Poradce při potížích se stahováním programu televize v aplikaci Windows Media Center

Pokud počítač není vybaven televizním tunerem, k přehrávání a nahrávání televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center budete potřebovat volitelný analogový nebo digitální televizní tuner.

Zde naleznete řešení některých běžných potíží se stahováním programu televize v aplikaci Windows Media Center.

Zobrazit vše

Proč nedošlo k úspěšnému stažení programu televize?

Stažení se může nezdařit při nastavování programu televize nebo při stahování aktualizovaného seznamu pořadů programu televize. Důvody potíží mohou být následující:

 • Počítač není připojen k Internetu nebo se nemůže připojit pomocí připojení k Internetu, které je určeno pro váš počítač s aplikací Windows Media Center.

  Pokud se počítač připojuje k Internetu prostřednictvím telefonického připojení, ujistěte se, zda je telefonické připojení správně nakonfigurováno a zda mohou být stažena nejnovější data programu televize. Informace o způsobu konfigurace telefonického připojení pro použití v aplikaci Windows Media Center naleznete v tématu Poradce při potížích s připojením k Internetu.

 • Server programu televize není k dispozici nebo je dočasně mimo provoz. Pokud bylo dříve úspěšně provedeno nastavení programu televize, aplikace Windows Media Center se jej pokusí stáhnout znovu každý den.

 • Nejsou k dispozici informace programu televize od poskytovatele služeb programu televize pro vaše umístění.

Proč nejsou informace programu televize správné?

Pokud je řada kanálů nesprávně, lze v nastavení programu televize určit jinou sadu seznamů pořadů programu televize. Pokud se však u několika kanálů nezobrazuje v programu televize správná síť a informace o programu, můžete upravit čísla kanálů, změnit programy nebo přidat programy ke kanálu následovně:

Postup úpravy čísel kanálů

 1. Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly, postupně klepněte na možnosti Nastavení, Televize, Program televize, Upravit kanály a pak klepněte na tlačítko Upravit čísla. Zaškrtnutí vedle tlačítka Upravit čísla označuje, že lze kanály upravit. (Volitelné) Chcete-li odebrat všechny změny provedené v seznamu pořadů program televize, klepněte na tlačítko Obnovit výchozí. Po vybrání funkce Obnovit výchozí dojde k zapnutí všech dostupných kanálů a obnovení namapování výchozího programu.

  Pokud jako televizní signál přijímáte PAL, SECAM nebo DVB-T, na obrazovce Upravit kanály se nezobrazí tlačítko Upravit čísla. Pokud na obrazovce není tlačítko Upravit čísla, přeskočte následující postup s názvem Postup změny nebo přidání programu ke kanálu, který se týká pouze vysílání digitální televize, PAL a DVB-T.

 2. Pomocí tlačítek se šipkami projděte seznam a najděte číslo kanálu, které chcete změnit. Při výběru kanálu se tento kanál zobrazí v podokně.

  Obrázek vloženého okna
  Podokno
 3. Zadejte nové číslo kanálu. Pokud použijete klávesnici, zkontrolujte, zda je zapnutá klávesa NumLock.

 4. Dojde k jedné z následujících situací:

  • Nové číslo kanálu je přijato.

  • Nové číslo kanálu již v programu televize existuje a zobrazí se výzva k vyřešení konfliktu.

   Pokud upravujete mnoho čísel kanálů, klepněte na tlačítko Řazení seznamu. Seznam se seřadí podle čísel kanálů a zobrazí se pozměněný program televize.

 5. Po zadání změn se klepnutím na tlačítko Uložit vrátíte na obrazovku Nastavení programu televize.

Postup změny nebo přidání programu ke kanálu (pouze pro pozemní nebo kabelovou digitální televizi, PAL a DVB-T)

 1. Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly, postupně klepněte na možnosti Nastavení, Televize, Program televize a pak proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud upravujete kanál se signálem digitální televize, klepněte na tlačítko Upravit program digitální televize.

