Poradce při potížích s importem videa

Zde jsou řešení pro některé z běžných problémů s importem videa z digitální videokamery (DV).

Zobrazit vše

Můj počítač nerozpozná moji DV kameru, když ji připojím. Proč ne?

Může k tomu dojít z následujících příčin:

 • DV kamera nemá zapnuto napájení

 • DV kamera přešla do úsporného režimu. Když je videokamera v režimu záznamu (Kamera), obsahuje kazetu a nepřijímá ani neodesílá žádné zvukové soubory nebo videa, mohou se některé digitální videokamery přepnout do úsporného režimu.

Pro vyřešení problému proveďte jednu z následujících možností a akci opakujte:

 • Ověřte, že DV zařízení je správně propojeno s počítačem pomocí portu IEEE 1394 nebo přes port USB 2.0.

 • Ověřte, že DV kamera má zapnuto napájení a je v režimu VCR (přehrávání).

 • Vypněte DV kameru a pak ji opět zapněte v režimu VCR (přehrávání).

Když se snažím importovat kompletní video z videokazety, dostanu chybové hlášení uvádějící, že v DV kameře není kazeta. Co mám udělat?

Ujistěte se, že je videokazeta do DV kamery řádně vložena, a ověřte, že vkládací zařízení na kameře je kompletně uzavřeno. Zkuste importovat video znovu.

Dostávám chybové hlášení uvádějící, že můj videosoubor překročil maximální velikost 4 GB pro systém souborů FAT32. Co to znamená a jak to mám napravit?

Toto hlášení se objevuje, pokud digitalizujete video s vyšším nastavením kvality záznamu na svazek disku nebo oddíl disku se systémem souborů FAT32. Tento systém souborů se používá v operačních systémech MS-DOS a jiných systémech založených na systému Windows pro organizaci a správu souborů.

Pro nápravu problému proveďte některé z následujících kroků:

 • Redukujte objem videa, který chcete importovat s použitím aplikace Import Videa.

 • Zvolte méně náročné nastavení videa pro importované video.

 • Pokud má pevný disk počítače více oddílů a jeden je formátován s použitím systému souborů NTFS, vraťte se zpět do aplikace Import Videa, a uložte video na tento oddíl.

 • Zkonvertujte systém souborů na NTFS, který nemá žádný limit pro velikost souboru.

  1. Zavřete všechny otevřené aplikace.

  2. Zkonvertujte systém souborů tak, aby šel použít systém souborů NTFS. Pro více informací viz Konverze pevného disku nebo oddílu disku na formát NTFS .

Nevidím žádné možnosti pro import videa z videokazety a v aplikaci Import videa se zobrazuje aktuální živé video. Co můžu udělat, abych tento problém vyřešil?

Přepněte DV kameru z režimu záznam (Kamera) na režim přehrávání (VCR) a pak znovu spusťte aplikaci Import Videa. Když procházíte aplikací Import Videa, měli byste nyní mít zobrazenou volbu pro import videa z videokazety.

Když importuji live video z DV kamery, po chvíli live video zastaví import a dostanu chybové hlášení, že kamera byla odpojena od počítače. Co můžu udělat, abych tento problém vyřešil?

DV kamera pravděpodobně přešla do úsporného režimu. Některé DV kamery přejdou do klidového stavu pokud je DV kamera v režimu pro záznam (Kamera) s vloženou páskou a neodesílá nebo nepřijímá žádné video či zvuk. Když importujete live video pomocí aplikace Import Videa, odstraňte videokazetu z kamery dříve, než spustíte aplikaci Import Videa.

Když importuji video pomocí aplikace Import Videa, vypadávají snímky videa a v importovaném videosouboru chybí. Co dělat, aby snímky nevypadávaly?

Aby se zabránilo vypadávání snímků, proveďte některé z následujících kroků:

 • Defragmentujte pevný disk. Další informace o defragmentaci disku naleznete v tématu Zlepšení výkonu pomocí defragmentace pevného disku.

 • Pokud digitalizujete video, ukončete všechny další běžící programy Programy, které si nárokují přístup na disk, mohou během importu videa zpomalovat disk, což může mít za následek vynechávaná snímků videa.

 • V aplikaci Import Videa zvolte méně náročná nastavení, když importujete video z DV kamery.

 • Pokud to je možné, proveďte upgrade počítače. Protože jsou úpravy videa systémově velmi intenzívní, upgrade počítače v jednom nebo více následujících krocích může pomoci, aby se zamezilo vypadávání snímků při importu videa: rychlejší procesor, pevný disk nebo více operační paměti

Proč nelze importovat video z webové kamery nebo z analogového zdroje videa?

Aplikace Import Videa nepodporuje import videa z webové kamery nebo analogového zdroje videa, jako je videorekordér. Abyste mohli použít video z webové kamery, můžete využít software, který se dodává spolu s kamerou, abyste mohl video zaznamenat do počítače.