Poradce při potížích s instalací a odinstalací programů

Zde jsou řešení některých běžných potíží s instalací a odinstalací programů. Obecné informace o instalaci a odinstalaci programů naleznete v tématech Instalace programu a Odinstalace nebo změna programu.

Zobrazit vše

Nelze nainstalovat program vytvořený pro starší verzi systému Windows.

Většina programů vytvořených pro systém Windows XP pracuje také v této verzi systému Windows, ale některé starší programy se mohou spustit nesprávně nebo se nedají spustit vůbec. Pokud nastanou potíže se spuštěním starších programů či jejich instalací, použijte Průvodce ověřením kompatibility programů, který dokáže simulovat starší verzi systému Windows. Tohoto průvodce můžete použít jak pro samotný instalační program při potížích s instalací, tak pro již nainstalovaný program, který správně nefunguje. Další informace naleznete v tématu Zprovoznění starších programů v této verzi systému Windows‍.

Program, který se pokouším nainstalovat nebo spustit, vyžaduje práva správce, přestože jsem správcem počítače.

Jestliže se pokoušíte instalovat, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu instalačního souboru a poté klepněte na příkaz Spustit jako správce. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Pokud se program nainstaloval, ale nejde spustit, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu programu, klepněte na příkaz Vlastnosti, klepněte na kartu Kompatibilita, zaškrtněte políčko Spustit tento program jako správce a poté zkuste program spustit.

Nemohu nainstalovat program přímo z Internetu.

Nejdříve se pokuste uložit instalační soubor programu do počítače a poté jej z něj spusťte. Tato varianta je vhodnější než instalace přímo z Internetu. Další informace naleznete v tématu Stahování souborů z Internetu: nejčastější dotazy

Jak lze změnit složku, do níž se program instaluje?

Umístění složky můžete obvykle zvolit během procesu instalace. Pro změnu výchozího umístění se můžete rozhodnout proto, že jste si vytvořili několik oddílů na svém pevném disku a chcete ukládat programy do určitého oddílu. Nedoporučujeme přesunovat soubory programů poté, co byly nainstalovány. Pokud soubory programů přesunete, je možné, že k jejich správnému fungování bude třeba program znovu nainstalovat.

Některé programy, které jsou součástí systému Windows (jako například hry), nejsou uvedeny na ovládacím panelu Programy a funkce. Jak je lze nainstalovat a odinstalovat?

Přístup k některým programům systému Windows lze řídit pomocí ovládacího panelu Funkce systému Windows. Další informace naleznete v tématu Zapnutí a vypnutí funkcí systému Windows.

Po vložení disku CD při pokusu o instalaci programu se nic nestane.

Pokud se program nezačne instalovat, přejděte na instalační soubor programu (obvykle nazvaný Setup.exe nebo Install.exe) a spusťte instalaci poklepáním na jeho ikonu.

Nainstalovaný program není uveden na ovládacím panelu Programy a funkce. Jak ho odinstaluji?

Na ovládacím panelu Programy a funkce se zobrazí pouze programy, které byly vytvořeny pro systém Windows. Pokud program, který chcete odinstalovat, není na seznamu uvedený, prostudujte si informace dodané s programem nebo se podívejte na stránky výrobce. Většina programů se instaluje do složky C:\Program Files. Zkontrolujte tuto složku, protože některé programy obsahují odinstalační soubor, kterým se můžete pokusit program odinstalovat.

Jak postupovat, pokud se program neodinstaluje?

Pokud se program úplně neodinstaluje napoprvé, někdy pomůže druhé spuštění odinstalačního programu.

Pokud toto nefunguje, zkuste program odinstalovat, když je systém Windows spuštěný v Nouzovém režimu. Další informace můžete nalézt v nápovědě vyhledáním výrazu „nouzový režim.“

Pokud jste program instalovali v nedávné době, můžete zkusit použít nástroj Obnovení systému a vrátit systémové soubory v počítači do stavu před instalací programu. Další informace můžete nalézt v nápovědě vyhledáním výrazu „Obnovení systému.“

Co znamená výraz „změnit“ program?

Některé programy na ovládacím panelu Programy a funkce lze kromě instalace a odinstalace také změnit nebo opravit. Klepnutím na tlačítko Změnit, Opravit, nebo Změnit/Opravit (v závislosti na tom, které tlačítko je zobrazeno), můžete instalovat či odinstalovat volitelné funkce programu. Mnoho programů nepoužívá tlačítko Změnit, řada nabízí pouze tlačítko Odinstalovat.

Jak lze nainstalovat systém Windows?

Obecné informace naleznete v tématu Instalace a přeinstalace systému Windows. Pokud během instalace nastanou problémy, vyhledejte si další informace v tématu Poradce při potížích s instalací systému Windows.

Lze odinstalovat systém Windows Vista?

Toto není možné, lze však přeinstalovat předchozí operační systém, který následně nahradí systém Windows Vista. K přeinstalaci starého operačního systému potřebujete původní instalační disk. Zazálohujte programy a soubory, vložte instalační disk do počítače a přeinstalujte starý operační systém. Chcete-li znovu získat místo na disku využívané systémem Windows Vista, přeformátujte disk během přeinstalace. Po přeinstalaci dřívějšího operačního systému přeinstalujte programy a soubory.

Jak lze aktivovat systém Windows?

Informace o aktivaci a kódech Product Key naleznete v tématu Aktivace systému Windows: nejčastější dotazy.

Jak lze nainstalovat aktualizace systému Windows?

Použitím funkce automatických aktualizací zajistíte, že systém Windows používá nejnovější opravy společnosti Microsoft včetně aktualizacíovladačů. Další informace naleznete v tématu Instalace aktualizací systému Windows.

Lze odinstalovat aplikaci Internet Explorer?

Ne, ale můžete používat jiný webový prohlížeč, který jste si nainstalovali. Většina prohlížečů zobrazuje zprávu, zdali je chcete používat jako výchozí prohlížeč. Další informace naleznete v tématu Změna nastavení výchozích programů v systému Windows.

Nově nainstalovaný program pro přehrávání hudebních souborů nyní přehrává hudební formáty, které chci přehrávat v jiném programu.

Některé přehrávače médií nabízejí možnost stát se výchozím přehrávačem pro všechny typy souborů, které dokáží přehrávat. Obvykle je možné přímo v daném přehrávači zvolit, pro které typy souborů má být nastaven jako výchozí. Můžete také změnit výchozí programy a nastavení přidružení typů souborů k programům přímo v systému Windows. Další informace naleznete v části Změna nastavení výchozích programů v systému Windows.

Nové zařízení nainstalované do počítače nefunguje správně.

Hardwarová zařízení vyžadují ke správné funkci ovladače. Systém Windows obsahuje ovladače k mnoha zařízením, ale je možné, že pro vaše zařízení bude potřeba nainstalovat specifický ovladač. Další informace najdete v tématu Tipy pro řešení běžných potíží s ovladači.

Co mohu dělat, pokud ani jedno z navrhovaných řešení při instalaci programu nepomohlo?

Je možné, že váš program není kompatibilní s touto verzí systému Windows. Prostudujte si informace v dokumentaci dodané s počítačem nebo se podívejte na stránky výrobce, zda není k dispozici aktualizovaná verze programu.