  • Pokud upravujete kanál s televizním signálem PAL nebo DVB-T, klepněte na tlačítko Přidat program pro kanál.

 2. Vyberte kanál, u kterého chcete přidat nebo změnit program.

 3. V zobrazeném seznamu klepněte na příslušný program televize pro daný kanál. Podle potřeby pokračujte v přidávání programů.

 4. Po zadání změn se klepnutím na tlačítko Uložit vrátíte na obrazovku Nastavení programu televize.

Postup výběru různých sad seznamů pořadů programu televize

 1. Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly a postupně klepněte na možnosti Nastavení, Televize, Program televize a Nastavit program televize.

 2. Postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte nové řazení kanálu.

  Pokud si nejste jisti, jakého poskytovatele televizních služeb vybrat, další informace naleznete na měsíčním účtu za kabelovou televizi.

Proč nejsou v programu televize k dispozici informace?

Informace programu televize se pravidelně stahují z Internetu od poskytovatele služeb programu televize. Oznámení „Nejsou k dispozici žádná data“ se v programu televize zobrazí, pokud dojde k následující situaci:

Proč u kanálů digitálních televizí chybí seznamy pořadů programu televize?

Pokud přijímáte standardní televizní vysílání od poskytovatele satelitní televize a nemáte předplacené místní kanály, je pravděpodobné, že seznamy televizních pořadů v programu televize pro standardní televizní vysílání neobsahují balíček místních kanálů. Vzhledem k tomu, že seznamy pořadů digitálního televizního vysílání jsou v mnoha případech odvozeny od místních seznamů pořadů, nebudete mít seznamy pořadů kanálu pozemní digitální televize, pokud v programu televize nemáte seznam pořadů odpovídajícího místního standardního televizního kanálu.

Chcete-li získat seznamy pořadů kanálů digitálních televizí, je třeba překonfigurovat část programu televize, která se zabývá standardním televizním vysíláním, a vybrat jiného poskytovatele televizních služeb, který poskytuje i místní kanály. Po přidání místních kanálů se kanály digitálních televizí spojí s příslušnými informacemi programu televize místních kanálů, které budou v programu televize obsaženy. Další informace k překonfigurování programu televize naleznete v tématu Nastavení seznamu televizních programů pro použití v aplikaci Windows Media Center.

Proč seznam pořadů programu televize neodpovídá přijímaným kanálům?

Můžete zkusit vybrat jinou oblast a pak nové poštovní směrovací číslo, zda nezískáte přesnější seznamy pořadů programu televize, i když nejsou určeny přesně pro vaši oblast. Chcete-li změnit oblast a poštovní směrovací číslo, postupujte následovně:

 1. Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly a postupně klepněte na možnosti Nastavení, Televize, Program televize a Nastavit program televize.

 2. Budete vyzváni k potvrzení oblasti. Klepněte na přepínač Ne, chci vybrat jinou oblast a podle pokynů vyberte jinou oblast. Dokončete konfiguraci programu televize novým výběrem seznamů pořadů programu televize, který bude lépe odpovídat přijímaným kanálům.

Co se stane, když se zobrazí chyba 20, 21, 22, 23, 24, 25 nebo 82?

Pokud se zobrazilo oznámení o chybě 20, 21, 22, 23, 24, 25 nebo 82, došlo k chybě zpracování, která způsobila, že se nepodařilo stáhnout program televize. Restartujte počítač a znovu se pokuste stáhnout aktualizovaný seznam pořadů programu televize. Pokud se počítači s aplikací Windows Media Center stále nedaří stáhnout program televize z důvodu chyby zpracování, obraťte se na výrobce počítače s žádostí o pomoc.

Co když je problém s připojením k Internetu?

Zkontrolujte, zda funguje připojení k Internetu. Další informace naleznete v tématu Poradce při potížích s připojením k Internetu.