Poradce při potížích s publikováním filmu do počítače

Zde naleznete řešení některých běžných potíží s publikací filmů v programu Windows Movie Maker.

Zobrazit vše

Co mohu udělat při chybové zprávě, že velikost souboru filmu překračuje 4 GB?

Tato chyba se vyskytne, pokud publikujete film s velikostí souboru překračující limit 4 GB platný pro systém souborů FAT32. Tyto potíže mohou nastat především u dlouhých filmů publikovaných s nastavením vysoké kvality na diskový oddíl používající systém souborů FAT32.

Tento problém můžete vyřešit provedením jedné nebo více z následujících akcí:

 • Odstraňte položky ze scénáře nebo časové osy programu Windows Movie Maker, čímž délku filmu zkrátíte, a následně znovu zkuste film publikovat.

 • Zvolte nastavení nižší kvality nebo velikosti souboru při publikování filmu. Další informace naleznete v kapitole Nastavení filmu: nejčastější dotazy.

 • Pokud obsahuje jednotka pevného disku počítače více diskových oddílů a některý z nich je zformátován s použitím souborového systému NTFS, publikujte svůj film na diskový oddíl NTFS. Systém souborů NTFS podporuje soubory větší než 4 GB.

 • Pokud publikovaný film zaznamenáváte na pásku, na pevném disku je více diskových oddílů a jeden z nich je zformátován s použitím systému souborů NTFS, můžete použít tento diskový oddíl jako dočasné úložiště. Chcete-li změnit umístění dočasného úložiště, postupujte takto:

  1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.

  2. V poli Dočasné úložiště zvolte jednotku zformátovanou s použitím systému souborů NTFS.

 • Převeďte svůj systém souborů na typ NTFS. Systém souborů NTFS podporuje soubory větší než 4 GB. Další informace naleznete v kapitole Převod svazku na formát NTFS.

Zobrazila se chybová zpráva s informací, že na disku není dostatek místa k publikování filmu. Co mohu udělat?

Tento problém můžete vyřešit provedením jedné nebo více z následujících akcí:

 • Zkraťte délku filmu odstraněním položek ze scénáře nebo časové osy v programu Windows Movie Maker.

 • Zvolte nastavení nižší kvality nebo velikosti souboru při publikování filmu. Další informace naleznete v části Nastavení filmu: nejčastější dotazy.

 • Svůj film publikujte do umístění, ve kterém je více volného místa na disku.

Co mohu udělat při chybové zprávě, že nelze publikovat film, protože umístění neexistuje?

Tato chyba se vyskytne, pokud zvolíte publikování filmu na jednotku vyměnitelného média a tato jednotka je odpojená nebo nedostupná. Tento problém se také může vyskytnout v případě, že jste zvolili publikování svého filmu na síťovou jednotku a dané umístění již není dostupné.

Tento problém můžete vyřešit provedením jedné nebo více z následujících akcí:

 • Pokud byla jako umístění k publikování filmu určena jednotka vyměnitelného média, zkontrolujte, zda jednotka i vyměnitelné médium jsou stále dostupné a správně připojené k počítači.

 • Pokud jste jako umístění k publikování určili síťovou jednotku, zkontrolujte, zda je síťový kabel počítače správně připojen a zda je síťový počítač, do kterého publikujete svůj film, stále dostupný.

 • Jako umístění k publikování vyberte umístění na pevném disku svého počítače.

Nemohu publikovat svůj film, protože chybí zdrojové soubory. Jak naleznu tyto soubory a vložím je zpět do programu Windows Movie Maker?

K tomuto stavu může dojít, pokud se pokusíte publikovat film poté, co byl jeden nebo více zdrojových souborů odpovídajících klipů ve vašem projektu přesunut, přejmenován nebo odstraněn.

Tento problém můžete vyřešit provedením jedné nebo více z následujících akcí:

 • Najděte původní zdrojový soubor a přesuňte či překopírujte ho do umístění ve svém počítači, z něhož byl dříve importován do programu Windows Movie Maker. Chcete-li nalézt chybějící soubor, klepněte na chybějící klip v kolekci nebo podokně projektu a následně v nabídce Úpravy vyberte příkaz Vyhledat chybějící soubor.

 • Pokud byl zdrojový soubor při svém prvním importu do programu Windows Movie Maker původně umístěn ve sdíleném síťovém umístění, ověřte, zda jsou veškerá síťová umístění stále dostupná.