Řešení problémů s Centrem spolupráce

V následujícím textu jsou předloženy některé běžné problémy s Centrem spolupráce

Zobrazit vše

Ve svém okolí nevidím žádnou schůzku nebo se nemohu ke schůzce připojit.

Existuje několik důvodů:

 • Je možné, že jste napsali špatné heslo. Ověřte si heslo u osoby, která vás pozvala, a zadejte je znovu.

 • Je možné, že druhá osoba nemá povoleny správné porty brány firewall. Požádejte druhou osobu, aby otevřela ovládací panel Brána firewall systému Windows. V okně ovládacího panelu klepněte na možnost Povolit program v bráně firewall systému Windows a vyberte položku Centrum spolupráce. Pokud druhá osoba používá jinou bránu firewall, požádejte ji, aby si zjistila instrukce pro povolení portů.

 • Osoba, která schůzku vytvořila, ji nemusela učinit pro ostatní viditelnou. V tomto případě je potřeba, aby vás někdo na schůzku pozval.

Chci pozvat osobu na schůzku, ale její jméno není uvedeno v dialogovém okně Pozvat osoby.

Existuje několik důvodů:

 • Nejste přihlášen(a) k odběru služby Osoby v mém okolí. Postupujte následujícím způsobem:

  1. Otevřete ovládací panel Lidé v mém okolí klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Síť a Internet a potom klepnutím na položku Lidé v mém okolí.

  2. Klepněte na kartu Přihlásit se.

  3. Klepněte na příkaz Přihlásit se k odběru služby Lidé v mém okolí.

 • Neuvidíte ostatní lidi, se kterými se chcete setkat, pokud nebudete ve stejné podsíti. Podsíť je oddíl větší sítě. Pokud budete chtít pozvat někoho v jiné budově nebo na jiném podlaží ve stejné budově, počítač této osoby může být připojen k jiné podsíti a Centrum spolupráce jej nenalezne. Tuto osobu však můžete pozvat e-mailem nebo vytvořením souboru pozvánky.

 • Je možné, že je služba Osoby v mém okolí vypnutá v Zásadách skupiny. Zeptejte se systémového správce, jak povolit službu Osoby v mém okolí.

 • Je možné, že druhá osoba nemá povoleny správné porty brány firewall. Požádejte druhou osobu, aby otevřela ovládací panel Brána firewall systému Windows. V okně ovládacího panelu klepněte na možnost Povolit program v bráně firewall systému Windows a vyberte položku Centrum spolupráce. Pokud druhá osoba používá jinou bránu firewall, požádejte ji, aby si zjistila instrukce pro povolení portů.

 • Je možné, že jste jedinou osobou v síti ad hoc. Pokud je tomu tak, nemůžete pozvat další účastníky pomocí dialogového okna Pozvat osoby, ale pouze posláním pozvánky e‑mailem. Osoba, kterou chcete pozvat, musí otevřít Centrum spolupráce a klepnout na příkaz Připojit se ke schůzce v mém okolí.

Pokud chcete pozvat osobu prostřednictvím e‑mailu nebo souboru pozvánky, klepněte na příkaz Pozvat jiné účastníky v dialogovém okně Pozvat osoby a potom vyberte jednu z možností.

Odeslal(a) jsem pozvánku, ale daná osoba ji neobdržela.

Existují dva důvody:

 • Je možné, že druhá osoba nemá povoleny správné porty brány firewall. Požádejte druhou osobu, aby otevřela ovládací panel Brána firewall systému Windows. V okně ovládacího panelu klepněte na možnost Povolit program v bráně firewall systému Windows a vyberte položku Centrum spolupráce. Pokud druhá osoba používá jinou bránu firewall, požádejte ji, aby si zjistila instrukce pro povolení portů.

 • Druhá osoba se mohla odhlásit z odběru služby Osoby v mém okolí. Klepněte na příkaz Pozvat osoby a zjistěte, zda je druhá osoba stále online.

Při spuštění Centra spolupráce se zobrazí chybová zpráva.

V následujícím textu jsou předloženy některé tipy pro řešení problémů při spuštění Centra spolupráce.

 • Ujistěte se, že jste k přihlášení použili standardní uživatelský účet, nikoliv účet Guest.

 • Alespoň pro jeden síťový adaptér musí být povolen protokol IPv6. Informace o povolení protokolu IPv6 najdete v části Změna nastavení protokolu TCP/IP.

 • Ujistěte se, že složka Kontakty v systému Windows není poškozena nebo nepřístupná.

  • Spusťte program Windows Kontakty klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Kontakty.

 • Ujistěte se, že na vašem pevném disku je alespoň 12 megabytů (MB) volného místa.

 • Zkontrolujte, zda jsou spuštěny požadované služby:

  K provedení těchto kroků musíte být přihlášen jako správce systému.

  1. Otevřete ovládací panel Nástroje pro správu klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Nástroje pro správu.

  2. Poklepejte na složku Služby. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  3. Ujistěte se, že jsou spuštěny následující služby: Protokol PNRP (Peer Name Resolution Protocol), Peer Networking Grouping, Peer Networking Identity Manager a Replikace distribuovaného systému souborů (DFSR).

   Poznámka

   • Pokud váš správce sítě požadované služby vypnul, je možné, že nemáte dostatečná uživatelská práva pro jejich opětovné zapnutí.

 • Ujistěte se, že váš správce sítě nezakázal síťové funkce systému Windows peer-to-peer.

Nemohu se připojit ke schůzce nebo jiná osoba se nemůže připojit k mé schůzce.

V následujícím textu jsou předloženy některé tipy pro řešení problémů s připojením v Centru spolupráce.

 • Ujistěte se, že služba síťového připojení pracuje správně. Další informace získáte v tématu Odstraňování problémů se sítí a připojením k síti Internet.

