Poradce při potížích s aktivací

Zde naleznete řešení některých běžných potíží s aktivací.

Zobrazit vše

Nemohu najít kód Product Key.

Kód Product Key naleznete na nálepce na počítači nebo na pouzdře instalačního disku v balení systému Windows. Pokud kód Product Key stále nemůžete najít, je třeba koupit nový.

Nálepka s kódem Product Key vypadá takto:

Obrázek nálepky s kódem Product Key systému Windows
Nálepka s kódem Product Key systému Windows

Další variace nálepky si můžete prohlédnout online.

Klepnutím sem můžete zakoupit nový kód Product Key online.

Kód Product Key není platný.

Zde najdete několik možných důvodů neplatnosti kódu Product Key:

  • Zadali jste kód Product Key špatně.

  • Zadaný kód neodpovídá kódu přidělenému kopii systému Windows.

Zkontrolujte kód Product Key a zadejte jej znovu. Pokud jste se přesvědčili, že jste jej zadali správně, a stále není platný, je třeba koupit nový kód Product Key.

Klepnutím sem můžete zakoupit nový kód Product Key online.

Kód Product Key je používán jiným počítačem.

Systém Windows nelze používat na více počítačích, než umožňují licenční podmínky pro software společnosti Microsoft. Licenční podmínky obvykle umožňují používat každou kopii systému Windows v jednom počítači. Chcete-li použít stejnou kopii systému Windows v jiném počítači, nainstalujte ji do druhého počítače. Ve druhém počítači bude nutné systém Windows znovu aktivovat. Během instalace zadejte kód Product Key dodaný s kopií systému Windows. Pokud se automatická aktivace nepodaří, proveďte podle zobrazených pokynů telefonickou aktivaci systému Windows. Kopii systému Windows můžete aktivovat do 30 dnů.

Poznámka

  • Pokud nainstalujete stejnou kopii systému Windows do druhého počítače a použijete stejný kód Product Key, který jste použili k aktivaci systému Windows v prvním počítači, nemůžete nadále používat danou kopii systému Windows v prvním počítači. Chcete-li nadále používat systém Windows v obou počítačích, je nutné druhou instalaci aktivovat zakoupením nového kódu Product Key.

Klepnutím sem můžete zakoupit nový kód Product Key online.

Nemám kód Product Key.

K aktivaci systému Windows je třeba koupit platný kód Product Key. Chcete-li využívat všechny funkce systému Windows, je třeba zakoupit platný kód Product Key a provést úspěšnou aktivaci systému Windows během 30 dnů od instalace.

Klepnutím sem můžete zakoupit nový kód Product Key online.

Po spuštění systému Windows se zobrazí zpráva začínající textem Vypršela lhůta pro aktivaci...

Tato zpráva se zobrazí, pokud je systém Windows spuštěn v režimu upozornění. Chcete-li využívat všechny funkce systému Windows, vyberte na obrazovce možnost, která nejlépe vyřeší daný problém.

Aktivovat systém Windows online. Pokud jste systém Windows neaktivovali během 30denní lhůty pro aktivaci nebo jste zadali platný kód Product Key, ale pravděpodobně jste ignorovali dřívější upozornění na aktivaci, vyberte tuto možnost a aktivujte systém Windows přes Internet.

Koupit nový kód Product Key online. Tato možnost zobrazí webovou stránku, na které budete moci zakoupit kód Product Key pro systém Windows.

Zadat znovu klíč Product key. Pokud jste kód Product Key zadali chybně nebo jej dosud nezadali, vyberte tuto možnost.

Další způsoby aktivace. Pokud jste systém Windows neaktivovali během 30denní lhůty pro aktivaci nebo jste zadali platný kód Product Key, ale pravděpodobně jste ignorovali dřívější upozornění na aktivaci, vyberte tuto možnost a aktivujte systém Windows pomocí modemu nebo telefonu.

Tuto možnost vyberte také v případě, že jste provedli změnu hardwaru, která vyžaduje opakovanou aktivaci systému Windows, a tuto aktivaci systému Windows jste neprovedli v rámci přidělené třídenní aktivační lhůty. Vyberte možnost aktivace po telefonu.

Byla provedena změna hardwaru počítače a systém Windows již není aktivovaný.

Pokud provedete významnou změnu hardwaru počítače, například současný upgrade pevného disku a paměti, bude pravděpodobně třeba opakovat aktivaci systému Windows.

Chcete-li aktivovat systém Windows v tomto počítači, postupujte takto:

Otevřete okno Aktivace systému Windows klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na položku Počítač, klepnutím na položku Vlastnosti a potom klepnutím na odkaz Klepnutím sem aktivujete systém Windows nyní. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Pokud se automatická aktivace nepodaří, proveďte podle zobrazených pokynů telefonickou aktivaci systému Windows. Kopii systému Windows můžete po změně hardwaru aktivovat během 3 dnů.