Poradce při potížích s programem Windows Mail

Zde naleznete řešení některých běžných potíží s programem Windows Mail.

Zobrazit vše

Nemohu přijímat e-mailové zprávy.

Je několik možností:

 • Ujistěte se, že je v počítači správně nastaveno připojení k Internetu. Spusťte webový prohlížeč a zkuste otevřít nějakou webovou stránku. Pokud se nemůžete připojit k webové stránce, připojení k Internetu zřejmě nefunguje správně. Další informace o řešení potíží s připojením k Internetu naleznete v tématu Poradce při potížích s připojením k síti a Internetu.

 • Pokud se snažíte přijmout e-mail z tohoto e-mailového účtu v tomto počítači poprvé, zřejmě není v programu Windows Mail správně nastaven přístup k účtu. Zkontrolujte vlastnosti e-mailového účtu a ujistěte se, že informace o účtu jsou zadány správně.

  Postup ověření informací o e-mailovém účtu

  1. Spusťte program Windows Mail klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Mail.

  2. Najděte informace o účtu zaslané poskytovatelem e-mailových služeb. Pokud potřebujete pomoc s nalezením těchto informací, přečtěte si téma Kde zjistit informace o e-mailovém účtu.

  3. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Účty.

  4. V části Pošta vyberte váš e-mailový účet a klepněte na tlačítko Vlastnosti.

  5. Klepněte na kartu Servery. Zkontrolujte, zda různé položky v části Informace o serveru a Server příchozí pošty odpovídají informacím o účtu od poskytovatele e-mailu.

   Poznámka

   • Pokud jsou všechny informace správné, je možná nesprávné nastavení ověření hesla. Zaškrtněte políčko Přihlašovat se zabezpečeným ověřováním hesla, pokud je políčko již zaškrtnuté, zrušte zaškrtnutí.

  6. Po provedení změn klepněte na tlačítko OK a pak klepněte na tlačítko Zavřít a zavřete dialogové okno Účty v Internetu.

  7. Znovu zkuste načíst e-maily klepnutím na tlačítko Odeslat/Přijmout.

 • Pokud jsou informace o účtu správné, a přesto stále nelze odeslat nebo přijmout e-mailové zprávy, je zřejmě třeba nastavit program Windows Mail pro používání zabezpečeného připojení k e-mailovému serveru.

  Postup povolení zabezpečeného připojení k e-mailovému serveru

  1. Spusťte program Windows Mail klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Mail.

  2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Účty.

  3. V části Pošta vyberte váš e-mailový účet a klepněte na tlačítko Vlastnosti.

  4. Klepněte na kartu Upřesnit.

   • Pokud máte potíže s přijímáním e-mailových zpráv, zaškrtněte pod polem Příchozí pošta políčko Tento server požaduje zabezpečené připojení (SSL).

   • Pokud máte potíže s odesíláním e-mailových zpráv, zaškrtněte pod polem Odchozí pošta políčko Tento server požaduje zabezpečené připojení (SSL).

   Poznámka

   • Pokud je v informacích o nastavení od poskytovatele e-mailu uvedeno, že pro zabezpečené připojení je třeba změnit čísla portů, zadejte čísla dodaná poskytovatelem e-mailu do políčka Příchozí pošta (pro příchozí poštu) a Odchozí pošta (pro odchozí poštu).

  5. Po provedení změn klepněte na tlačítko OK a pak klepněte na tlačítko Zavřít a zavřete dialogové okno Účty v Internetu.

  6. Znovu zkuste načíst e-maily klepnutím na tlačítko Odeslat/Přijmout.

 • Pokud jste připojeni k firemní síti, může firemní brána firewall blokovat přístup k poskytovateli e-mailových služeb. Zeptejte se správce systému, zda lze změnit nastavení brány firewall nebo zda je k dispozici software klienta brány firewall, který umožní přístup k vašemu e-mailu.

Mohu přijímat e-mailové zprávy, nemohu je ale odesílat.

Pokud úspěšně přijímáte e-mailové zprávy, ale nemůžete je odesílat, pak má program Windows Mail potíže s připojením k odchozímu e-mailovému serveru, který se používá pro odesílání zpráv. Je několik pravděpodobných možností:

 • Pokud jste nikdy pomocí programu Windows Mail úspěšně neodeslali žádný e-mail, zřejmě není váš e-mailový účet správně nastaven. Nejdříve postupujte podle pokynů v části „Nemohu přijímat e-mailové zprávy“ tohoto tématu nápovědy a ověřte informace o e-mailovém účtu. Pokud zjistíte, že informace o e-mailovém účtu jsou zadány správně, bude zřejmě potřeba změnit nastavení ověření tak, abyste se při odesílání pošty přihlašovali pomocí e-mailového uživatelského jména a hesla. U poskytovatele e-mailu si ověřte, zda vyžaduje pro odesílání pošty ověření.

  Postup použití ověření při odesílání pošty

  1. Spusťte program Windows Mail klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Mail.

  2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Účty.