 • Ujistěte se, že vy i všichni ostatní účastníci schůzky jsou připojeni ke stejné síti.

 • Ostatní účastníky "neuvidíte", pokud nebudete všichni připojeni ke stejné podsíti. Podsíť je část rozlehlejší sítě. Pokud budete chtít pozvat někoho v jiné budově nebo na jiném podlaží ve stejné budově, počítač této osoby může být připojen k jiné podsíti a program Centrum spolupráce jej nenalezne. Osobu přesto můžete pozvat, a to pomocí e‑mailu nebo vytvořením souboru pozvánky.

 • Pokud se chcete setkat s lidmi z jiné firmy, která používá jiný protokol IPsec, může vám tato odlišnost zabránit v připojení nebo je možné, že budete vzájemně "neviditelní". Obraťte se na správce sítě se žádostí o pomoc s tímto problémem.

 • Zkontrolujte, zda jsou spuštěny požadované služby:

  K provedení těchto kroků musíte být přihlášen jako správce systému.

  1. Otevřete ovládací panel Nástroje pro správu klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Nástroje pro správu.

  2. Poklepejte na složku Služby. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  3. Ujistěte se, že jsou spuštěny následující služby: Protokol PNRP (Peer Name Resolution Protocol), Peer Networking Grouping, Peer Networking Identity Manager a Replikace distribuovaného systému souborů (DFSR).

   Poznámka

   • Pokud váš správce sítě požadované služby vypnul, je možné, že nemáte dostatečná uživatelská práva pro jejich opětovné zapnutí.

 • Alespoň pro jeden síťový adaptér musí být povolen protokol IPv6. Informace o povolení protokolu IPv6 najdete v části Změna nastavení protokolu TCP/IP.

 • Pokud používáte jinou bránu firewall než je brána firewall systému Windows, je možné, že připojení blokuje tato brána. Prostudujte si dostupné informace o vaší bráně firewall.

Pokud vytvořím schůzku nebo se přidám ke schůzce v síti ad hoc, mé připojení se ztratí.

V jedné chvíli se můžete připojit pouze k jedné bezdrátové síti, takže ve chvíli, kdy se připojíte ke schůzce nebo vytvoříte schůzku v síti ad hoc, můžete ztratit své aktuální připojení.

Ihned poté, co přidám soubor, dostanu zprávu, že jej někdo upravil.

Je možné, že v době od přidání souboru do obdržení zprávy byl někdo schopen soubor upravit. Je také možné, že váš antivirový program změnil metadata souboru (metadata jsou informace, které popisují obsah, kvalitu, stav nebo jiné charakteristiky souboru) při hledání virů. V tomto případě zpráva oznámí, že byl sdílený soubor upraven, přestože obsah souboru nebyl nijak změněn.

Když se pokusím sdílet podklad s příponou .efs, nedojde k žádné akci.

Systém souborů EFS (Encrypting File System) nelze sdílet jako podklady.

Má schůzka Centra spolupráce je velice pomalá.

Na výkon Centra spolupráce může mít vliv nastavení řízení spotřeby. Pokuste se změnit nastavení řízení spotřeby ve vašem počítači a potom zjistěte, zda se výkon zlepšil. Další informace naleznete v tématu Změna nastavení řízení spotřeby.

Jakmile sdílím program nebo plochu, vidí ostatní účastníci na svých obrazovkách velké černé oblasti.

Pokud je před prvkem, který chcete sdílet, další okno, bude se toto okno jevit na počítačích ostatních účastníků jako černý obdélník. Tento problém jednoduše vyřešíte minimalizováním předního okna.

Mé sdílené prvky se v náhledu zobrazujícím, jak budou tyto prvky vypadat na ostatních počítačích, nejeví správně.

Vidíte pravděpodobně obraz, který se podobá následujícímu:

Obrázek vysouvacího efektu
"Teleskopický efekt"

K tomu dochází, protože vidíte obraz své plochy, na které je obraz plochy druhé osoby; tento obraz se opakuje v nekonečném sledu. Nedělejte si starosti,—sdílený prvek se na obrazovkách ostatních účastníků zobrazí správně.

Změny, které jsem provedl(a) v podkladech, se neuložily do původního souboru.

Centrum spolupráce vytváří duplicitní kopii vašeho podkladu. Změny, které provedete, se projeví pouze v této kopii, nikoli v původním dokumentu. Pokud chcete podklady ze schůzky uložit, přetáhněte je na místo požadovaného uložení.

Změny, které jsem provedl ve svých podkladech, se ztratily.

Pokud provedete v podkladu změny, uložíte je a následně po vás provede jiný účastník jiné změny, které rovněž uloží, budou uloženy pouze změny provedené druhým účastníkem.

Mé podklady se změnily, přestože jsem neprovedl(a) žádné změny.

Podklady mohou změnit i jiní účastníci, takže váš podklad upravila jiná osoba. (V jednu chvíli může provádět změny pouze jedna osoba.)

Některé programy se nezobrazují v seznamu programů pro sdílení.

Pokuste se sdílet soubor programu jako takový, pokud tento způsob nefunguje, sdílejte svou plochu.

Nemohu převzít řízení nad programem sdíleným během schůzky.

Některé programy vyžadují k obsluze práva správce a proto jejich řízení nemůže převzít jiná osoba. Pokud chcete převzít řízení, musí prezentující osoba daný program zavřít a poté znovu spustit jako standardní uživatel, nebo klepnout na místo na ploše vně okna programu.

Když zadávám heslo pomocí editoru IME (Input Method Editor), nic se nezobrazuje.

Pokud chcete zadávat heslo pomocí editoru IME, musíte zaškrtnout políčko Zobrazit znaky.