Řešení problémů s vyhledáváním

V následujícím textu jsou uvedena řešení některých běžných problémů s vyhledáváním souborů.

Zobrazit vše

Nevím, jak provést hledání.

Na začátku můžete použít vyhledávací pole, které najdete v horní části každé složky. Tímto způsobem rychle prohledáte aktuální složku a její podsložky. Pokud chcete provést složitější hledání, otevřete složku hledání.

  • Otevřete okno pro vyhledávání stisknutím klávesy systému Windows - klávesa s logem Obrázek klávesy s logem systému Windows +F.

Další informace naleznete v tématu Vyhledávání souboru nebo složky.

Systém Windows nemůže nalézt soubor, který se bezpečně nachází v počítači.

Nejpravděpodobnějším důvodem je, že prohledáváte omezenou množinu umístění. Indexovaná umístění, což je množina souborů definovaná ve výchozím nastavení, obsahují nejobvyklejší umístění, která budete pravděpodobně chtít prohledat. Hledání můžete ovšem rozšířit přidáním dalších umístění do aktuálního hledání ve složce hledání. Postup je následující:

  1. V podokně vyhledávání klepněte na volbu Rozšířené možnosti hledání.

  2. V nabídce Umístění klepněte na možnost Vše.

Tip

  • Pokud chcete prohledat konkrétní množinu umístění spíše než celý počítač, klepněte na nabídku Umístění a poté na možnost Vybrat umístění hledání.

Hledání nemůže najít soubory patřící jiným uživatelům.

Z důvodu ochrany osobních údajů jsou v indexu uloženy pouze vaše vlastní soubory, takže podle výchozího nastavení se vyhledávají jenom vaše soubory. Aby se ve výsledcích hledání objevily i soubory jiných uživatelů, je třeba hledání upravit následujícím způsobem:

  1. Otevřete složku obsahující soubor jiného uživatele, který chcete vyhledat. Většinou se jedná o složku C:\Users\Uživatel, kde Uživatel je jméno osoby, jejíž soubory chcete vyhledat. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  2. Proveďte hledání. Nyní budou soubory tohoto uživatele součástí výsledků hledání.

Některá hledání mohou trvat delší dobu.

Pokud hledáte v umístěních, která nejsou indexována, může být hledání pomalé, neboť systém Windows musí prošetřit každý soubor nacházející se v těchto umístěních. Pokud chcete budoucí hledání urychlit, můžete přidat tato umístění do indexu. Další informace naleznete v části Zlepšení vyhledávání v systému Windows pomocí indexu: nejčastější dotazy.

Poznámka

  • Do indexu lze přidávat pouze umístění z vašeho počítače. Umístění v síti do indexu přidat nelze, takže hledání v těchto umístěních bude vždy pomalejší než hledání ve složkách vašeho počítače.

Nemohu nalézt systémový soubor nebo soubor programu.

Aby bylo obvyklé hledání rychlejší, nejsou do indexu zařazeny systémové a programové soubory. Pokud chcete vyhledat systémový soubor nebo soubor programu, změňte umístění aktuálního hledání ve složce hledání z indexu na Vše nebo zvolte specifické umístění pro hledání, jako je například konkrétní pevný disk nebo složka. Mějte na paměti, že pokud prohledáváte neindexovaná umístění, bude hledání pomalejší než obvykle.

Nedaří se mi přidat do indexu umístění ze sítě.

Do indexu lze přidat pouze soubory a složky umístěné ve vašem počítači. To znamená, že umístění v síti budou prohledávána pomaleji než soubory ve vašem počítači.

Co znamená zpráva, že výsledky hledání mohou být pomalé, protože umístění není indexováno?

Při hledání pomocí složky vyhledávání nebo nabídky Start jsou výsledky hledání rychlé, neboť hledání zahrnuje pouze ta umístění ve vašem počítači, která jsou indexována. Pokud ve složce hledání změníte umístění nebo pokud otevřete složku, která není obsažena v indexu, a tuto složku prohledáváte, bude hledání trvat déle. Hledání v neindexovaném umístění navíc vyhledává soubory pouze podle názvu souboru, zatímco hledání v indexovaném umístění zahrnuje nejrůznější vlastnosti souborů, včetně obsahu souboru. Pokud často prohledáváte pomalé umístění, měli byste jej přidat do indexu.

Co znamená zpráva, že výsledky hledání mohou být neúplné, protože soubory jsou indexovány?

Aby hledání bylo rychlé a přesné, shromažďuje systém Windows informace o souborech uložených ve vašem počítači. Tyto informace jsou uloženy v indexu. V systému Windows je potřeba index pravidelně aktualizovat. Pokud provedete hledání ve chvíli, kdy probíhá aktualizace indexu, nemusí být výsledky aktuální.

Co znamená zpráva, že prohledávání umístění v síti a připojených zařízení může trvat dlouho?

Umístění, která se nenacházejí na pevném disku vašeho počítače—například umístění v síti nebo zařízení pro přehrávání médií—nelze přidat indexu vašeho počítače, takže prohledávání těchto umístění trvá déle než prohledávání indexovaných souborů.

Co znamená zpráva, že umístění nelze nalézt nebo že v umístění neexistují žádná média?

Vyskytl se problém při prohledávání jednoho nebo více zadaných umístění. Nejobvyklejší příčina je, že jste zadali umístění v síti nebo připojené zařízení, které v dané chvíli není připojeno k vašemu počítači. Je také možné, že jste zvolili zařízení s vyměnitelným médiem, ve kterém není žádné médium (může jít např. o paměťovou kartu nebo CD). Zkontrolujte umístění a zopakujte hledání.

Proč při používání vyhledávacího pole někdy nezačne hledání dokud nestistku klávesu ENTER?

Pokud prohledáváte umístění, která nejsou indexována, musíte vyhledávání zahájit stiskem klávesy ENTER. Mějte na paměti, že pokud prohledáváte neindexovaná umístění, bude hledání pomalejší než obvykle.

Jak poznám, které soubory budou vyhledány rychle?

Všechny soubory nacházející se v indexu budou vyhledány rychle. Ve výchozím nastavení je definováno, že indexovány jsou všechny obvyklé soubory. Indexovaná umístění obsahují všechny soubory z osobní složky (jako např. Dokumenty, Obrázky, Hudba a Video), stejně jako e‑maily a offline soubory. Mezi neindexované soubory patří programové a systémové soubory. Tato umístění nejsou indexována, protože tyto soubory je potřeba vyhledat jen zřídka, takže jejich nezařazení do indexu urychluje hledání.

Pokud chcete zobrazit seznam všech indexovaných umístění, otevřete dialogové okno Možnosti indexování hledání.

  • Otevřete panel Možnosti indexování a hledání klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely a potom klepnutím na položku Možnosti indexování a hledání.

    Indexovaná umístění jsou zobrazena v seznamu Indexovat tato umístění.