Poradce při potížích se zařízením Windows Media Center Extender

V tomto článku jsou uvedena řešení některých běžných potíží při použití zařízení Windows Media Center Extender.

Zobrazit vše

Co mám dělat, když se zařízení Windows Media Center Extender nemůže připojit k počítači s aplikací Windows Media Center?

Během instalace zařízení Extender nebo po jeho úspěšné instalaci mohou nastat potíže s připojením. Pokud se zařízení Extender nepřipojí k počítači s aplikací Windows Media Center, podívejte se na následující seznam možných řešení:

 • Pokud je jedinou branou firewall spuštěnou v počítači brána Windows Firewall, ověřte, zda je v seznamu výjimek brány Windows Firewall zaškrtnuto políčko Zařízení Media Center Extender. Další informace o určení, které brány firewall jsou v počítači spuštěné, a o postupu ověření, zda je v seznamu výjimek brány Windows Firewall vybrána výjimka Zařízení Media Center Extender, naleznete v článku Brány firewall a zařízení Media Center Extender na webu společnosti Microsoft.

 • Používáte-li bránu firewall jiného výrobce než společnosti Microsoft, může být nutné ručně otevřít porty uvedené v následující tabulce. Některé brány firewall jsou již nakonfigurovány tak, aby umožnily zařízení Media Center Extender připojení k počítači s aplikací Windows Media Center. Seznam bran firewall, které již jsou nakonfigurovány tak, aby umožnily zařízení Media Center Extender připojení k počítači s aplikací Windows Media Center, spolu s informacemi o ručním otevírání portů pro jiné brány firewall kvůli připojení zařízení Media Center Extender, naleznete v článku Brány firewall a zařízení Media Center Extender na webu společnosti Microsoft.

  AplikacePort Protokol Obor
  Aplikace

  ehshell.exe

  Port

  554

  Protokol

  Protokol TCP (Transmission Control Protocol)

  Obor

  Pouze místní podsíť

  Aplikace

  ehshell.exe

  Port

  5004 a 5005

  Protokol

  Protokol UDP (User Datagram Protocol)

  Obor

  Pouze místní podsíť

  Aplikace

  ehshell.exe

  Port

  8554-8558

  Protokol

  TCP

  Obor

  Pouze místní podsíť

  Aplikace

  ehshell.exe

  Port

  50004-50013

  Protokol

  UDP

  Obor

  Pouze místní podsíť

  Aplikace

  ehshell.exe

  Port

  7777-7781

  Protokol

  UDP

  Obor

  Pouze místní podsíť

  Aplikace

  svchost.exe

  Port

  1900

  Protokol

  UDP

  Obor

  Pouze místní podsíť

  Aplikace

  svchost.exe

  Port

  2177

  Protokol

  TCP

  Obor

  Pouze místní podsíť

  Aplikace

  svchost.exe

  Port

  2177

  Protokol

  UDP

  Obor

  Pouze místní podsíť

  Aplikace

  svchost.exe

  Port

  3390

  Protokol

  TCP

  Obor

  Pouze místní podsíť

  Aplikace

  systém

  Port

  10244

  Protokol

  TCP

  Obor

  Pouze místní podsíť

  Aplikace

  mcx2prov.exe

  Port

  Náhodný

  Protokol

  Náhodný (používá protokol TCP a UDP)

  Obor

  Internet

  Aplikace

  mcrmgr.exe

  Port

  Náhodný

  Protokol

  Náhodný (používá protokol TCP a UDP)

  Obor

  Internet

  Poznámka

  • Vytvoření připojení zařízení Media Center Extender vyžaduje, aby počítač se systémem Windows Media Center a zařízení Extender byly ve stejné podsíti.

 • Je nutné, abyste znali uživatelské jméno a heslo pro účet, který má ve vašem počítači s aplikací Windows Media Center oprávnění správce. Tyto informace bude třeba v počítači s aplikací Windows Media Center na požádání zadat, aby instalační program zařízení Extender v počítači s aplikací Windows Media Center mohl provést určité změny.

