Poradce při potížích se synchronizací

Zde naleznete řešení některých běžných potíží se synchronizací.

Zobrazit vše

Jak lze vyřešit konflikty synchronizace?

 1. Spusťte Centrum synchronizace klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy, klepnutím na složku Příslušenství a potom klepnutím na položku Centrum synchronizace.

 2. V levém podokně Centra synchronizace klepněte na odkaz Zobrazit konflikty synchronizace.

 3. Vyberte jeden nebo více konfliktů a klepněte na tlačítko Vyřešit.

  Postupujte podle pokynů a vyřešte konflikty.

Další informace naleznete v tématu Řešení konfliktů synchronizace, nejčastější dotazy.

Jak lze opravit chyby synchronizace?

Chyby synchronizace lze zobrazit na obrazovce Výsledky synchronizace v Centru synchronizace. Když zjistíte, co je příčinou chyby synchronizace, můžete se pokusit ji odstranit. K chybě synchronizace obvykle dochází při potížích se zařízením, počítačem nebo složkou, které synchronizujete, například když zařízení není při synchronizaci připojeno nebo zapnuto. Chyby obvykle zabrání dokončení synchronizace. Pokud chybu synchronizace neodstraníte, pravděpodobně nedojde k synchronizaci některých souborů, je proto vhodné chyby synchronizace odstranit.

Pokyny k odstranění chyb synchronizace naleznete v tématu Principy chyb a upozornění synchronizace.

Co mám udělat s upozorněním synchronizace?

Upozornění synchronizace na rozdíl od chyb synchronizace obvykle nezabrání synchronizaci v dokončení, nemusíte proto odstranit každé varování, nemusíte si jej dokonce ani všimnout. Je ale vhodné občas upozornění na obrazovce Výsledky synchronizace v Centru synchronizace zkontrolovat. Upozornění vás mohou upozornit na problémy, které by vedly k chybám synchronizace, pokud byste tyto problémy neodstranili.

Další informace naleznete v tématu Principy chyb a upozornění synchronizace.

Proč není mobilní zařízení, se kterým chci provést synchronizaci, uvedeno v Centru synchronizace?

Pokud jste k počítači připojili mobilní zařízení, například přenosný hudební přehrávač nebo mobilní telefon, ale zařízení není zobrazeno na seznamu dostupných synchronizačních partnerství, zřejmě není kompatibilní s Centrem synchronizace. Než učiníte tento závěr, ujistěte se, že je zařízení zapnuté a připojené k počítači. Pokud se jedná o zařízení, které je k počítači připojeno bezdrátově, ujistěte se, že bezdrátové připojení mezi zařízením a počítačem funguje. Nainstalujte všechen software dodaný spolu se zařízením.

Pokud se přesto zařízení v Centru synchronizace nezobrazí, zkuste je znovu připojit k počítači, vypnout je a zapnout. Zkuste také klepnout na tlačítko Aktualizovat Obrázek tlačítka Aktualizovat v Centru synchronizace v Centru synchronizace. Pokud se přesto zařízení nezobrazí, buď systém Windows zařízení nerozpoznal, nebo zařízení nepodporuje Centrum synchronizace. Pokud má zařízení spolupracovat s Centrem synchronizace, musí výrobce Centrum synchronizace podporovat.

Chcete-li zjistit, zda systém Windows rozpoznal zařízení, postupujte následovně:

K provedení těchto kroků musíte být přihlášen jako správce systému.

 1. Spusťte nástroj Správce zařízení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Správce zařízení. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. Vyhledejte zařízení v odpovídající kategorii hardwaru. Pokud zde není zařízení uvedeno, může být uvedeno jako neznámé zařízení v kategorii Další zařízení.

Další informace naleznete v tématu Přidání přenosného zařízení.

Proč nelze zařízení se systémem Windows Mobile synchronizovat pomocí aplikace ActiveSync?

Společnost Microsoft nahradila aplikaci ActiveSync aplikací Windows Mobile Device Center, jež je zdokonalenou verzí softwaru pro použití s počítači se systémem Windows Vista. Po prvním připojení zařízení se systémem Windows Mobile k počítači, který je připojen k Internetu a používá systém Windows Vista, se aplikace Windows Mobile Device Center automaticky stáhne a nainstaluje. Po nastavení synchronizace zařízení v aplikaci Windows Mobile Device Center se výsledky synchronizace budou zobrazovat v Centru synchronizace.

Proč se zařízení nezobrazí v Centru synchronizace ani po nainstalování softwaru, který byl se zařízením dodán?

