Tipy pro vyhledávání souborů

V následujícím textu najdete některé rady pro vyhledávání a organizování souborů, nehledě na to, kde jsou uloženy.

Kde mám začít s vyhledáváním?

Pro vyhledávání souborů v počítači existuje tolik způsobů, že možná nevíte, kde začít. Ve většině případů pravděpodobně začnete pomocí vyhledávacích nástrojů, které jsou dostupné v každé složce. Zde jsou například vyhledávací nástroje dostupné ve složce Dokumenty:

Obrázek nástrojů hledání ve složce Dokumenty
Vyhledávací nástroje ve složce Dokumenty

Jakou metodu vyhledávání mám použít?

Výběr metody závisí na tom, co vyhledáváte a kde to vyhledáváte. V následující tabulce jsou popsány různé vyhledávací metody včetně tipů, kdy je použít:

Metoda vyhledávání Kdy ji použít
Metoda vyhledávání

Vyhledávací pole

Kdy ji použít

Pokud hledáte soubor nebo složku umístěnou v běžné složce (jako je např. složka Dokumenty nebo Obrázky), může být nejjednodušší napsat určitý text do vyhledávacího pole, které je v horní části okna složky. Další informace naleznete v části Používání vyhledávacího pole dále v tomto článku.

Pokud hledáte program, web, který je v historii prohlížení v prohlížeči, nebo soubor, které jste uložili někde ve své osobní složce, zkuste použít vyhledávací pole ve spodní části nabídky Start. Další informace naleznete v tématu Vyhledávání souboru nebo složky.

Metoda vyhledávání

Hlavičky seznamů souborů

Kdy ji použít

Pokud hledáte několik souvisejících souborů, jako například všechny soubory z konkrétního měsíce nebo všechny doposud napsané dokumenty, můžete k filtrování, seřazení nebo k vytvoření skupiny souborů použít hlavičky seznamů souborů, které vám usnadní zobrazení a výběr souborů, které potřebujete. Další informace naleznete v části Používání hlaviček seznamů souborů dále v tomto článku.

Metoda vyhledávání

Složka výsledků vyhledávání

Kdy ji použít

Pokud potřebujete vytvořit hledání s více filtry nebo pokud v jedné chvíli hledáte soubory z více složek, vytvořte si hledání ve složce výsledků vyhledávání. Jakmile budete hotovi, můžete hledání uložit a pomocí jednoho klepnutí je znovu použít pro vyhledání stejné množiny souborů. Další informace naleznete dále v tomto tématu v části Rozšířené možnosti hledání ve vyhledávacím poli.

Používání vyhledávacího pole

Vyhledávací pole je umístěno v horní části každé složky. Na základě zadaného textu je filtrován aktuální náhled. Vyhledávací pole umožňuje vyhledat soubory na základě textu v názvu souboru, textu obsaženém v souboru, na základě značek a jiných běžných vlastností souborů. Prohledává se navíc v aktuální složce i ve všech podsložkách.

Jestliže jste například vytvořili zprávu ze služební cesty nazvanou "Seminář v Las Vegas", ihned jakmile napíšete do vyhledávacího pole slovo Las, většina souborů ze složky zmizí a okamžitě se zobrazí tato zpráva.

V následující tabulce je uveden seznam běžných vlastností, které můžete použít ve vyhledávacím poli:

Vlastnost Její význam Jak ji použít ve vyhledávacím poli
Vlastnost

Název souboru

Její význam

Název, kterým jste soubor pojmenovali.

Jak ji použít ve vyhledávacím poli

Část názvu nebo celý název souboru, který hledáte. Pokud například chcete najít soubor nazvaný Faktura_listopad.txt, můžete do pole napsat Fakt nebo list.

Vlastnost

Kategorie souboru

Její význam

Široké vymezení obsahu. Většina souborů spadá do jedné z těchto kategorií: Dokument, Obrázek nebo Hudba.

Jak ji použít ve vyhledávacím poli

Napište kategorii souboru, který hledáte. Pokud například hledáte všechny své texty, tabulky a prezentace, napište Dokument.

