Poradce při potížích s programem Narrator

Zde naleznete řešení některých běžných potíží s programem Narrator.

Program Narrator není k dispozici ve všech jazycích.

 • Program Narrator nečte očekávaným způsobem.

  Program Narrator poskytuje základní možnosti čtení obrazovky, které umožňují použití systému Windows, pokud nemáte čtečku obrazovky plně vybavenou funkcemi. Neslouží ke čtení obsahu ve všech aplikacích. Další informace o čtečkách obrazovky a dalších pomocných technologiích získáte na webu Microsoft Accessibility.

 • Program Narrator některá slova nevyslovuje správně.

  Vzhledem k tomu, že některá slova převádí software do řeči obtížně, může někdy program Narrator číst špatná slova.

 • Program Narrator nečte oznámení nebo obsah některých složek.

  Oznámení nečte, protože je nelze vybrat. Proto také nemůže číst obsah některých složek.

 • Není slyšet žádný text čtený nahlas.

  Můžete vyzkoušet některý ze tří následujících postupů:

  • Ujistěte se, zda jsou reproduktory správně připojeny. Pokud nevíte, jak to udělat, přečtěte si informace dodané s reproduktory.

  • Ujistěte se, zda je hlasitost reproduktorů nastavena na dostatečnou úroveň a zda nejsou reproduktory ztlumeny.

  • Ujistěte se, zda je správně nainstalována zvuková karta a zda jsou ovladače aktualizovány.

   Postup kontroly zvukové karty

   1. Otevřete ovládací panel Zvuková zařízení a motivy zvuku tak, že klepnete na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Hardware a a zvuk a potom na položku Zvuk.

   2. Zvuková karta je uvedena na kartě Přehrávání.

    Pokud není zvuková karta nainstalována, je třeba ji nainstalovat, aby mohl program Narrator fungovat.

   Postup určení, zda zvuková karta funguje

   K provedení těchto kroků musíte být přihlášen jako správce systému.

   1. Spusťte nástroj Správce zařízení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Správce zařízení. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

   2. Pokud je vedle zvukové karty zobrazen žlutý otazník, zvuková karta nemusí fungovat. Zkuste přeinstalovat ovladač zvukové karty. Další informace získáte v části Aktualizace ovladače hardwaru, který správně nefunguje.

   3. Pokud je zvuková karta v seznamu zobrazena dvakrát, zřejmě se jedná o opuštěné zařízení. Pokud je tomu tak, odstraňte ze seznamu položku s otazníkem.

 • Program Narrator nečte některá témata nápovědy.

  Program Narrator neumí přečíst text, který se nachází v rámci nerozbalených nadpisů v tématech Nápovědy. Chcete-li si přečíst text témat nápovědy se sbalenými záhlavími, klepněte na odkaz Zobrazit vše v horní části tématu a stisknutím klávesy ENTER rozbalte všechna témata. Pak stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+SPACEBAR spusťte program Narrator, aby okno znovu přečetl.

 • Když je spuštěný program Narrator, klávesa INSERT nefunguje tak, jak by měla.

  Klávesa INSERT se používá pro příkazy programu Narrator. Když je spuštěný program Narrator a stisknete klávesu INSERT, nelze vkládat znaky. Chcete-li vložit znaky pomocí klávesy INSERT, když je spuštěný program Narrator, stiskněte INSERT+I a znaky, které chcete přidat.