Poradce při potížích s nahráváním televizního vysílání v počítači

Pokud počítač není vybaven televizním tunerem, budete k přehrávání a nahrávání televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center potřebovat volitelný analogový nebo digitální televizní tuner.

Zde naleznete řešení některých běžných potíží s nahráváním televizního vysílání v počítači.

Zobrazit vše

Proč došlo ke konfliktu nahrávání?

Oznámení o konfliktu nahrávání se může zobrazit v následujících situacích:

 • Máte jeden televizní tuner, ale naplánovali jste na stejný čas více nahrávání.

 • Máte více televizních tunerů, ale naplánovali jste více nahrávání, než kolik máte tunerů k dispozici.

Po výzvě k vyřešení konfliktu postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud konflikt nevyřešíte, aplikace Windows Media Center automaticky vyřeší konflikt a vybere pořad pro nahrávání. Někdy může aplikace Windows Media Center najít náhradní datum a čas vysílání jednoho pořadu a upraví plán nahrávání, aby se nahrály oba pořady. Jinak aplikace Windows Media Center vybere pořad pro nahrávání podle následujícího pořadí:

 • Jedná se o jednorázové nahrávání (nikoli část seriálu).

 • Řazení priorit seriálu, například Seriál, Klíčové slovo a Ruční nahrávání, lze seřadit v možnosti Priority seriálu.

 • Pořad, který byl naplánován první.

Pokud v aplikaci Windows Media Center dojde z důvodu požadavků na nahrávání různých seriálů ke konfliktu nahrávání mezi dvěma epizodami, použije aplikace Windows Media Center pro rozhodnutí, který pořad nahrát, seznam priorit seriálů. Chcete-li zajistit, aby se seriál, který chcete nahrát nejvíce, v případě konfliktu úspěšně nahrál, zařadit seriál na začátek seznamu priorit seriálů. Pokud naplánujete nový seriál, přidá se na konec seznamu a má nejnižší prioritu.

Postup úpravy priorit nahrávání seriálů

 1. Na obrazovce start přejděte na možnost Televize a filmy, postupně klepněte na možnosti Nahrané televizní pořady, zobrazit naplánované a Seriály a pak klepněte na tlačítko Změnit prioritu.

 2. Pomocí šipek nahoru a dolů na obrazovce přesuňte naplánované seriály v seznamu priorit seriálů nahoru nebo dolů.

 3. Na obrazovku Seriály se vrátíte klepnutím na tlačítko Hotovo.

Proč se televizní pořad nenahrál?

Existují různé důvody, proč se pořad nenahrál. Chcete-li zkontrolovat historii nahrávání a zjistit, proč se pořad nenahrál, postupujte následovně:

 1. Na obrazovce start přejděte na možnost Televize a filmy, klepněte na možnost Nahrané televizní pořady a zobrazit naplánované a pak klepněte na možnost Historie.

 2. Chcete-li seznam uspořádat, klepněte na možnost Seřadit podle data, Seřadit podle stavu nebo Seřadit podle názvu.

 3. Seznam procházejte pomocí tlačítek se šipkami na obrazovce. Stav každého pořadu je v seznamu uveden jako Nahráno, Nenahráno, Odstraněno, Zrušeno, Přepnuto nebo Částečně.

 4. Chcete-li získat další informace o stavu nahrávání, klepněte na pořad. Zobrazí se obrazovka Historie s podrobným vysvětlením; historie dané položky nahrávání.

Zde jsou možné důvody, proč se pořad nenahrál:

 • Došlo ke konfliktu s jiným nahráváním, které mělo vyšší prioritu. Další informace o prioritách naleznete výše v tomto tématu.

 • Tuner nebyl v době naplánovaného nahrávání k dispozici.

 • Na disku nebyl dostatek místa a žádné nahrávky nemohly být odstraněny, aby se vytvořilo více místa pro nahrávání. Chcete-li nahrávky odstranit, přečtěte si téma Správa nahraných televizních pořadů: nejčastější dotazy.

 • Pro plánované nahrávání nejsou k dispozici žádné aktualizované seznamy televizních programů. Ujistěte se, zda jsou nejnovější data televizních programů stažena v aplikaci Windows Media Center. Další informace naleznete v tématu Poradce při potížích se stahováním televizních programů.

 • Nahrávání pořadu bylo zakázáno z důvodu omezení stanovených vysílatelem nebo autorem obsahu.

 • Pořad byl již nahrán dříve. Aplikace Windows Media Center nenahraje pořad v seriálu, pokud je již nahraný nebo pokud byl v uplynulých osmi týdnech odstraněn.