Vlastnost

Typ souboru

Její význam

Bližší vymezení obsahu souboru. Poslední tři písmena z názvu souboru, které se nazývají přípona souboru, označují typ souboru. Mezi běžné typy souborů patří DOC (dokument aplikace Microsoft Word), XLS (tabulka aplikace Microsoft Excel), JPG (obrázek formátu JPEG) a MP3 (standardní digitální zvukový formát).

Jak ji použít ve vyhledávacím poli

Napište příponu souboru. Pokud chcete vyhledat pouze soubory MP3, napište MP3. Přesnějších výsledků dosáhnete napsáním *.mp3.

Vlastnost

Značky

Její význam

Slova nebo věty popisující soubor, které přidal do souboru uživatel.

Jak ji použít ve vyhledávacím poli

Pokud chcete zobrazit seznam souborů s určitou značkou, napište tuto značku.

Vlastnost

Autor

Její význam

Jméno osoby, která soubor vytvořila.

Jak ji použít ve vyhledávacím poli

Pokud chcete zobrazit seznam souborů vytvořených určitou osobou, napište jméno této osoby.

Rozšířené možnosti hledání ve vyhledávacím poli

Systém Windows obvykle hledá cokoliv napíšete do vyhledávacího pole tím, že prohledává názvy, obsah a vlastnosti všech souborů aktuálního náhledu. Pokud například napíšete "Jahoda", vyhledá se soubor "Jahoda z naší zahrádky.jpg", soubory, jejichž značka obsahuje slovo "jahoda", i všechny soubory, jejichž autorem je někdo, kdo se jmenuje Jahoda. Pomocí této všeobecné metody vyhledávání obvykle najdete svůj soubor velice rychle.

Pokud ovšem chcete vyhledávat selektivněji, můžete filtrovat hledání zadáním vlastnosti, která se má vyhledat. Pokud chcete filtrovat soubory podle vlastnosti, oddělte název vlastnosti a slovo, které se má vyhledat, dvojtečkou tak, jak je to v následujících příkladech:

Příklad Použijte jej, pokud
Příklad

Name:Jahoda

Použijte jej, pokud

Chcete vyhledat soubory, jejichž název obsahuje slovo jahoda.

Příklad

Tag:Jahoda

Použijte jej, pokud

Chcete vyhledat soubory, jejichž značka obsahuje slovo jahoda.

Příklad

Modified:25. 5. 2006

Použijte jej, pokud

Chcete vyhledat soubory, které byly změněny tohoto dne. Můžete také napsat Modified:2006, pokud chcete vyhledat soubory změněné kdykoliv v průběhu tohoto roku.

Které vlastnosti souboru můžete tímto způsobem použít? Kterékoliv vlastnosti zobrazené ve složce. Můžete například filtrovat podle kterékoliv vlastnosti, která je zobrazena v hlavičce seznamu souborů. Pokud chcete zobrazit všechny vlastnosti, podle kterých lze filtrovat, klepněte pravým tlačítkem na hlavičku, pro kterou chcete vlastnosti zobrazit, a pak klepněte na příkaz Další.

Další informace o pokročilém vyhledávání naleznete na webu Windows Desktop Search: Advanced Query Reference (Program Místní vyhledávání: Referenční informace k rozšířeným možnostem zadávání dotazů).

Vyhledávání pomocí booleovských filtrů

Booleovské filtry představují další možnost, jak provést důkladnější vyhledávání. Pomocí booleovských filtrů můžete kombinovat slova použitím jednoduchých logických filtrů tak, jak vidíte v následující tabulce.

Filtr Příklad Použijte jej, pokud
Filtr

AND

Příklad

tropický AND ostrov

Použijte jej, pokud

Chcete vyhledat soubory, které obsahují slova "tropický" a "ostrov" (i když tato slova nemusí stát přímo vedle sebe).

Filtr

NOT

Příklad

tropický NOT ostrov

Použijte jej, pokud

Chcete vyhledat soubory, které obsahují slovo "tropický", nikoliv však slovo "ostrov."

Filtr

OR

Příklad

tropický OR ostrov

Použijte jej, pokud

Chcete vyhledat soubory, které obsahují slovo "tropický" nebo slovo "ostrov."