 • Používáte-li v počítači čtečku otisků prstů nebo jiný program zabezpečení, může být před připojením zařízení Extender k počítači nutné změnit nastavení tohoto programu. Jestliže program zabezpečení neobsahuje nastavení, které řeší potíže s připojením, je nutné program odinstalovat, aby bylo možné zařízení Extender používat.

 • Ověřte, zda je zapnuté zařízení Media Center Extender i počítač s aplikací Windows Media Center. Zkontrolujte také, zda počítač není v režimu hibernace nebo v režimu spánku.

 • Používáte-li kabelové připojení, ujistěte se, zda je kabel Ethernet zapojený do portu Ethernet zařízení Media Center Extender.

  Místo výskytu potíží můžete zkusit určit připojením zařízení Xbox 360 přímo k počítači s aplikací Windows Media Center pomocí běžného kabelu Ethernet. Pokud se zařízení Xbox 360 k počítači s aplikací Windows Media Center připojí, může být problém ve směrovači, rozbočovači nebo přepínači a v jejich nastavení. Pokud však nelze počítač a zařízení Xbox 360 ani nadále propojit, je možné, že potíže souvisí s nastavením směrovače, rozbočovače nebo přepínače, a to buď samostatně, nebo ve spojení s nastavením brány firewall. Další informace o tom, jak zařízení Xbox 360 připojit přímo k počítači, spolu s informacemi o řešení potíží s připojením pomocí této metody, naleznete v článku Problémy s připojením na webu společnosti Microsoft.

 • Ujistěte se, zda počítač s aplikací Windows Media Center není připojen k doméně. Je možné, že jsou nastaveny některé zásady síťové domény, které zařízení Xbox 360 brání, aby se k počítači s aplikací Windows Media Center připojilo jako zařízení Media Center Extender. Pokud je počítač součástí domény, odeberte ho z domény a pak znovu spusťte instalační program zařízení Extender.

 • Ujistěte se, zda jsou počítač s aplikací Windows Media Center i zařízení Extender připojeny ke stejnému směrovači. To zajišťuje připojení zařízení Xbox 360 a počítače s aplikací Windows Media Center ke stejné síti. Pokud se zařízení Xbox 360 připojuje k vaší domácí síti pomocí bezdrátového směrovače, zapojte jeden konec kabelu Ethernet do portu Ethernet počítače s aplikací Windows Media Center a druhý konec kabelu do portu Ethernet na bezdrátovém směrovači.

 • V případě bezdrátového připojení zařízení Media Center Extender k síti je nutné, aby zařízení Media Center Extender bylo v dosahu bezdrátového přístupového bodu nebo směrovače s co nejmenším množstvím překážek mezi zařízením Media Center Extender a přístupovým bodem. Další informace o řešení potíží se slabým bezdrátovým signálem naleznete v článku Poradce při potížích s nízkou kvalitou bezdrátového signálu.

 • Pokud je zařízení Media Center Extender připojeno k síti pomocí bezdrátového připojení a bezdrátová síť používá klíč zabezpečení, je třeba použít správný klíč zabezpečení sítě pro způsob zabezpečení daného typu bezdrátového sítě, který vaše síť používá. Další informace o různých způsobech zabezpečení bezdrátové sítě naleznete v článku Jaké jsou různé způsoby zabezpečení bezdrátové sítě?

 • Zkuste restartovat počítač s aplikací Windows Media Center, zařízení Media Center Extender a síťový rozbočovač, směrovač nebo přepínač.

Co když aplikace Windows Media Center zařízení Extender během instalace nerozpozná?

Vyzkoušejte některé z následujících možných řešení:

 • Pokud používáte kabelové připojení, ujistěte se, zda je do portu Ethernet v zařízení Extender zapojen kabel Ethernet, a pak ověřte, zda je konektor Ethernet na druhém konci zapojen do portu Ethernet směrovače, rozbočovače nebo přepínače.

