahuje mezery.

Následující tipy vám pomohou zapamatovat si silné heslo.

 • Vytvořte zkratku z informace, kterou si snadno zapamatujete. Vyberte si například slovní spojení, které je pro vás významné, jako třeba Můj syn se narodil 12. prosince 2004. Toto slovní spojení vezměte jako vodítko a jako heslo můžete použít Mssn12/12/04.

 • Nahraďte písmena či slova ze snadno zapamatovatelného slovního spojení číslicemi, symboly a pravopisnými chybami. Například slovní spojení Můj syn se narodil 12. prosince 2004 se může po náhradě změnit na Mujsin $en4rodil 12/12/04 (v heslu je možné používat mezery).

 • Spojte heslo s oblíbenou zálibou či sportem. Ze slovního spojení Rád hraji fotbal může vzejít například R@dhr4juf()tbal.

Máte-li pocit, že je pro zapamatování nutné si heslo zapsat, neoznačujte jej jako heslo a uchovávejte jej na bezpečném místě.

Tvorba silnějších hesel použitím znaků ASCII

K tvorbě hesel lze použít i znaky rozšířené znakové sady ASCII. Použití znaků rozšířené znakové sady ASCII pomáhá zabezpečit heslo tím, že zvýší počet znaků, ze kterých je možné při tvorbě silného hesla vybírat. Před užitím znaků rozšířené znakové sady ASCII se ujistěte, že jsou hesla obsahující tyto znaky kompatibilní s používanými programy. Zvláštní opatrnost při užívání znaků rozšířené znakové sady ASCII je na místě, pokud vaše organizace používá více různých operačních systémů, případně více verzí systému Windows.

Znaky rozšířené znakové sady ASCII lze nalézt v programu Mapa znaků. Některé znaky rozšířené znakové sady ASCII by neměly být v heslech používány. Nepoužívejte znak, který nemá v pravém dolním rohu dialogového okna programu Mapa znaků uvedenu klávesovou zkratku. Další informace naleznete v tématu Používání speciálních znaků (Mapa znaků): nejčastější dotazy.

Hesla systému Windows mohou být mnohem delší než výše doporučených 8 znaků. V zásadě lze vytvořit heslo dlouhé až 127 znaků. Pracujete-li ovšem v síti, kde jsou zapojeny i počítače se systémem Windows 95  či Windows 98, nemělo by heslo být delší než 14 znaků. Je-li heslo delší než 14 znaků, pravděpodobně se v počítačích s těmito operačními systémy nebudete moci přihlásit k síti.