Filtr

Uvozovky

Příklad

"tropický ostrov"

Použijte jej, pokud

Chcete vyhledat soubory obsahují přesnou frázi zadanou do uvozovek "tropický ostrov".

Filtr

Závorky

Příklad

(tropický ostrov)

Použijte jej, pokud

Chcete vyhledat soubory, které obsahují jak slovo "tropický" tak "ostrov", a to v jakémkoliv pořadí.

Filtr

>

Příklad

datum: >01/05/06

Použijte jej, pokud

Chete vyhledat soubory, které jsou větší nebo novější než určitá hodnota, např. novější než 5. 1. 2006.

Filtr

<

Příklad

velikost: < 4 MB

Použijte jej, pokud

Chete vyhledat soubory, které jsou menší nebo starší než určitá hodnota, např. menší než 4 MB. Velikost můžete zadat také v jiných jednotkách, např. KB nebo GB.

Tip

 • Při psaní booleovských filtrů AND a OR je nutné používat velká písmena.

Kombinování booleovských filtrů a vlastností souborů

Booleovské filtry můžete kombinovat s filtry jinými. V následujíc tabulce naleznete příklady, jak lze dostáhnout různých výsledků pomocí stejných slov pro vyhledávání, ale jiných booleovských filtrů. Všimněte si také, jak mohou význam filtru změnit závorky.

Booleovský filtr Použijte jej, pokud
Booleovský filtr

autor: Karel AND Jahoda

Použijte jej, pokud

Chcete vyhledat soubory, jejichž autorem je Karel a které obsahují v názvu nebo v kterékoliv jiné vlastnosti slovo Jahoda.

Booleovský filtr

autor: (Karel AND Jahoda)

Použijte jej, pokud

Chcete vyhledat pouze ty soubory, jejichž autorem je Karel i Jahoda.

Booleovský filtr

autor: "Karel Jahoda"

Použijte jej, pokud

Chcete vyhledat pouze ty soubory, jejichž autorem je Karel Jahoda.

Vyhledávání souborů pomocí přirozeného jazyka

Pokud zapnete vyhledávání pomocí přirozeného jazyka, můžete vyhledávat jednodušším způsobem. Není třeba používat dvojtečky ani zadávat AND a OR velkými písmeny. Srovnejte například následující hledání:

Bez přirozeného jazyka V přirozeném jazyce
Bez přirozeného jazyka

kind: hudba - interpret: (Beethoven OR Mozart)

V přirozeném jazyce

hudba Beethoven or Mozart

Bez přirozeného jazyka

kind: dokument autor: (Karel AND Jahoda)

V přirozeném jazyce

dokumenty Karel and Jahoda

Zapnutí vyhledávání pomocí přirozeného jazyka

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti složky klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a motivy a potom klepnutím na položku Možnosti složky.

 2. Klepněte na kartu Hledat.

 3. Zaškrtněte políčko Použít vyhledávání v přirozeném jazyce.

Použití vyhledávání v přirozeném jazyce

I když je vyhledávání v přirozeném jazyce zapnuto, můžete i nadále používat vyhledávací pole stále stejným způsobem. Můžete používat booleovské filtry nebo filtry s dvojtečkami a závorkami. Navíc můžete používat ještě stejné vlastnosti a hledání upřesnit. Rozdíl spočívá v tom, že můžete zadávat hledání nenucenějším způsobem. Zde je několik příkladů:

 • email dnes

 • dokumenty 2006

 • autor Zuzana

 • obrázky dovolená

Poznámka

 • Některá hledání mohou vrátit nečekaně vysoký počet výsledků. Pokud budete například hledat sousloví „e-mail dnes“, zobrazí se všechny zprávy, které jste dnes odeslali, ale také všechny zprávy, které obsahují slovo „dnes“.

Používání hlaviček seznamů souborů

Klepnutím na hlavičky zobrazené ve složce nad seznamem souborů můžete změnit způsob zobrazení souborů. Pokud soubor zobrazujete tímto způsobem, můžete najít soubory, které mají určité věci společné.

Zobrazit vše

Filtrování souborů

Při filtrování obsahu složky podle vlastností souborů (název souboru, datum, autor, značka) budou zobrazeny pouze soubory s touto vlastností. Pokud například chcete zobrazit soubory vytvořené určitým autorem, proveďte filtrování podle jména této osoby.

