Tipy pro uspořádání obrázků

Od dob, kdy lidé mají fotoaparáty, ukládají fotografie do krabic od bot a skladují je ve skříni. Dnes krabice od bot nahradily počítače, díky kterým si můžete obrázky uspořádat, takže jsou vždy po ruce a připravené k použití.

Nepoužívejte nesrozumitelné názvy souborů

Digitální fotoaparát není přes všechny své přednosti dostatečně chytrý, aby dával fotografiím smysluplné názvy souborů. To znamená, že fotografie se do počítače dostanou pod názvy jako DSC00234.JPG nebo P0000234.JPG. Přejmenovávat v počítači každý jednotlivý obrázek je zdlouhavé a únavné. Pokud se chcete zbavit těchto nesmyslných názvů souborů, existuje lepší řešení.

Pojmenovávejte více obrázků najednou

Stejným slovem nebo slovním spojením můžete přejmenovat celou skupinu obrázků najednou. Postupujte následovně:

 1. Spusťte program Windows Fotogalerie klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Fotogalerie.

 2. Podržte klávesu CTRL a klepněte na obrázky, které chcete přejmenovat.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na obrázky a potom na příkaz Přejmenovat.

 4. V informačním podokně zadejte do pole Název nový název pro skupinu obrázků.

  Každému obrázku bude přiřazen nový název s jiným pořadovým číslem následovně:

  Letní dovolená 2005 (1), Letní dovolená 2005 (2), Letní dovolená 2005 (3) atd.

Přidejte k obrázkům značky

Smysluplné pojmenování fotografií je tradiční způsob jejich uspořádání. Obvykle ale na fotografie nemyslíme podle názvů, myslíme na to, kdo na nich je, kdy byla fotografie pořízena a co jsme v tu dobu dělali. Nyní můžete k fotografiím připojit značky a udržet si přehled o těchto informacích. Značky jsou informace, které popisují fotografii. Vytvořit tyto značky a přidat je k fotografiím můžete kdykoliv. Doporučujeme, abyste je přidali co nejdříve po importu fotografií z fotoaparátu do počítače. Nejenom že je pak pravděpodobnější, že fotografiím skutečně přidáte značky a nezapomenete na to, ale informace o fotografiích máte ještě čerstvě v paměti, takže je můžete označit značkami přesněji.

Přidání značky při importu

První značku můžete k obrázkům přidat při kopírování obrázků do počítače pomocí dialogového okna Import obrázků a videa. Když například importujete fotografie z letní dovolené, můžete přidat značku „Dovolená 2006“. Při zobrazení obrázků v programu Windows Fotogalerie bude mít každý obrázek tuto značku. Další značky můžete vždy přidat později.

Obrázek dialogového okna Import obrázků a videa
V dialogovém okně Import obrázků a videa můžete k obrázkům přidat značky

Přidání dalších značek kdykoliv

Přidat další značky k obrázkům můžete kdykoliv, když máte pár minut a máte chuť uspořádat si obrázky.

 1. Spusťte program Windows Fotogalerie klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Fotogalerie.

 2. Klepněte na obrázek, ke kterému chcete přidat značku.

 3. V informačním podokně klepněte na tlačítko Přidat značky.

 4. Zadejte novou značku a stiskněte klávesu ENTER.

Opakované použití značky pomocí přetažení

Nemusíte u nových obrázků zadávat stejné značky znovu a znovu. Chcete-li přiřadit existující značku k obrázku, klepněte na obrázek a pak ho přetáhněte na značku v navigačním podokně.

Ušetříte si nejenom zadávání značek. Když v navigačním podokně vidíte všechny značky, snadno si zapamatujete jejich názvy a nebudete k obrázkům přiřazovat mírně odlišné značky. Pokud omylem vytvoříte tři mírně odlišné značky pro stejný druh obrázků (například „květina“, „květiny“ a „rostliny“), bude obtížně zobrazit jedním hledání všechny takové obrázky.

Nalezení obrázků pomocí značek

Pokud mají obrázky přiřazené značky, můžete je hledat pomocí pole Hledat. Chcete-li například najít fotografii, kterou jste pořídili na narozeninách před dvěma lety, a víte, že jste k ní přidali značky „narozeniny“ a „oslava“, do pole Hledání zadejte narozeniny. Zobrazí se všechny obrázky, jejichž název souboru nebo značka obsahuje slovo „narozeniny“. Nebo klepněte v navigačním podokně na značku Narozeniny a zobrazí se pouze soubory, ke kterým je přiřazena značka Narozeniny.

Další tip: Pokud jste klepnuli na značku Narozeniny a zobrazilo se příliš mnoho obrázků, zadejte do pole Hledání výraz Oslava. Nyní se zobrazí pouze fotografie z narozenin, ke kterým je přiřazena značka Oslava, což sníží počet zobrazených obrázků.

Poznámka

 • Značky nepředstavují jediný způsob přiřazování informací k obrázkům. Můžete také přidat titulky pomocí pole Přidat titulek ve spodní části informačního podokna. Když hledáte obrázky pomocí pole Hledání, najdete obrázky s příslušnými titulky, stejně jako obrázky s příslušnými názvy souborů a značek.