Poradce při potížích s počítači, které se nezobrazí na mapě sítě

Mapa sítě je grafické zobrazení počítačů a zařízení v síti a způsobu jejich propojení. V některých případech nemůže systém Windows zjistit všechny počítače a zařízení v síti nebo je nemůže umístit na správné místo na mapě. Zde jsou uvedeny některé běžné příčiny potíží s mapou sítě a jejich řešení.

Zobrazit vše

Počítač nebo zařízení se nezobrazí na mapě sítě.

Tato situace může nastat z následujících důvodů:

 • V počítači běží systém Windows Vista a počítač je připojen k síti, která je přiřazena k síťovému umístění „Veřejné umístění“. Počítače v síti, která je přiřazena k tomuto umístění, nemůže systém Windows zjistit. Chcete-li tento problém vyřešit, zkuste změnit síťové umístění na „Soukromé“ nebo se připojit k síti, která je přiřazena k síťovému umístění „Soukromé“. Další informace o síťových umístěních naleznete v tématu Volba síťového umístění.

  Upozornění

  • Připojíte-li se k síti přiřazené k síťovému umístění „Soukromé“, stane se počítač viditelným pro okolní počítače, což zvyšuje nebezpečí napadení škodlivým softwarem z Internetu. Síťové umístění „Soukromé“ byste proto měli přiřadit pouze k sítím v místech, ve kterých znáte uživatele a zařízení v síti a můžete jim důvěřovat, například doma nebo na pracovišti. Nepřiřazujte toto síťové umístění k sítím na veřejných místech, například v kavárně nebo na letišti.

 • V počítači běží systém Windows Vista a protokol LLTD (Link Layer Topology Discovery) je v síťovém adaptéru vypnutý. Systém Windows používá protokol LLTD pro mapování počítačů a zařízení v síti. Chcete-li zapnout protokol LLTD, postupujte takto:

  1. Otevřete ovládací panel Síťová připojení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Síť a Internet, klepnutím na položku Centrum sítí a sdílení a potom klepnutím na odkaz Spravovat síťová připojení.

  2. Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu síťového adaptéru a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

  3. Zaškrtněte políčka Vstupně-výstupní ovladač mapovače zjišťování topologie linkové vrstvy a Odpovídající zařízení zjišťování topologie linkové vrstvy a poté klepněte na tlačítko OK.

 • V počítači běží systém Windows Vista a zjišťování sítě je vypnuté. Chcete-li zapnout zjišťování sítě, postupujte takto:

  1. Otevřete ovládací panel Centrum sítí a sdílení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Síť a Internet a potom klepnutím na položku Centrum sítí a sídlení.

  2. Pokud je zjišťování sítě vypnuté, rozbalte příslušnou část klepnutím na tlačítko se šipkou Obrázek tlačítka se šipkou, klepněte na položku Zapnout zjišťování sítě a potom na tlačítko Použít. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  Další informace o zjišťování sítě naleznete v tématu Co je to zjištění sítě?

 • V počítači běží systém Windows XP a protokol LLTD není nainstalován. Aby mohl být počítač se systémem Windows XP zjištěn a zobrazil se na mapě sítě, je třeba do tohoto počítače nainstalovat protokol LLTD. Další informace naleznete na webu společnosti Microsoft v článku o příčinách a řešení situace, kdy se na mapě sítě nezobrazují počítače se systémem Windows XP.

 • V počítači běží systém Windows XP a systému Windows brání ve zjištění počítače nastavení brány firewall. Zkontrolujte nastavení brány firewall a zajistěte, aby bylo povoleno sdílení souborů a tiskáren. Pokud používáte bránu Windows Firewall, naleznete další informace v tématu Principy nastavení brány Windows Firewall. Používáte-li jinou bránu, prostudujte si dokumentaci dodanou s touto bránou firewall.