 • Dosáhli jste limitu počtu nahrávek seriálu, které lze uchovat. Buď odstraňte jiné nahrávky seriálu, nebo zvyšte limit počtu nahrávek v seriálu, které budou uchovány. Chcete-li nahrávky spravovat, přečtěte si téma Správa nahraných televizních pořadů: nejčastější dotazy.

 • Televizní stanice změnila program nebo číslo kanálu určité sítě nebo se pořad nevysílal.

 • Televizní signál nebyl přijímán, protože kanál nebyl k dispozici, televizní signál byl odpojen nebo byl zakázán tuner.

 • V době naplánovaného nahrávání pořadu byl počítač vypnutý nebo bylo přerušeno napájení. Chcete-li, aby se pořad úspěšně nahrál, musí být počítač zapnutý nebo musí být v úsporném režimu, v režimu Jsem pryč nebo v režimu spánku.

 • Pokud máte externí přijímač, mohlo dojít k odpojení kabelu infračerveného dálkového ovládání, což znemožnilo aplikaci Windows Media Center přepnout kanál a spustit nahrávání.

Proč nemohu najít nahrávku?

Nahraný pořad nemůžete najít pravděpodobně z jednoho z následujících důvodů:

 • Pořad se nenahrál, nebo se nahrál, ale byl odstraněn. V historii nahrávání naleznete informace, zda byl pořad nahrán nebo odstraněn. Postup je uveden výše v tomto tématu.

 • Nahraný pořad je umístěn ve složce, která není k dispozici a která se liší od složky určené pro nahrávání. Zkontrolujte, zda je složka, která obsahuje nahrávku, k dispozici a zda je přístupná z vašeho počítače. Následujícím postupem také můžete změnit výchozí složku pro ukládání nahraných televizních pořadů:

  1. Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly, klepněte na možnost Nastavení, klepněte na možnost Televize, klepněte na možnost Nahrávání a klepněte na možnost Úložiště pro nahrávání.

  2. Klepnutím na tlačítko - nebo + vedle možnosti Jednotka pro nahrávání vyberte novou jednotku, klepněte na tlačítko Uložit, přejděte na obrazovku Nahrané televizní pořady a znovu zkontrolujte přítomnost požadovaného pořadu.

 • Pokud stále nemůžete najít nahraný televizní pořad, prohledejte složku Nahrané pořady (výchozí umístění je C:\Users\Veřejné\Nahrané pořady). Pokud nahrávky ukládáte na externí jednotku, umístění složky může být například G:\Nahrané pořady.

Proč se nahrál nesprávný kanál?

Pokud přijímáte televizní signál pomocí externího přijímače, může dojít k chybě, když aplikace Windows Media Center přepíná kanály pro spuštění nahrávání. K chybě při přepínání kanálů v externím přijímači může dojít z jednoho z následujících důvodů:

 • Kabel infračerveného ovládání je umístěn nesprávně před externím přijímačem nebo není připojen a aplikace Windows Media Center nemůže poslat do externího přijímače signál a přepnout kanál.

 • Rychlost přepínání televizního kanálu externího přijímače zřejmě není správně nakonfigurována. Pokud je vybrána nesprávná rychlost přepínání kanálů, může externí přijímač například dostat od aplikace Windows Media Center signál pro dvě ze tří čísel kanálu a přepne na kanál s dvoumístným číslem místo třímístným. Je třeba znovu nastavit televizní signál a vybrat jinou rychlost přepínání kanálu.

  Postup změny rychlosti přepínání kanálu

  • Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly, postupně klepněte na položky Nastavení, Televize a Nastavit televizní signál a postupujte podle průvodce.

 • Aplikace Windows Media Center se zřejmě pokoušela naladit kanál, který není součástí vaše balíčku televizních služeb. V některých případech automatické chování některých externích přijímačů ovlivňuje způsob, jakým aplikace Windows Media Center řídí externí přijímač. Když aplikace Windows Media Center naladí kanál, který není součástí vašeho balíčku televizních služeb, externí přijímač může místo toho přepnout na výchozí kanál, zobrazit zprávu na obrazovce, zůstat na posledním sledovaném kanálu nebo přepnout na nejbližší sledovatelný kanál v seznamu pořadů. Ve všech případech provede externí přijímač výchozí akci, kterou nemůže aplikace Windows Media Center zjistit a která způsobí, že aplikaceWindows Media Center přestane být synchronizovaná a nahraje nesprávný kanál. Chcete-li aplikaci Windows Media Center zabránit v nahrávání nepředplacených kanálů, vypněte následujícím postupem kanály, které nejsou součástí vašeho balíčku televizních služeb:

  1. Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly a klepněte postupně na možnosti Nastavení, Televize, Program televize a Upravit kanály.

  2. Pomocí tlačítek se šipkami na obrazovce projděte seznam a najděte kanály, které chcete zobrazit nebo skrýt. Klepnete-li na jednotlivý kanál, zobrazí se kanál ve vloženém okně.