 • Ověřte, zda je zařízení Media Center Extender zapojené a zapnuté.

 • V případě bezdrátového připojení zařízení Media Center Extender k síti je nutné, aby zařízení Media Center Extender bylo v dosahu bezdrátového přístupového bodu nebo směrovače s co nejmenším množstvím překážek mezi zařízením Media Center Extender a přístupovým bodem. Další informace o řešení potíží se slabým bezdrátovým signálem naleznete v článku Poradce při potížích s nízkou kvalitou bezdrátového signálu.

 • Pokud je zařízení Media Center Extender připojeno k síti pomocí bezdrátového připojení a bezdrátová síť používá klíč zabezpečení, je třeba použít správný klíč zabezpečení sítě pro způsob zabezpečení daného typu bezdrátového sítě, který vaše síť používá. Další informace o různých způsobech zabezpečení bezdrátové sítě naleznete v článku Jaké jsou různé způsoby zabezpečení bezdrátové sítě?

Při použití zařízení Xbox 360 jako zařízení Media Center Extender nelze přehrávat některé zvukové soubory a videosoubory. Jaké typy zvukových souborů a videosouborů lze přehrávat při použití zařízení Xbox 360 jako zařízení Media Center Extender?

Následující tabulky uvádějí různé typy videosouborů a zvukových souborů, které lze přehrávat v zařízení Xbox 360, pokud ho používáte jako zařízení Media Center Extender.

V počítači budete pravděpodobně moci přehrávat videosoubory a zvukové soubory i ve formátech, které nebude možné přehrávat při použití zařízení Xbox 360 jako zařízení Media Center Extender. Důvodem je, že v počítači budou pravděpodobně nainstalovány kodeky požadované k přehrávání konkrétního zvukového souboru nebo videosouboru, které nejsou k dispozici nebo nainstalované v zařízení Xbox 360.

Formát videosouboru
Maximální velikost snímku videa (v pixelech)
Formát zvuku

Videosoubory Windows Media Video (WMV) 7, 8 a 9

(Videosoubory mohou být chráněny právy k používání médií.)

1920 × 1080 (1080p)

Zvukové soubory Windows Media Audio (WMA) Standard, WMA Pro nebo WMA Lossless

Videosoubory WMV Image 1 nebo 2

(Vytvořené v libovolné verzi programu Microsoft Photo Story)

1920 × 1080 (1080p)

Zvukové soubory Windows Media Audio (WMA) Standard, WMA Pro nebo WMA Lossless

Videosoubory VC-1

(Videosoubory mohou být chráněny právy k používání médií.)

1920 × 1080 (1080p)

Zvukové soubory Windows Media Audio (WMA) Standard, WMA Pro nebo WMA Lossless

Videosoubory MPEG-1

Není k dispozici

Zvukové soubory MPEG-1 Layer 1 nebo 2

Videosoubory MPEG-2

1920 × 1080 (1080i)

Zvukové soubory AC-3 nebo MPEG-1 Layer 1 nebo 2

Formát zvukových souborů

Zvukové soubory Windows Media Audio (WMA) Standard (včetně formátů Windows Media Audio 7, 8 a 9)

(Zvukové soubory mohou být chráněny právy k používání médií.)

Zvukové soubory Windows Media Audio (WMA) Pro

(Zvukové soubory mohou být chráněny právy k používání médií.)

Zvukové soubory Windows Media Audio (WMA) Lossless

(Zvukové soubory mohou být chráněny právy k používání médií.)

Zvukové soubory MPEG-1 Layer 3 (MP3)

Zvukové soubory WAV-PCM

Proč se při použití zařízení Media Center Extender často zobrazuje upozornění na potíže se sítí?

Pokud používáte bezdrátovou síť, ověřte, zda je k dispozici dostatečná šířka pásma. Šířku pásma lze otestovat pomocí nástroje Ladění výkonu sítě v aplikaci Windows Media Center bez ohledu na to, zda používáte bezdrátové nebo kabelové síťové připojení. Další informace o vylepšení síťového připojení při použití zařízení Extender naleznete na webu společnosti Microsoft.

