Následující text uvádí odpovědi na některé obvyklé otázky k vypínání počítače.

Zobrazit vše

Jak mohu vypnout počítač?

Při stisknutí vypínače na počítači ho systém Windows ve výchozím nastavení přepne do režimu úspory energie, kterému se říká režim spánku. To platí nejen pro fyzický vypínač na počítači, ale i pro jeho softwarovou obdobu, kterou najdete kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start.
Obrázek tlačítka Napájení při výchozím nastavení na přepnutí počítače do režimu spánku
Tlačítko Napájení (Režim spánku)

Režim spánku automaticky uchová otevřené dokumenty a programy v paměti a vypne všechny funkce mimo základních. (Režim spánku je obvykle indikován blikající nebo barevnou kontrolkou na počítači.) Výhodou režimu spánku je, že umožňuje během několika sekund obnovit stav počítače, ve kterém jste práci přerušili, a spotřebovává jen velmi malé množství elektrické energie.

Pokud ale chcete počítač vypnout úplně, klikněte na šipku u tlačítka UzamknoutObrázek tlačítka Uzamknout a pak na příkaz Vypnout. Tento příkaz zavře všechny otevřené programy (budete mít možnost uložit svou práci), vypne systém Windows a potom vypne počítač.

Pokud byste chtěli, aby se kliknutím na tlačítko Napájení (nebo stisknutím fyzického vypínače) vždy vypnul systém Windows a počítač, můžete změnit výchozí nastavení tohoto tlačítka:

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti napájení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Možnosti napájení.

 2. Na stránce Vybrat schéma napájení klikněte u vybraného schématu na odkaz Změnit nastavení schématu.

 3. Na stránce Změňte nastavení pro schéma klikněte na položku Změnit pokročilé nastavení napájení.

 4. Na kartě Upřesnit nastavení rozbalte položku Tlačítka napájení a kryt, rozbalte položku Tlačítko napájení v nabídce Start a potom proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud používáte přenosný počítač, klikněte na položku Baterie nebo Napájen ze sítě (nebo obě), klikněte na šipku a vyberte možnost Režim spánku, Hibernace nebo Vypnout.

  • Pokud používáte stolní počítač, klikněte na možnost Nastavení, klikněte na šipku a vyberte možnost Režim spánku, Hibernace nebo Vypnout.

 5. Klikněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Uložit změny.

Proč se počítač nevypíná?

Když ukončíte nějaký program, nemusí to vždy proběhnout řádným způsobem. Softwarové programy někdy z různých důvodů zabraňují správnému vypnutí systému Windows. Jestliže taková situace nastane, obrazovka ztmavne a systém Windows informuje uživatele o tom, které programy brání ve vypnutí počítače. Může také oznámit důvod, proč tomu tak je.

Na ztmavené obrazovce se zobrazují dvě tlačítka: Vypnout nyní a Storno. Kliknutím na tlačítko Vypnout nyní vynutíte ukončení všech programů a dokončí se proces vypnutí počítače. Pokud ale kliknete na toto tlačítko, můžete přijít o data, která jste neuložili. Jestliže jsou v některém z programů bránících vypnutí data, která chcete uložit, vraťte se kliknutím na tlačítko Storno do systému Windows a uložte si svou práci.

Někdy může být nutné vypnout program, který nereaguje, ručně. Další informace najdete v tématu Ukončení programu, který neodpovídá.

Jak funguje tlačítko Uzamknout?

Tlačítko Uzamknout zabrání jiným uživatelům v práci s vaším počítačem nebo ve zobrazení vaší práce. Je ideálním způsobem, jak můžete chránit svůj počítač, pokud od něj potřebujete na kratší dobu odejít, například na oběd. Uzamknutí a odemknutí počítače je při kratších přestávkách rychlejší, než kdybyste ho vypnuli nebo převedli do úsporného režimu, například spánku.

Chcete-li počítač uzamknout, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom na tlačítko UzamknoutObrázek tlačítka Uzamknout.

Po uzamknutí zobrazí Windows úvodní obrazovku.

Obrázek úvodní obrazovky
Úvodní obrazovka

Pokud chcete počítač odemknout a pokračovat v práci, zadejte své heslo. Další informace o vytvoření hesla naleznete v tématu Ochrana počítače pomocí hesla.

Co je režim spánku?

Režim spánku je stav, při kterém se šetří energie. V režimu spánku se uloží všechny otevřené dokumenty a programy, a až budete chtít začít opět pracovat, budete moci rychle obnovit plný výkon (obvykle během několika sekund). Uvedení počítače do stavu spánku je jako pozastavení přehrávače DVD – počítač okamžitě ukončí činnost a je připraven k opětovnému spuštění, když chcete obnovit práci.

