Poradce při potížích s publikováním filmu na zapisovatelný disk CD

Zde naleznete řešení některých běžných potíží s publikováním filmu na zapisovatelný disk CD.

Zobrazit vše

Při pokusu o publikování filmu na disk CD program Windows Movie Maker zobrazí zprávu, že vypalovačka disků CD nebyla nalezena. Jak je možné tuto potíž vyřešit?

Postupujte některým z následujících způsobů:

 • Ověřte, zda je vypalovačka disků CD správně připojena k počítači, zda je zapnuta a zda jsou nainstalovány všechny nezbytné softwarové ovladače. Nastavení hardwaru můžete zkontrolovat ve Správci zařízení pomocí následujícího postupu:

  1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.

  2. Klepněte na položku Hardware a zvuk.

  3. Klepněte na odkaz Správce zařízení.

 • Pokud máte externí vypalovačku disků CD, restartujte ji.

 • Ověřte, že disk CD ve vypalovačce je nový, prázdný disk CD-R nebo CD-RW.

 • Ve Správci úloh systému Windows ukončete proces okapi.exe nebo systém Windows restartujte. Chcete-li ukončit proces okapi.exe, postupujte následovně:

  1. Uložte všechny změny v projektu a potom program Windows Movie Maker ukončete.

  2. Klepnutím pravým tlačítkem myši na prázdné místo na hlavním panelu a potom na příkaz Správce úloh spusťte program Správce úloh systému Windows.

  3. Klepněte na kartu Procesy, klepněte na proces s názvem okapi.exe a nakonec klepněte na tlačítko Ukončit proces.

  4. Ukončete Správce úloh systému Windows.

  5. Spusťte program Windows Movie Maker, otevřete uložený projekt a potom zkuste znovu publikovat na zapisovatelný disk CD pomocí příkazu Publikovat film svůj film.

   K zobrazení a ukončení procesu okapi.exe ve Správci úloh systému Windows musíte mít příslušná oprávnění správce. Pokud nejste přihlášeni s oprávněními správce, proces ukončit nemůžete. V takovém případě ukončete program Windows Movie Maker, restartujte systém Windows a zkuste svůj film znovu publikovat na zapisovatelný disk CD.

Nemám oprávnění potřebná k publikování filmu na disk CD. Jak lze tato oprávnění získat?

Pokud správce systému nastavil v Zásadách skupiny nastavení Odebrat funkci vypalování disků CD na hodnotu Povoleno, není možné publikovat film na disk CD. Správci systému některých společností nebo organizací to dělají, aby zvýšili zabezpečení. Abyste mohli zobrazit Zásady skupiny a provést v nich změny, musíte být přihlášeni pomocí účtu, který má příslušná oprávnění správce.

Chcete-li toto nastavení změnit, požádejte správce systému, aby vám nastavil oprávnění kopírovat na zapisovatelný disk CD, a potom zkuste znovu publikovat film na zapisovatelný disk CD.