  3. V části Pošta vyberte váš e-mailový účet a klepněte na tlačítko Vlastnosti.

  4. Klepněte na kartu Servery a pak v části Server odchozí pošty zaškrtněte políčko Server vyžaduje ověření.

  5. Pokud nejsou informace o účtu, které používáte pro odesílání pošty, stejné jako informace, které používáte pro přijímání zpráv, klepněte na tlačítko Nastavení, klepněte na přepínač Přihlašovat se jako a zadejte uživatelské jméno a heslo, které používáte pro odesílání pošty.

 • Mnoho poskytovatelů služeb Internetu (ISP) vyžaduje, abyste se připojili přímo k jejich síti, chcete-li používat jejich servery pro odchozí poštu. Pokud používáte mobilní počítač a připojujete se k Internetu pomocí různých poskytovatelů služeb Internetu (například pomocí bezdrátového připojení v hotelu), může dojít k tomu, že lze poštu přijímat, nikoli však odesílat. Někteří poskytovatelé služeb Internetu umožňují odesílání pošty, i když jste připojení k jinému poskytovateli, pokud při odesílání použijete ověření. Chcete-li při odesílání e-mailových zpráv používat ověření, postupujte podle výše uvedených kroků. Pokud toto poskytovatel služeb Internetu neumožňuje, je třeba zjistit název serveru pro odchozí poštu aktuálního poskytovatele služeb Internetu a tento název zadat do nastavení programu Windows Mail.

  Postup změny nastavení serveru pro odchozí poštu

  1. Spusťte program Windows Mail klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Mail.

  2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Účty.

  3. V části Pošta vyberte váš e-mailový účet a klepněte na tlačítko Vlastnosti.

  4. Klepněte na kartu Servery a pak zadejte do pole Odchozí pošta (SMTP) nový poštovní server.

  5. Pokud nový server pro odchozí poštu vyžaduje ověření, zaškrtněte v části Server odchozí pošty políčko Server požaduje ověření.

  6. Klepněte na tlačítko Nastavení, klepněte na přepínač Přihlašovat se jako a zadejte uživatelské jméno a heslo pro server odchozí pošty.

Nemohu zobrazit nebo uložit připojený soubor.

Program Windows Mail blokuje přístup k určitým typům příloh, které by mohly poškodit počítač. Pokyny, jak přistupovat k zablokovaným souborům, naleznete v tématu Proč nelze zobrazit přílohu v programu Windows Mail?

Nefungují odkazy v přijaté zprávě.

Pokud program Windows Mail rozhodne, že by se mohlo jednat o e-mail představující útok phishing, zablokuje přístup ke všem odkazům ve zprávě. Pokud jste si jistí, že je zpráva neškodná, a chcete ve zprávě povolit odkazy, otevřete zprávu a na informačním panelu klepněte na tlačítko Zrušit blokování.

Nelze zkontrolovat pravopis ve zprávách.

Předtím, než je možné zkontrolovat pravopis zprávy, musíte vybrat jazyk, který chcete používat.

Postup nastavení jazyka kontroly pravopisu

 1. Spusťte program Windows Mail klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Mail.

 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a pak klepněte na kartu Pravopis.

 3. V části Jazyk klepněte v rozbalovacím seznamu na požadovaný jazyk (angličtina, francouzština, němčina nebo španělština).

 4. Klepněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK.

Poznámka

 • I když je angličtina zobrazena jako výchozí jazyk, je nutné ji vybrat, pokud ji chcete používat.

Když klepnu ve webovém prohlížeči na e-mailový odkaz, spustí se místo programu Windows Mail jiný e-mailový program.

To znamená, že jako výchozí e-mailový program je nastaven jiný program. Pokud chcete, aby se zpráva otevřela v programu Windows Mail, je třeba nastavit program Windows Mail jako výchozí.

Postup nastavení programu Windows Mail jako výchozí e-mailový program

 1. Spusťte program Windows Mail klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Mail.

 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.

 3. Klepněte na tlačítko Nastavit jako výchozí vedle věty Aplikace NENÍ výchozí pro zpracování pošty. Pokud není tlačítko Nastavit jako výchozí k dispozici, pak je program Windows Mail již nastaven jako výchozí e-mailový program.

Při hledání e-mailu se ve výsledcích nezobrazí všechny zprávy odpovídající hledání.

Při stahování zprávy program Windows Mail okamžitě přidává e-mailové adresy a název zprávy do indexu hledání. Text zprávy se ale indexuje spolu se všemi ostatními soubory systému Windows, a proto nemusí být přidán do indexu ihned. Počkejte několik minut a zkuste hledání znovu. Další informace o způsobu indexování souborů v systému Windows naleznete v tématu Zlepšení vyhledávání v systému Windows pomocí indexu: nejčastější dotazy.

Program Windows Mail také hledá zprávy pouze v aktuálně vybrané složce. Pokud například vyberete složku Odeslaná pošta, nebudou zprávy ve složkách Doručená pošta, Pošta k odeslání a v dalších složkách do výsledků hledání zahrnuty.