Použití nástroje Ladění výkonu sítě v aplikaci Windows Media Center

 1. Spusťte zařízení Media Center Extender.

 2. Na obrazovce Start zařízení Media Center Extender přejděte na položku Úlohy a vyberte možnost Ladění sítě.

 3. Pomocí kroků v nástroji Ladění výkonu sítě určete, zda má vaše domácí síť dostatečnou šířku pásma.

Pokud je dostupná šířka pásma bezdrátové sítě příliš malá, vyzkoušejte některý z následujících kroků (pokud je to možné):

 • Pomocí kabelového síťového připojení připojte zařízení Media Center Extender k počítači s aplikací Windows Media Center. Kabelové připojení zajistí vyšší rychlost připojení než bezdrátové síťové připojení. Další informace o tom, co je třeba k nastavení kabelového síťového připojení, naleznete v článku Co je třeba k nastavení domácí sítě.

 • V případě bezdrátového připojení zařízení Media Center Extender k síti je nutné, aby zařízení Media Center Extender bylo v dosahu bezdrátového přístupového bodu nebo směrovače s co nejmenším množstvím překážek mezi zařízením Media Center Extender a přístupovým bodem. Další informace o řešení potíží se slabým bezdrátovým signálem naleznete v článku Poradce při potížích s nízkou kvalitou bezdrátového signálu.

 • Pokud používáte bezdrátovou síť a nemůžete používat kabelové síťové připojení, zvažte upgrade bezdrátové sítě na rychlejší bezdrátové síťové připojení. Seznam různých bezdrátových sítí spolu s klady a zápory různých typů bezdrátových sítí naleznete v článku Co je třeba k nastavení domácí sítě.

Zařízení Media Center Extender při použití reaguje pomalu.

Důvodem může být malá dostupná šířka pásma nebo nedostatek dostupných systémových prostředků v počítači s aplikací Windows Media Center.

K otestování připojení použijte nástroj Ladění výkonu sítě.

Použití nástroje Ladění výkonu sítě v aplikaci Windows Media Center

 1. Spusťte zařízení Media Center Extender.

 2. Na obrazovce Start zařízení Media Center Extender přejděte na položku Úlohy a vyberte možnost Ladění sítě.

 3. Pomocí kroků v nástroji Ladění výkonu sítě určete, zda má vaše domácí síť dostatečnou šířku pásma.

Chcete-li určit, zda je v počítači k dispozici dostatek systémových prostředků, přečtěte si článek Zobrazení podrobných informací o výkonu počítače pomocí Správce úloh.

Používáte-li zařízení Extender, pokuste se zabránit v počítači provádění úloh, které používají velké množství systémových prostředků počítače. Při používání zařízení Extender například nespouštějte v počítači zálohování, neupravujte a nesledujte video.

Co se stane v případě ztráty připojení k počítači s aplikací Windows Media Center?

Existuje mnoho příčin ztráty připojení zařízení Media Center Extender k počítači s aplikací Windows Media Center. Zde je uvedeno několik důvodů, proč ke ztrátě připojení dochází, a některá možná řešení tohoto problému:

 • Zařízení Media Center Extender se nemůže připojit, protože je počítač s aplikací Windows Media Center vypnutý nebo je v režimu spánku či hibernace.

 • Zařízení Media Center Extender se nemůže správně připojit k síti. Ujistěte se, zda síť a počítač s aplikací Windows Media Center správně fungují.

 • Zkuste restartovat počítač s aplikací Windows Media Center, zařízení Media Center Extender a síťový rozbočovač, směrovač nebo přepínač.

 • Počítač s aplikací Windows Media Center může být příliš zaneprázdněn, takže není k dispozici dostatek systémových prostředků. Ukončete všechny nepoužívané programy.