Pokud chcete počítač přepnout do režimu spánku, klikněte na tlačítko Napájení v nabídce Start nebo na šipku u tlačítka UzamknoutObrázek tlačítka Uzamknout.
Obrázek možnosti Režim spánku v nabídce tlačítka Uzamknout
Možnost Režim spánku je k dispozici v nabídce Uzamknout

Přenosný počítač obvykle můžete přepnout do režimu spánku zavřením víka. Některé počítače mají také fyzické tlačítko pro režim spánku, které je obvykle umístěno poblíž vypínače.

V závislosti na nastaveních řízení spotřeby počítače se může počítač v zájmu úspory energie také přepínat do režimu spánku automaticky po určité době nečinnosti. Informace o úpravě těchto nastavení naleznete v tématu Změna, vytvoření nebo odstranění schématu napájení..

Když je počítač v režimu spánku, mohou na něm blikat nebo měnit barvu indikátory. To je v pořádku.

U většiny počítačů se vrátíte k práci stisknutím vypínače. Počítače se však jeden od druhého liší. Někdy je možné počítač probudit stisknutím libovolné klávesy na klávesnici, kliknutím na tlačítko myši nebo otevřením víka přenosného počítače . Další informace naleznete v dokumentaci dodané s počítačem nebo na webu výrobce.

Pokud se nějakou dobu nechystám počítač používat, mám ho vypnout nebo převést do režimu spánku?

Pokud to bude jen několik hodin nebo přes noc, je obvykle efektivnější převést počítač do režimu spánku, a to kliknutím na tlačítko Napájení v nabídce Start nebo zavřením víka přenosného počítače. (Na některých počítačích najdete také vyhrazené tlačítko pro přepnutí do režimu spánku.)

Režim spánku má oproti vypnutí několik výhod:

 • Automaticky se uloží všechna vaše práce včetně informací o programech, které jste používali (například o poloze a velikosti jejich oken).

 • Když počítač probudíte z režimu spánku, není nutné znovu spouštět programy nebo otevírat soubory, jako je tomu v případě vypnutí počítače.

 • Systém Windowssice v režimu spánku spotřebovává nějakou energii, ale není jí mnoho: přibližně desetina spotřeby oproti tomu, kdybyste počítač nechali běžet. Přenosný počítač obvykle v režimu spánku spotřebovává 1 až 2 procenta kapacity baterie za hodinu.

 • Systém Windows může i v režimu spánku stahovat a instalovat aktualizace a provádět další úlohy rutinní údržby. Z tohoto důvodu některé společnosti po svých zaměstnancích požadují, aby při odchodu z práce přepnuli počítač do režimu spánku, ale nevypínali ho.

Jsou ale situace, kdy byste měli počítač úplně vypnout, například když chcete nainstalovat novou paměťovou kartu nebo jiný hardware. Počítač byste také měli vypnout, pokud jej nebudete používat několik dnů nebo ještě delší dobu.

Pokud je počítač v režimu spánku, jsou moje data v bezpečí?

Ano. Když počítač přejde do režimu spánku, systém Windows uloží všechny otevřené dokumenty a programy do paměti. Pokud nečekaně nevypadne napájení počítače, je vaše práce v bezpečí.

Pokud se baterie přenosného počítače dostane v režimu spánku na kriticky nízkou úroveň nabití, systém Windows automaticky uloží otevřené dokumenty a programy na pevný disk a potom počítač vypne. Tento stav úspory energie se nazývá režim hibernace. Jakmile počítač znovu zapnete, bude obnovení chodu Windows trvat o něco déle, ale veškerá vaše práce bude uložena.

V zájmu ochrany stolních počítačů před ztrátou dat je v systému Windows nová funkce nazývaná Hybridní režim spánku. Pokud počítač přepnete do režimu spánku, funkce Hybridní režim spánku automaticky uloží programy a otevřené dokumenty do paměti i na pevný disk. Pokud dojde k nečekanému výpadku napájení, může systém Windows obnovit vaši práci z disku.

Jestliže je funkce Hybridní režim spánku zapnutá, bude po kliknutí na tlačítko Režim spánku v nabídce Start počítač automaticky převeden do hybridního režimu spánku. Jestliže je tato funkce vypnutá nebo ji počítač nepodporuje, bude počítač po kliknutí na tlačítko Režim spánku převeden do běžného režimu spánku.

