Poradce při potížích se vzdálenou plochou

Zde naleznete řešení některých běžných potíží s programem Připojení ke vzdálené ploše.

Zobrazit vše

Nedaří se mi připojit ke vzdálenému počítači.

V závislosti na typu zobrazené chybové zprávy můžete vyzkoušet některý z následujících postupů:

Nedostatek paměti. Ukončete ostatní programy a potom se zkuste znovu připojit. Pokud problém přetrvává, restartujte počítač a potom se zkuste znovu připojit. Pokud se i nadále nemůžete připojit, obraťte se na správce sítě nebo technickou podporu. (Další informace naleznete v tématu Jak se vyhnout problémům s nedostatkem paměti.)

Chyba sítě. Zkontrolujte, zda je směrovač zapnutý (pouze domácí sítě), kabel Ethernet připojený do síťového adaptéru (pouze kabelové sítě), přepínač bezdrátové sítě vašeho počítače zapnutý (pouze přenosné počítače v bezdrátových sítích) a zda funguje síťový adaptér. Pokud problém přetrvává, obraťte se na správce sítě nebo osobu, která síť instalovala.

Vzdálený počítač nebyl nalezen. U správce vzdáleného počítače ověřte název počítače a zkontrolujte, zda jste název zadali správně. Pokud se i nadále nemůžete připojit, zkuste zadat adresu IP vzdáleného počítače místo jeho názvu.

Připojení domácího počítače k počítači v podnikové doméně vyžaduje mezikrok pro kontrolu, zda počítač umožňuje komunikaci. Jedním z možných postupů je navázání připojení k podnikové síti prostřednictvím virtuální privátní sítě (VPN). Další možností je použití serveru brány Terminálové služby. Máte-li s některým z uvedených postupů potíže, obraťte se na správce sítě nebo technickou podporu.

Prostřednictvím Internetu lze připojit také dva domácí počítače. Vytvoření uvedeného připojení obvykle vyžaduje důkladnou znalost konfigurace směrovače, mapování portů a adres IP.

Pokud je zapnuto ověřování, musíte na kartě Obecné v dialogovém okně Připojení ke vzdálené ploše zadat úplný název počítače (například computer1.example.com). Definici úplného názvu počítače naleznete v části „Co je úplný název počítače?“ v tématu Vzdálená plocha, nejčastější dotazy.

 • Postup zjištění zapnuté úrovně ověření:

  1. Spusťte program Připojení ke vzdálené ploše klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy, klepnutím na složku Příslušenství a potom klepnutím na položku Připojení ke vzdálené ploše.

  2. V dialogovém okně Připojení ke vzdálené ploše klepněte na tlačítko Možnosti a poté klepněte na kartu Upřesnit.

 • Chcete-li zjistit úplný název vzdáleného počítače, proveďte ve vzdáleném počítači následující kroky:

  • Otevřete ovládací panel Systém klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Systém.

  Název počítače je uveden v části Název počítače, doména a nastavení pracovní skupiny.

Některé další možné příčiny potíží s připojením:

 • Port vzdálené plochy může být blokován bránou firewall.

  Pokud používáte bránu Windows Firewall, postupujte takto:

  1. Otevřete ovládací panel Windows Firewall klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Zabezpečení a potom klepnutím na položku Windows Firewall.

  2. Klepněte na možnost Povolit program v bráně firewall systému Windows. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  3. Zaškrtněte políčko Vzdálená plocha.

  Pokud používáte jinou bránu firewall, ujistěte se, že port vzdálené plochy (obvykle 3389) je otevřený.

 • Ve vzdáleném počítači pravděpodobně nejsou povolena vzdálená připojení. To vyřešíte následujícím způsobem:

  1. Ve vzdáleném počítači klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepněte pravým tlačítkem myši na možnost Počítač a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
  2. V levém podokně klepněte na odkaz Vzdálená nastavení. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  3. Ve skupinovém rámečku klepněte na možnost Povolit připojení z počítačů používajících libovolnou verzi vzdálené plochy nebo Povolit připojení pouze z počítačů používajících vzdálenou plochu se síťovou úrovní ověřování.

