Poradce při potížích s disky DVD a filmy v aplikaci Windows Media Center

Zde naleznete řešení některých obvyklých potíží s přehráváním disků DVD a zobrazováním informací o filmu v aplikaci Windows Media Center.

Zobrazit vše

Proč při přehrávání disků DVD nefunguje digitální zvuková stopa?

Zvuk DVD je určen konfigurací reproduktorů zvolenou v průvodci Nastavení reproduktorů, typem připojení počítače k reproduktorům nebo přijímači stereo a nastaveními zvuku DVD v aplikaci Windows Media Center. Další informace o nastavení reproduktorů v aplikaci Windows Media Center naleznete v tématu Nastavení reproduktorů.

Dostupnost digitálního zvuku je také závislá na povolených možnostech zvukového hardwaru nainstalovaného v počítači. Další informace o možnostech svého zvukového hardwaru naleznete v dokumentaci dodané s počítačem.

Proč je obraz při přehrávání disku DVD zkreslený?

Video DVD může být zkreslené, máte-li v počítači nainstalován ještě další program pro přehrávání disků DVD. Tento problém může být způsoben tím, že různé přehrávače DVD instalují různý software k dekódování videa DVD, aby je bylo možné přehrát. Zkuste vyřešit potíže odebráním ostatních programů pro přehrávání disků DVD.

Proč nelze disk DVD přehrát?

Je možné, že disk DVD nelze přehrát z jednoho nebo několika důvodů. Následuje seznam možných důvodů a určitých kroků, které mohou problém vyřešit:

 • V počítači je nainstalován jiný program pro přehrávání disků DVD, který brání aplikaci Windows Media Center přehrát disk DVD. Zkuste ukončit nebo odinstalovat ostatní programy pro přehrávání disků DVD.

 • Jednotka DVD byla zakázána. Ověřte, zda je jednotka DVD-ROM povolena.

 • Rozlišení obrazovky nebo typ připojení nepodporuje technologii ochrany obsahu, která je nutná pro přehrání tohoto disku DVD. Možná bude nutné změnit rozlišení obrazovky na 640 x 480 nebo 720 x 480. Další možností řešení je výměna kabelu, který používáte pro připojení monitoru k počítači, na kabel DVI nebo VGA. Další informace o různých typech kabelového připojení naleznete v tématu Připojení počítače k televizi.

 • Jednotka DVD-ROM neumí přehrávat daný typ disku DVD. Některé jednotky DVD-ROM čtou například pouze disky DVD+R, nebo DVD-R. Pokud vypálíte disk video DVD na typ zapisovatelného disku DVD, který vaše jednotka DVD-ROM nepodporuje, disk DVD se nepřehraje.

Co se stane, pokud má disk DVD jiný kód regionu a nepřehrává se?

Některé disky DVD jsou zakódovány tak, aby šly přehrávat jen v určitých regionech. Pokud byl disk DVD zakoupen v určité zemi či regionu a pokoušíte se jej přehrát v počítači, který byl zakoupen v jiné zemi či regionu, je možné, že se disk nepřehraje z důvodu kódování regionu na disku DVD.

Proč se v aplikaci Windows Media Center nezobrazují informace o filmu nebo titulní obrázek?

Informace o filmu a titulní obrázky nemusí zobrazovat z následujících důvodů:

 • Nejste připojeni k Internetu a proto aplikace Windows Media Center nemůže načíst informace a titulní obrázky.

 • Informace o filmu a obrázky nejsou ve vaší zemi či regionu k dispozici.

 • Informace o filmu a obrázky nejsou k tomuto filmu či disku DVD k dispozici.

 • Při nastavení aplikace Windows Media Center byla zvolena možnost nestahovat z Internetu informace o discích CD, DVD a filmech. Chcete-li toto nastavení změnit, postupujte takto:

  1. Připojte se k Internetu.

  2. Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly, klepněte na možnost Nastavení, klepněte na možnost Obecné a dále klepněte na možnost Možnosti automatického stahování.

  3. Zaškrtněte políčko Získávat informace o discích CD, DVD a filmech z Internetu.

  4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Jak lze změnit program, který je otevírán funkcí automatického přehrávání při připojení zařízení nebo vložení disku?

Postupujte takto:

 1. Otevřete dialogové okno Přehrát automaticky klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Hardware a zvuk a potom klepnutím na položku Přehrát automaticky.

 2. Pokud již nechcete zobrazovat dialogové okno Přehrát automaticky, vyberte vedle zařízení nebo disku položku Neprovádět žádnou akci. Pokud chcete při každém připojení zařízení nebo vložení disku vybrat akci, vyberte položku Vždy zobrazit dotaz. Chcete-li některý program spustit automaticky, vyberte jej.