Poradce při potížích s odesláním filmu v e-mailové zprávě

Zde naleznete řešení některých běžných potíží s odesláním filmu v e-mailové zprávě v programu Windows Movie Maker.

Zobrazit vše

Může být film příliš velký pro odeslání v příloze e-mailové zprávy?

Ano. Při odesílání velkých filmových souborů můžete mít potíže těchto důvodů:

 • Mnoho poskytovatelů e-mailových služeb omezuje velikost souboru posílaného v příloze e-mailu. Chcete-li zjistit, zda váš poskytovatel e-mailových služeb nastavil nějaká omezení pro odeslání příloh e-mailem, obraťte se na vašeho poskytovatele e-mailových služeb. Chcete-li obejít omezení velikosti souboru vašeho poskytovatele e-mailových služeb, můžete zmenšit velikost filmového souboru odebráním některých položek ze scénáře nebo časové osy vašeho projektu a publikovat film znovu.

 • Program Windows Movie Maker lze nastavit tak, aby limitoval velikost přílohy e-mailu. Chcete-li toto nastavení změnit, postupujte takto:

  1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.

  2. Klepněte na kartu Upřesnit a v okně Maximální velikost souboru pro odeslání filmu jako přílohy e-mailové zprávy vyberte maximální velikost souboru, kterou chcete povolit.

K e-mailové zprávě nelze přiložit film vytvořený pomocí programu Publikování filmu. Kde je problém?

E‑mailové programy, které nejsou kompatibilní s rozhraním MAPI, neumožňují automatické připojení příloh k e‑mailovým zprávám. Váš výchozí e-mailový program nemusí být kompatibilní s rozhraním MAPI. Tento problém můžete vyřešit, pokud zkusíte film k e-mailové zprávě připojit ručně nebo pokud použijete jiný e-mailový program.

Ruční připojení filmu k e‑mailové zprávě

 1. Když byl film vytvořen, ale dosud nebyl odeslán jako příloha e-mailové zprávy, klepněte na příkaz Uložit kopii filmu do počítače.

 2. Do pole Název souboru zadejte jméno ukládaného souboru a klepněte na tlačítko Uložit.

 3. Spusťte váš e-mailový program, vytvořte novou zprávu a připojte uložený filmový soubor ke zprávě.

 4. Odešlete zprávu s přiloženým filmem.

Použití jiného e‑mailového programu

 • Zadejte nový e‑mailový program, který umožňuje automatické připojování příloh k e‑mailovým zprávám, znovu spusťte program Publish Movie a klepnutím na odkaz E‑mail znovu odešlete film jako přílohu e‑mailu.

  Více informací o výběru výchozího e-mailového programu naleznete v tématu Změnit výchozí e-mailový program v nápovědě a podpoře systému Windows.