Tip

Co je režim hibernace?

Podobně jako režim spánku je i režim hibernace stav, při kterém se šetří energie. Rozdíl je v tom, že režim spánku uloží vaši práci a nastavení do paměti a stále spotřebovává malé množství energie, zatímco režim hibernace uloží otevřené dokumenty a programy na pevný disk a potom vypne počítač. Ze všech stavů snížené spotřeby, které se používají v systému Windows, spotřebuje režim hibernace nejmenší množství energie.

Chcete-li, aby počítač přešel do režimu hibernace, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na malou šipku vedle tlačítka UzamknoutObrázek tlačítka Uzamknout a pak klikněte na položku Režim hibernace.

Systém Windows automaticky přepne přenosný počítač do režimu hibernace, pokud nabití baterie dosáhne kriticky nízké úrovně.

Režim hibernace používejte u přenosného počítače, pokud víte, že počítač nebudete používat delší dobu a že nebudete mít příležitost v této době dobít baterii.

U většiny počítačů se vrátíte k práci stisknutím vypínače. Počítače se však jeden od druhého liší. Někdy lze počítač probudit stisknutím libovolné klávesy na klávesnici, kliknutím na tlačítko myši nebo otevřením víka přenosného počítače. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s počítačem nebo na webu výrobce.

Co je hybridní režim spánku?

Hybridní režim spánku je nová funkce pro úsporu energie navržená především pro stolní počítače. Hybridní režim spánku uloží všechny otevřené dokumenty a programy do paměti i na pevný disk a potom přepne počítač do úsporného režimu.

Na rozdíl od přenosných počítačů není napájení stolních počítačů obvykle zálohováno baterií. Pokud tedy dojde k nečekanému výpadku elektřiny, když je stolní počítač ve standardním režimu spánku, může dojít ke ztrátě dat.

Je-li ale zapnutý hybridní režim spánku, může systém Windows obnovit vaši práci z pevného disku. Ve stolních počítačích je ve výchozím nastavení hybridní režim spánku zpravidla zapnutý.

Jestliže je hybridní režim spánku zapnutý, bude po kliknutí na tlačítko Režim spánku počítač automaticky převeden do hybridního režimu spánku. Jestliže je tato funkce vypnutá nebo ji počítač nepodporuje, bude počítač po kliknutí na tlačítko Režim spánku převeden do běžného režimu spánku.

Hybridní režim spánku můžete zapnout nebo vypnout takto:

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti napájení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Možnosti napájení.

 2. Na stránce Vybrat schéma napájení klikněte u vybraného schématu na odkaz Změnit nastavení schématu.

 3. Na stránce Změňte nastavení pro schéma klikněte na položku Změnit pokročilé nastavení napájení.

 4. Na kartě Upřesnit nastavení rozbalte položku Režim spánku, rozbalte položku Umožnit hybridní režim spánku a potom proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud používáte přenosný počítač, klikněte na položku Baterie nebo Napájen ze sítě (nebo obě), klikněte na šipku a vyberte možnost Zapnuto.

  • Pokud používáte stolní počítač, klikněte na možnost Nastavení, klikněte na šipku a vyberte možnost Zapnuto.

 5. Klikněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Uložit změny.

Jaký je rozdíl mezi režimem spánku a hybridním režimem spánku?

Režim spánku uloží všechny otevřené dokumenty a programy do paměti a potom přepne počítač do úsporného režimu. Hybridní režim spánku uloží všechny otevřené dokumenty a programy do paměti i na pevný disk a potom přepne počítač do úsporného režimu.

Výhodou hybridního režimu spánku je, že pokud dojde k výpadku napájení, může systém Windows obnovit vaši práci z pevného disku. Pokud dojde k výpadku napájení, když je vaše práce uložena pouze v paměti, bude ztracena.

Jak lze probudit počítač z režimu spánku nebo hibernace?

U většiny počítačů se vrátíte k práci stisknutím vypínače. Počítače se však jeden od druhého liší. Někdy lze počítač probudit stisknutím libovolné klávesy na klávesnici, kliknutím na tlačítko myši nebo otevřením víka přenosného počítače. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s počítačem nebo na webu výrobce.

Nemůže režim spánku úplně vybít baterii mého přenosného počítače?

Ne. Režim spánku vyžaduje mimořádně malé množství energie, zhruba tolik jako noční lampička. Pokud nabití baterie přenosného počítače dosáhne po čase kriticky nízké úrovně, systém Windows uloží všechny otevřené dokumenty a programy včetně jejich nastavení na pevný disk a potom vypne počítač, aby se baterie nevybila úplně.

