Poradce při potížích s přenosem souborů

Zde jsou řešení některých běžných potíží s použitím programu Migrace profilu uživatele pro přenos souborů a nastavení z jednoho počítače do druhého.

Zobrazit vše

Počítače nelze přemístit dost blízko k sobě, aby bylo možné propojit je kabelem, a počítač není připojen k síti.

Soubory a nastavení lze přenést pomocí disků CD, DVD, externího pevného disku nebo jednotky USB Flash. Během tohoto přenosu program Migrace profilu uživatele zobrazí celkovou velikost souborů a nastavení, které chcete přenést a počet disků nebo jednotek USB Flash, které budete potřebovat. To je užitečné při rozhodování, který typ paměťového zařízení je vhodné použít.

Poznámka:

  • Kapacita průměrného disku CD je asi 700 megabajtů (MB) paměti, standardní jednovrstvý disk DVD má kapacitu asi 4,7 gigabajtů (GB) paměti a standardní dvojvrstvý disk DVD má kapacitu asi 8,5 gigabajtů (GB) paměti.

Potřebuji nové heslo k přihlášení do nového počítače se systémem Windows Vista.

Z důvodu bezpečnějšího uložení informací v počítači během a po skončení přenosu je nutné změnit svoje heslo nebo si vytvořit nové. Další informace naleznete v tématu Změna hesla systému Windows.

Některá nastavení programů nebyla přenesena.

Pokud máte ve starém počítači program, který chcete používat v novém počítači, je třeba tento program nainstalovat do nového počítače před spuštěním programu Migrace profilu uživatele. Tím zabráníte přepsání přenesených nastavení programů během instalace programu.

Poznámka

  • Program Migrace profilu uživatele lze použít, chcete-li přenést soubory (ale ne nastavení) z počítače se systémem Windows 2000 do počítače se systémem Windows Vista.

Na seznamu přenesených položek nejsou zobrazeny žádné programy.

Program Migrace profilu uživatele přenáší pouze nastavení programů, nikoli samotné programy. Chcete-li používat programy ze svého starého počítače, nainstalujte je do nového počítače a poté přeneste jejich soubory a nastavení. Je možné, že některé druhy programů, jako programy zabezpečení a antivirové programy, nebudou v této verzi systému Windows funkční.

Nemohu otevřít nebo číst některé soubory, které byly přeneseny do nového počítače.

Pokud nelze otevřít nebo číst soubor, který byl přenesen do nového počítače, je možné, že jste příslušný program ještě do nového počítače nenainstalovali. Nainstalujte program do nového počítače a pokuste se soubor znovu otevřít.

Poznámka

  • Pokud je ve starém počítači program, který chcete používat v novém počítači, zkontrolujte ještě před použitím programu Migrace profilu uživatele, že jste ho do nového počítače nainstalovali. Tím zabráníte přepsání přenesených nastavení programů během instalace programu.

Program Migrace profilu uživatele se během přenosu zastaví.

Jedna z nejběžnějších příčin možného zastavení programu Migrace profilu uživatele během přenosu je to, že bylo přerušeno spojení mezi počítači nebo připojení k síťové složce, kde jsou uloženy soubory a nastavení. Pokud k tomu dojde, zkontrolujte připojení mezi počítači nebo stav sítě, abyste se ujistili, že je vše správně připojeno a funguje správně. Poté spusťte přenos znovu. Program Migrace profilu uživatele zjistí, které soubory byly přeneseny, a bude pokračovat v kopírování dalších souborů, které jste označili.

Kabel pro migraci dat nepracuje správně.

Pokud kabel pro migraci dat nepracuje správně, můžete zkusit vykonat několik věcí k vyřešení problému. Ujistěte se, že jste nainstalovali ovladače kabelu pro migraci do starého počítače z disku CD, který je přiložen v balení kabelu. Pokud jste tak neučinili, ukončete program Migrace profilu uživatele a vložte disk CD, který byl přiložen u kabelu pro migraci, do starého počítače a poté postupujte podle pokynů na obrazovce. Po dokončení instalace znovu spusťte přenos.

Další příčina problému mohou být porty USB. Až vás program Migrace profilu uživatele vyzve k propojení počítačů pomocí kabelu pro migraci, zkuste zasunout kabel do jiných portů USB v počítačích.

Nemám kabel USB pro migraci dat.

Pokud nemáte kabel USB (Universal Serial Bus) pro migraci dat, můžete jej zakoupit online od výrobce počítače nebo v obchodě s elektronikou.

Jednotky ve starém počítači nejsou namapovány na jednotky v novém počítači.

Přesměrování jednotek je možnost, která je nabídnuta, jen pokud program Migrace profilu uživatele zjistí, že názvy jednotek ve starém a v novém počítači neodpovídají. Pokud například zvolíte přenést soubory a nastavení z jednotek C: a D: ze starého počítače, ale v novém počítači je jen jednotka C:, budete vyzváni k výběru, na kterou jednotku v novém počítači chcete přenést informace.

Pokud mají oba počítače stejná písmena jednotek, tato stránka se vám nezobrazí. Místo toho se přenesou informace z každé jednotky ve starém počítači do příslušné jednotky v novém počítači. Například pokud jsou ve starém počítači jednotky C: a D:, pak budou informace z těchto jednotek přeneseny na jednotky C: a D: v novém počítači.

Chcete-li vytvořit nové jednotky nebo zvětšit prostor na disku v novém počítači, proveďte to před spuštěním přenosu.

Některé položky určené k přenosu nebyly přeneseny.

Položky, které nebyly přeneseny, nejsou pravděpodobně kompatibilní s touto verzí systému Windows nebo byly rozpoznány jako známý škodlivý software a jejich přenos do nového počítače byl blokován. V programu Migrace profilu uživatele lze zobrazit zprávu o přenesených položkách.