Pokud je zařízení Media Center Extender připojeno k počítači s aplikací Windows Media Center pomocí připojení k bezdrátové síti, je třeba zajistit správné fungování připojení k bezdrátové síti. Zkontrolujte a odstraňte také následující potíže:

 • Odstraňte překážky mezi zařízením Media Center Extender a přístupovým bodem.

 • Pokud nepoužíváte síť 802.11a, zajistěte, aby připojení nerušily žádné přístroje.

 • Zkuste přesunout zařízení Media Center Extender nebo přístupový bod, aby se vylepšilo propojení mezi oběma zařízeními.

Co se stane, když zařízení Extender nezíská platnou IP adresu?

Zpráva Nebyla nalezena platná IP adresa znamená, že zařízení Media Center Extender nezískalo platnou IP adresu a že zařízení Media Center Extender a počítač s aplikací Windows Media Center spolu správně nekomunikují. I když je zařízení Media Center Extender k počítači s aplikací Windows Media Center připojeno, komunikace mezi těmito dvěma zařízeními se nezdaří, pokud aplikace Media Center Extender nezíská platnou IP adresu. Chcete-li odstranit tento problém, zkontrolujte nastavení sítě, síťový směrovač, rozbočovač nebo přepínač. Může být také nezbytné restartovat zařízení Media Center Extender nebo počítač s aplikací Windows Media Center.

Jak lze zařízení Xbox 360 při použití jako zařízení Media Center Extender ovládat?

Můžete používat herní ovladač zařízení Xbox 360, dálkové ovládání zařízení Xbox 360 nebo dálkové ovládání WindowsMedia Center. Podrobný obrázek ovládání různých funkcí aplikace Windows Media Center pomocí herního ovladače zařízení Xbox 360 naleznete na webu zařízení Xbox v dokumentu Stručná referenční příručka k aplikaci Media Center.

Chcete-li aplikaci Windows Media Center ovládat pomocí dálkového ovládání, je třeba použít dálkové ovládání Windows Media Center.

Použití dálkového ovládání Windows Media Center pro zařízení Xbox 360

 1. Pomocí herního ovladače zařízení Xbox 360 přejděte na položku Můj Xbox a vyberte možnost Nastavení systému.

 2. Na obrazovce Nastavení systému vyberte položku Nastavení konzoly.

 3. Vyberte možnost Dálkové ovládání.

 4. Chcete-li ovládat zařízení Xbox 360 pomocí dálkového ovládání Windows Media Center i pomocí herního ovladače zařízení Xbox 360, vyberte možnost Oba ovladače.

Poznámka

 • Pokud používáte starý řídicí panel zařízení Xbox 360, můžete změnit nastavení dálkového ovládání v části systém.

Nyní můžete používat dálkové ovládání Windows Media Center nebo dálkové ovládání zařízení Xbox 360 k ovládání zařízení Xbox 360.

Přidali jsme do knihoven aplikace Windows Media Center nový obsah, ale nevidíme ho v zařízení Extender. Co máme dělat?

Pokud jste po počátečním nastavení zařízení Extender přidali v aplikaci Windows Media Center nové složky ke sledování, bude nutné tyto nové složky přidat také v zařízení Extender, aby se jejich obsah zobrazoval v zařízení Extender Důvodem je, že existují dvě různé knihovny - jedna v počítači s aplikací Windows Media Center a druhá v zařízení Media Center Extender.

Další informace o tom, jak nakonfigurovat složky na sdílení médií při použití zařízení Xbox 360 jako zařízení Extender, naleznete v článku Konfigurace složek na webu společnosti Microsoft.

Jaké funkce nejsou v aplikaci Windows Media Center při použití zařízení Media Center Extender k dispozici?

Následující tabulka uvádí některé mediální funkce, která nejsou při použití zařízení Media Center Extender k dispozici.