Jak lze zabránit automatickému přepnutí počítače do režimu spánku nebo hibernace?

Můžete určit, jak dlouho má počítač čekat, než přejde do režimu spánku nebo hibernace, případně zcela zabránit jeho vypnutí. Buďte však opatrní: v přenosném počítači napájeném z baterie může potlačení režimu spánku nebo hibernace způsobit ztrátu dat, pokud se baterie zcela vybije. Přechodu počítače do režimu snížené spotřeby lze zabránit takto:

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti napájení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Možnosti napájení.

 2. Na stránce Vybrat schéma napájení klikněte u vybraného schématu na odkaz Změnit nastavení schématu.

 3. Na stránce Změňte nastavení pro schéma klikněte na položku Změnit pokročilé nastavení napájení.

 4. Na kartě Upřesnit nastavení rozbalte položku Režim spánku, rozbalte položku Režim spánku po a potom proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud používáte přenosný počítač, klikněte na položku Baterie nebo Napájen ze sítě (nebo obě), klikněte na šipku a vyberte možnost Nikdy.

  • Pokud používáte stolní počítač, klikněte na možnost Nastavení, klikněte na šipku a vyberte možnost Nikdy.

 5. Rozbalte položku Hibernace po a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud používáte přenosný počítač, klikněte na položku Baterie nebo Napájen ze sítě (nebo obě), klikněte na šipku a vyberte možnost Nikdy.

  • Pokud používáte stolní počítač, klikněte na možnost Nastavení, klikněte na šipku a vyberte možnost Nikdy.

 6. Chcete-li navíc, aby zůstal zapnutý displej, rozbalte položku Zobrazení, rozbalte položku Vypnout obrazovku po a proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud používáte přenosný počítač, klikněte na položku Baterie nebo Napájen ze sítě (nebo obě), klikněte na šipku a vyberte možnost Nikdy.

  • Pokud používáte stolní počítač, klikněte na možnost Nastavení, klikněte na šipku a vyberte možnost Nikdy.

 7. Klikněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Uložit změny.

Co se stalo s možnostmi Restartovat a Vypnout ze systému Windows XP?

Možnosti Restartovat a Vypnout jsou nyní dostupné v nabídce u tlačítka Uzamknout. Chcete-li tuto možnost zobrazit, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom na šipku vedle tlačítka UzamknoutObrázek tlačítka Uzamknout.
Obrázek možnosti Vypnout v nabídce tlačítka Uzamknout
Nabídka tlačítka Uzamknout nabízí několik možností vypnutí

Pomocí této nabídky se můžete také odhlásit, uzamknout nebo restartovat počítač nebo přepnout uživatele bez odhlašování pomocí funkceRychlé přepínání uživatelů.

Mohu změnit akci, ke které dojde po kliknutí na tlačítko Napájení?

Systém Windows ve výchozím nastavení po kliknutí na tlačítko Napájení přepne počítač do režimu spánku. Výchozí nastavení ale můžete změnit a kliknutí na toto tlačítko může vést k přepnutí do režimu hibernace nebo vypnutí. (Provedené změny nastavení budou platit také pro fyzický vypínač na počítači.) Výchozí nastavení můžete změnit takto:

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti napájení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Možnosti napájení.

 2. Na stránce Vybrat schéma napájení klikněte u vybraného schématu na odkaz Změnit nastavení schématu.

 3. Na stránce Změňte nastavení pro schéma klikněte na položku Změnit pokročilé nastavení napájení.

 4. Na kartě Upřesnit nastavení rozbalte položku Tlačítka napájení a kryt, rozbalte položku Tlačítko napájení v nabídce Start a potom proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud používáte přenosný počítač, klikněte na položku Baterie nebo Napájen ze sítě (nebo obě), klikněte na šipku a vyberte možnost Režim spánku, Hibernace nebo Vypnout.

  • Pokud používáte stolní počítač, klikněte na možnost Nastavení, klikněte na šipku a vyberte možnost Režim spánku, Hibernace nebo Vypnout.

 5. Klikněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Uložit změny.

Proč nemohu v počítači najít možnost Režim spánku nebo Režim hibernace?

Pokud nemůžete najít režim spánku, je možné, že jej počítač nepodporuje. Další informace získáte v tématu Proč není k dispozici režim spánku?

Pokud nemůžete najít režim hibernace, je možné, že ho vypnul správce systému nebo je to proto, že máte zapnutý hybridní režim spánku.