Pokud nainstalujete software dodaný s přenosným zařízením, a zařízení se přesto nezobrazí v Centru synchronizace, zřejmě není zařízení a software kompatibilní s Centrem synchronizace. Pokud si nejste jisti, obraťte se na výrobce. Zkontrolujte, zda software od výrobce obsahuje možnost synchronizace. Někteří výrobci raději vytváří pro své zařízení vlastní synchronizační software. Zřejmě je třeba pro synchronizaci zařízení použít místo Centra synchronizace tento software. Spusťte daný program a zjistěte, zda obsahuje možnost synchronizace.

Další informace naleznete v tématu Synchronizace se zařízením.

Proč není zařízení zobrazeno v Centru synchronizace, přestože bylo dříve nastaveno pro synchronizaci?

Existuje několik možných důvodů. Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuto a správně připojeno k počítači. Zkuste je vypnout a znovu připojit. Pokud je zařízení připojeno bezdrátově, ujistěte se, že připojení funguje. Pokud zařízení používá baterie, zkontrolujte, zda nejsou vybité. Zkuste klepnout na tlačítko Aktualizovat Obrázek tlačítka Aktualizovat v Centru synchronizace v Centru synchronizace.

Pokud se nejedná o žádný z těchto problémů, zkontrolujte, zda systém Windows stále zařízení rozpoznává.

K provedení těchto kroků musíte být přihlášen jako správce systému.

 1. Spusťte nástroj Správce zařízení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Správce zařízení. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. Vyhledejte zařízení v odpovídající kategorii hardwaru. Pokud zde není zařízení uvedeno, může být uvedeno jako neznámé zařízení v kategorii Další zařízení.

Další informace naleznete v tématu Synchronizace se zařízením.

Proč se možnosti synchronizace mezi jednotlivými synchronizačními partnerstvími tak významně liší?

V Centru synchronizace si mohou výrobci zařízení a softwaru a další organizace nastavit možnosti synchronizace vlastních produktů a umožnit tak jejich fungování v Centru synchronizace. Výrobci mobilních zařízení si například často vytváří vlastní synchronizační software upravený pro dané zařízení. Centrum synchronizace je společné místo pro nastavení a sledování veškerého tohoto synchronizačního softwaru. Pokud má program nebo zařízení provést synchronizaci v Centru synchronizace, musí Centrum synchronizace podporovat.

Proč Centrum synchronizace odstranilo během synchronizace soubor?

Pokud provádíte synchronizaci souborů mezi dvěma různými umístěními a odstraníte soubor z jednoho umístění, Centrum synchronizace odstraní stejný soubor z druhého umístění, aby byla obě umístění synchronizovaná. Pouze v této situaci Centrum synchronizace odstraní soubor. Pokud nechcete, aby k tomu docházelo, neodstraňujte žádné soubory ze složek, které synchronizujete, nebo tyto složky přestaňte synchronizovat.

Další informace naleznete v tématu Jak zabránit odstraňování souborů při synchronizaci?

Proč Centrum synchronizace neprovedlo synchronizaci všech souborů, které se mají synchronizovat?

Zřejmě došlo ke konfliktům synchronizace nebo k chybám synchronizace, a proto nebyla synchronizace dokončena. Konflikt synchronizace zabrání Centru synchronizace v synchronizaci dvou různých verzí souboru, dokud není konflikt vyřešen. Chyby synchronizace obvykle zabrání dokončení synchronizace do vyřešení problému, který chybu způsobil.

Postup zobrazení konfliktů nebo chyb synchronizace:

 1. Spusťte Centrum synchronizace klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy, klepnutím na složku Příslušenství a potom klepnutím na položku Centrum synchronizace.

 2. V levém podokně Centra synchronizace proveďte jednu z těchto akcí:

  • Klepněte na odkaz Zobrazit konflikty synchronizace a zjistěte, zda došlo ke konfliktům synchronizace.

  • Klepněte na odkaz Zobrazit výsledky synchronizace a zjistěte, zda došlo k chybám synchronizace.

Co dělat v případě, že počítač nebo mobilní zřízení nebudou mít na dokončení synchronizace dostatek místa?

V tomto případě Centrum synchronizace automaticky přeruší synchronizaci a zobrazí chybovou zprávu. Nedojde ke ztrátě žádného souboru ani dalších informací. Chcete-li pokračovat v synchronizaci, je třeba uvolnit místo v počítači nebo v mobilním zařízení. Potom můžete opět provést synchronizaci.