Oblast uživatelského rozhraní aplikace Windows Media Center Funkce nedostupná v zařízení Media Center Extender
Oblast uživatelského rozhraní aplikace Windows Media Center

Obrázky

Funkce nedostupná v zařízení Media Center Extender
 • Tisk

Oblast uživatelského rozhraní aplikace Windows Media Center

Hudba

Funkce nedostupná v zařízení Media Center Extender
 • Vizualizace

 • Rychlé převinutí vpřed nebo zpět

Oblast uživatelského rozhraní aplikace Windows Media Center

Televize

Funkce nedostupná v zařízení Media Center Extender
 • Nastavení televizního signálu

 • Úprava nastavení zobrazení

 • Zpomalení

Oblast uživatelského rozhraní aplikace Windows Media Center

Disky CD nebo DVD

Funkce nedostupná v zařízení Media Center Extender
 • Vypálení disku CD

 • Vypálení disku DVD

 • Sledování disků DVD vložených do jednotky DVD počítače s aplikací Windows Media Center

 • Poslech zvukových disků CD, které jsou v jednotce CD-ROM v počítači s aplikací Windows Media Center

Oblast uživatelského rozhraní aplikace Windows Media Center

Online média

Funkce nedostupná v zařízení Media Center Extender
 • Některé hry (například Srdce, Chess Titans a Freecell)

Oblast uživatelského rozhraní aplikace Windows Media Center

Úkoly

Funkce nedostupná v zařízení Media Center Extender
 • Synchronizace se zařízením

 • Režim Pouze média

 • Přidání zařízení Extender

Oblast uživatelského rozhraní aplikace Windows Media Center

Nastavení

Funkce nedostupná v zařízení Media Center Extender
 • Hudba

 • DVD

 • Barevné schéma

 • Možnosti automatického stahování

 • Nastavení televizního signálu

 • Nastavení reproduktorů

 • Testování síly digitální televizní antény

 • Konfigurace televize nebo monitoru

 • Spuštění instalace znovu

 • Nastavení dálkového ovládání

 • Teletext

 • Běžící text

 • Místní okna či nabídky

Oblast uživatelského rozhraní aplikace Windows Media Center

Obecné nastavení a nastavení ochrany osobních údajů / Prohlášení o ochraně osobních údajů

Funkce nedostupná v zařízení Media Center Extender

Načtení informací o médiích pro disky CD a DVD z Internetu

Kde jinde lze najít nápovědu k řešení potíží při použití zařízení Media Center Extender?

Následující seznam obsahuje odkazy na další zdroje, které vám mohou pomoci najít řešení potíží, s nimiž se můžete při použití zařízení Media Center Extender setkat.

 • Přejděte na web podpory společnosti Microsoft. Na webu podpory společnosti Microsoft zadejte do vyhledávacího pole Hledat ve znalostní bázi podpory text Xbox 360 a klikněte na tlačítko Spustit vyhledávání. Výsledky hledání pak můžete filtrovat pro systém Windows Vista.

 • Přečtěte si článek Přehled aplikace Windows Media Center na webu společnosti Microsoft. Tento článek nabízí další informace o aplikaci Windows Media Center a zařízeních Media Center Extender.

 • Pokud během používání zařízení Media Center Extender dochází k chybám, můžete přejít do prohlížeče událostí a vyhledat chyby související s aplikací Windows Media Center a zařízením Media Center Extender. Po vyhledání chyby v prohlížeči událostí můžete chybu vybrat a kliknutím na odkaz Nápověda protokolu událostí online zobrazit další informace k danému kódu chyby (EventID).

  Další informace o otevření a použití prohlížeče událostí v systému Windows Vista, naleznete v článku Otevření prohlížeče událostí.

 • Pomoc od komunity aplikace Media Center můžete získat na webu fóra The Green Button.

Poznámka

 • Přehrávání a nahrávání živého televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center vyžaduje analogový nebo digitální televizní tuner. Pokud nebyl počítač dodán s kartou televizního tuneru, můžete ji přidat. Informace o získání karty televizního tuneru naleznete v článku Získání nápovědy ke kartě televizního tuneru nebo se můžete obrátit na výrobce počítače.