  4. Klepněte na tlačítko OK.

 • Vzdáleně se nemůžete připojit, pokud nemá váš uživatelský účet heslo. Informace o přidání hesla k účtu najdete v části Ochrana počítače pomocí hesla.

 • Vzdálený počítač je pravděpodobně příliš zaneprázdněný, než aby mohl právě teď přijmout více připojení. Chvíli počkejte a potom se zkuste připojit znovu.

Nedaří se mi přihlásit se ke vzdálenému počítači.

Pokud se zobrazuje přihlašovací obrazovka vzdáleného počítače, ale nedaří se přihlášení, přidejte vaše uživatelské jméno do skupiny Uživatelé vzdálené plochy nebo do libovolné skupiny, která má ve vzdáleném počítači oprávnění správce (nebo o to požádejte správce vzdáleného počítače). Další informace naleznete v tématu Přidání uživatelského účtu do skupiny.

Nedaří se mi kopírovat text ze vzdáleného počítače do svého počítače.

Ujistěte se, že jste přesměrovali schránku tak, aby mohla být použita ve vzdáleném počítači. To provedete následujícím způsobem:

 1. Spusťte program Připojení ke vzdálené ploše klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy, klepnutím na složku Příslušenství a potom klepnutím na položku Připojení ke vzdálené ploše.

 2. V dialogovém okně Připojení ke vzdálené ploše klepněte na tlačítko Možnosti a poté přejděte na kartu Místní prostředky.

 3. Ve skupinovém rámečku Místní zařízení a prostředky zaškrtněte políčko Schránka a potom klepněte na tlačítko Připojit.

Při minimalizaci dialogového okna Připojení ke vzdálené ploše se zobrazí prázdná obrazovka.

Tento problém může být způsoben spořičem obrazovky chráněným heslem. Pokud používáte spořič obrazovky chráněný heslem, neminimalizujte dialogové okno Připojení ke vzdálené ploše, nebo nepoužívejte spořič obrazovky chráněný heslem.

Místo spořiče obrazovky ve vzdáleném počítači se zobrazuje prázdná obrazovka.

Ve výchozím nastavení se po spuštění spořiče obrazovky vzdálené plochy zobrazí prázdná obrazovka. To je v pořádku.

Moje uložená pověření nefungují.

Pokud je váš počítač součástí domény, nemáte při připojení k vzdálenému počítači při výchozím nastavení povolené uložení pověření. Toto nastavení však můžete změnit.

K provedení těchto kroků musíte být přihlášen jako správce systému.

 1. Klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, zadejte gpedit.msc a stiskněte klávesu ENTER. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.
 2. Ve skupinovém rámečku Konfigurace počítače poklepejte na položku Šablony pro správu, poklepejte na položku Systém a poté poklepejte na položku Delegování pověření.

 3. V pravém podokně poklepejte na položku Povolit uložená pověření při ověření serveru pouze protokolem NTLM.

 4. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na možnost Povoleno a poté klepněte na možnost Zobrazit.

 5. V dialogovém okně Zobrazit obsah klepněte na tlačítko Přidat, zadejte název vzdáleného počítače (serveru) ve formátu TERMSRV\<název_počítače> a poté klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka

  • Přesvědčte se, zda jste příkaz TERMSRV zadali velkými písmeny. Proměnná <název_počítače> může obsahovat název konkrétního vzdáleného počítače (například TERMSRV/vzdalenypocitac) nebo můžete pomocí hvězdičky (*) zadat skupinu počítačů (například TERMSRV/* nebo TERMSRV/*.corp.com). Proměnná <název_počítače> by se měla přesně shodovat s názvem, který jste zadali do pole Počítač v dialogovém okně Vzdálená plocha při připojení ke vzdálenému počítači.