K lepší ochraně před infekcí počítače spywarem nebo jiným nežádoucím softwarem je možné přispět zapnutím ochrany v reálném čase a výběrem možností ochrany v reálném čase v programu Windows Defender. Ochrana před spywarem v reálném čase varuje uživatele, když se spyware nebo jiný potenciálně nežádoucí software pokouší nainstalovat nebo spustit se v počítači. Upozorní také, když se software pokusí změnit důležitá Windows nastavení.

  1. Spusťte program Windows Defender klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Defender.

  2. Klepněte na nabídku Nástroje a pak na příkaz Možnosti.

  3. Ve skupinovém rámečku Možnosti ochrany v reálném čase zaškrtněte políčko Použít ochranu v reálném čase (doporučeno).

  4. Zvolte požadované možnosti. Pro usnadnění ochrany osobních dat a počítače doporučujeme zvolit všechny možnosti ochrany v reálném čase.

  5. Ve skupinovém rámečku Určete, jestli má program Windows Defender oznamovat:, vyberte požadované možnosti a klepněte na tlačítko Uložit. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.