   Obrázek vloženého okna
   Vložené okno
  3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka u každého kanálu. Pokud políčko zaškrtnete, kanál se zobrazí v programu televize. Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka, kanál se v programu televize nezobrazí.

  4. Po provedení změn se klepnutím na tlačítko Uložit vrátíte na obrazovku Nastavení programu televize.

  V případě zobrazení zprávy na obrazovce není možné provést žádnou navigaci kanálů pro nahrávání televize, dokud neprovedete akci s dálkovým ovládáním externího přijímače. Pokud nejste u počítače a nemůžete okamžitě problém vyřešit, může zpráva způsobit několik nesprávných nahrávek.

Co se stane, pokud není na pevném disku dostatek místa nebo pokud je plný?

Oznámení o nedostatku místa na disku nebo o plném disku informují, že pevný disk, kam se ukládají nahrané televizní pořady, je téměř plný a že aplikace Windows Media Center nebude moci dokončit příští plánované nahrávání ani žádné další, dokud nedojde k uvolnění místa. Pevný disk může být téměř plný v těchto případech:

 • Existuje mnoho nahrávek, které nelze odstranit. Více informací naleznete v tématu Správa nahraných televizních pořadů: nejčastější dotazy.

 • Na pevném disku, na který se nahrávají televizní pořady, je uloženo mnoho dalších souborů včetně mediálních souborů, jako jsou například hudba, obrázky nebo videa.

 • Bylo nahráno velké množství pořadů z digitální televize, které nelze odstranit. Televizní pořady nahrané z některých digitálních televizních kanálů si uchovávají vysoké rozlišení obrazu a vysokou kvalitu zvuku o vysokém rozlišení. Proto je velikost souboru pořadu nahraného z digitální televize větší než nahrávka televizního vysílání se standardním rozlišením a může rychle zaplnit pevný disk.

 • Pevný disk, na který nahráváte, je zřejmě příliš malý. V takovém případě je vhodné nahrávání provádět na jiný, větší disk.

  Chcete-li okamžitě uvolnit více místa na disku, můžete ručně odstranit některé nahrané televizní pořady nebo můžete pro nahrávky přidělit více místa na disku. Chcete-li nahrávku odstranit, přečtěte si téma Správa nahraných televizních pořadů: nejčastější dotazy.

Jak lze zvýšit limit, aby bylo možné nahrát více seriálů?

Nahrávání bylo zrušeno, protože bylo dosaženo limitu počtu nahrávek seriálu, které budou uchovány. Chcete-li zajistit další nahrávání, můžete zvýšit limit počtu nahrávek, které budou uchovány. (Informace naleznete v tématu Správa nahraných televizních pořadů: nejčastější dotazy.)

Proč nemůže aplikace Windows Media Center najít kanál, který se má nahrávat?

Zřejmě je třeba zapnout kanál a opět naplánovat nahrávání. Chcete-li zapnout kanál, postupujte takto:

 1. Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly a klepněte postupně na možnosti Nastavení, Televize, Program televize a Upravit kanály.

 2. Pomocí tlačítek se šipkami na obrazovce projděte seznam a najděte kanály, které chcete zobrazit nebo skrýt. Klepnete-li na jednotlivý kanál, zobrazí se kanál ve vloženém okně.

 3. Zaškrtněte políčko vedle kanálu, který chcete zapnout. Pokud políčko zaškrtnete, kanál se zobrazí v programu televize. Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka, kanál se v programu televize nezobrazí.

 4. Po provedení změn se klepnutím na tlačítko Uložit vrátíte na obrazovku Nastavení programu televize.

Proč se aplikaci Windows Media Center nepodařilo provést nahrávku?

Zkuste změnit plán nahrávání. U některých chyb stačí pouze nahrávání znovu naplánovat. Chcete-li nahrávku znovu naplánovat, přečtěte si téma Správa nahraných televizních pořadů: nejčastější dotazy. Ostatní důvody mohou být složitější a vyžadují restartování počítače s aplikací Windows Media Center.

Proč se aplikaci Windows Media Center nepodařilo ukončit nahrávání?

Zkuste nahrávání ukončit ručně nebo restartujte počítač.

Proč se aplikaci Windows Media Center nepodařilo vytvořit soubor nahrávky?

Na disku v počítači zřejmě není dostatek místa nebo nelze najít složku Nahrané pořady. Zkuste odstraněním některých nahrávek na disku uvolnit více místa, zkontrolujte, zda existuje složka Nahrané pořady, a pak zkuste opět naplánovat nahrávání. Chcete-li nahrávku znovu naplánovat, přečtěte si téma Správa nahraných televizních pořadů: nejčastější dotazy.