 1. Otevřete složku obsahující soubory, které chcete filtrovat.

 2. Klepněte na šipku po pravé straně hlavičky, podle které chcete filtrovat.

 3. Klepněte na vlastnost, podle které chcete filtrovat. Pokud chcete filtrovat podle dvou nebo více vlastností, zaškrtněte políčko u každé vlastnosti, podle které chcete filtrovat.

  Obrázek záhlaví Autoři, které zobrazuje možné vlastnosti pro filtrování. Jedna vlastnost je vybrána.
  Hlavička Autoři zobrazuje vlastnosti, podle kterých lze filtrovat; jedna vlastnost je vybrána.

Seřazení souborů

Při seřazení souborů jsou všechny soubory v náhledu uspořádány do skupin, nazývaných hromádky. Pokud provedete seřazení například podle autora, zobrazí se pro každého autora jedna hromádka. Pokud chcete zobrazit pouze soubory vytvořené určitým autorem, otevřete požadovanou hromádku.

 1. Otevřete složku obsahující soubory, které chcete seřadit.

  Soubory mohou být také umístěny v podsložkách uvnitř této složky

 2. Klepněte na šipku po pravé straně hlavičky, podle které chcete provést seřazení.

 3. Klepněte na tlačítko Seřadit podle, čímž upravíte obsah složky do hromádek odpovídajících hlavičce.

 4. Pokud chcete sobrazit soubory obsažené v určité hromádce, poklepejte na hromádku.

  Obrázek ukazující způsob fungování zásobníků souborů
  Tyto soubory jsou seřazeny podle typu souboru

Seskupení souborů

Na rozdíl od hromádky, kde jsou soubory v ní obsažené skryty za ikonou, skupina zobrazuje souvislý seznam všech seskupených souborů. Pokud seskupíte soubory například podle autora, zobrazí se několik skupin, přičemž každá z nich bude zobrazovat všechny soubory vytvořené určitým autorem.

 1. Otevřete složku obsahující soubory, které chcete seskupit.

 2. Klepněte na šipku po pravé straně hlavičky, podle které chcete provést seskupení.

 3. Klepněte na tlačítko Seskupit, čímž upravíte obsah složky do skupin odpovídajících hlavičce.

  Obrázek ukazující způsob fungování skupin souborů
  Tyto soubory jsou seskupeny podle typu souboru

Vytvoření rozšířeného hledání v poli Hledat

Vyhledávací pole je dobrým prostředkem pro vyhledávání, kdykoliv:

 • Nevíte, kde jsou soubory nebo složky umístěny, a chcete prohledávat v jedné chvíli více umístění.

 • Chcete, aby se do výsledků hledání současně zahrnuly soubory z více složek.

 • Chcete vytvořit rozšířené hledání, které umožní vyhledat soubory podle různých kritérií.

Pokud chcete vytvořit vlastní hledání, klepněte ve složce hledání na tlačítko Rozšířené možnosti hledání. Zde můžete změnit následující údaje:

 • Umístění. Podle výchozího nastavení probíhá vyhledávání ve složce výsledků hledání v umístěních nazvaných indexovaná umístění. Ta obsahují všechny složky vaší osobní složky (která obsahuje Dokumenty, Obrázky, Hudbu, Plochu a další obvyklá umístění), e-mail a offline soubory. Pokud běžně ukládáte soubory do jiných umístění, můžete je přidat do indexovaných umístění. Další informace naleznete v části Upřesnit vyhledávání v systému Windows pomocí indexu: nejčastější dotazy. Můžete také vyhledávat v jiných umístěních, ovšem vyhledávání neindexovaných souborů bude pomalejší.

 • Datum. Vyhledávání můžete zúžit na jakoukoliv dobu před nebo po zadaném datu.

 • Velikost. Můžete vyhledávat soubory větší či menší než je zadaná velikost.

 • Vlastnost. Výsledky hledání můžete filtrovat podle jedné nebo více vlastností, jako např. název souboru, značky nebo autoři. Výsledky hledání budou omezeny na soubory, které obsahují všechny zadané vlastnosti.