 • Zařízení nepodporuje protokoly požadované systémem Windows Vista. Zkontrolujte informace dodané se zařízením a zjistěte, zda má zařízení logo systému Windows Vista. Má-li zařízení toto logo, mělo by se zobrazit na mapě sítě. Na zařízení nebo v dodané dokumentaci bývají uvedeny informace o protokolu LLTD a mapě sítě.

Počítač nebo zařízení nejsou na mapě sítě správně umístěny.

Tato situace může nastat z následujících důvodů:

 • V počítači běží systém Windows Vista a počítač je připojen k síti, která je přiřazena k síťovému umístění „Veřejné umístění“. Pokud je počítač v síti přiřazené k umístění „Veřejné umístění“, nemůže jej systém Windows správně umístit na mapu sítě. Chcete-li tento problém vyřešit, zkuste změnit síťové umístění na „Soukromé“ nebo se připojit k síti, která je přiřazena k síťovému umístění „Soukromé“. Další informace o síťových umístěních naleznete v tématu Volba síťového umístění.

  Upozornění

  • Připojíte-li se k síti přiřazené k síťovému umístění „Soukromé“, stane se počítač viditelným pro okolní počítače, což zvyšuje nebezpečí napadení škodlivým softwarem z Internetu. Síťové umístění „Soukromé“ byste proto měli přiřadit pouze k sítím v místech, ve kterých znáte uživatele a zařízení v síti a můžete jim důvěřovat, například doma nebo na pracovišti. Nepřiřazujte toto síťové umístění k sítím na veřejných místech, například v kavárně nebo na letišti.

 • V počítači běží systém Windows XP a protokol LLTD není nainstalován. Aby mohl být počítač se systémem Windows XP zjištěn a správně umístěn na mapě sítě, je třeba do tohoto počítače nainstalovat protokol LLTD (Link Layer Topology Discovery). Další informace o tom, jak zobrazit na mapě sítě počítače se systémem Windows XP, naleznete na webu společnosti Microsoft v článku o příčinách a řešení situace, kdy se na mapě sítě nezobrazují počítače se systémem Windows XP.

 • Zařízení nepodporuje protokoly požadované systémem Windows Vista, což může způsobit, že se některá zařízení na mapě sítě zobrazí, ale ne podle očekávání. Například směrovač se může zobrazit třemi způsoby: jako směrovač, jako přepínač nebo jako přístupový bod. Zkontrolujte informace dodané se zařízením a zjistěte, zda má zařízení logo systému Windows Vista. Má-li zařízení toto logo, mělo by se zobrazit správně na mapě sítě. Na zařízení nebo v dodané dokumentaci bývají uvedeny informace o protokolu LLTD a mapě sítě.

Zobrazí se zpráva, že během procesu mapování došlo k chybě.

Tato situace může nastat z následujících důvodů:

 • Počítač nebo zařízení v síti se během procesu mapování restartovaly. Chcete-li tento problém vyřešit, počkejte, až se dokončí spouštění počítače nebo zařízení, a klepnutím na tlačítko Aktualizovat Obrázek tlačítka Aktualizovat aktualizujte mapu sítě.
 • Počítač je připojen k bezdrátové síti a kvalita bezdrátového signálu je špatná nebo nestálá. Tento problém lze odstranit přemístěním počítače blíže k bezdrátovému směrovači nebo přístupovému bodu.

 • Některé zařízení v síti, například rozbočovač nebo přepínač, nepracuje správně nebo není kompatibilní s protokolem LLTD (Link Layer Topology Discovery), který je systémem Windows používán k vytvoření mapy. Chcete-li tento problém odstranit, zakažte zařízení, vypněte je nebo je odeberte ze sítě.

 • Odpovědi z jiných zařízení v síti se zpožďují nebo je v síti nekompatibilní směrovač. Pokud se zpožďují odpovědi, počkejte několik minut a pak klepnutím na tlačítko Aktualizovat Obrázek tlačítka Aktualizovat aktualizujte mapu sítě. Pokud je nekompatibilní směrovač, zakažte ho, vypněte nebo odeberte ze sítě.