Pokud je počítač připojen k síti, může vám v dokončení tohoto postupu bránit také nastavení síťových zásad.

Zobrazit vše

Postup zapnutí brány Windows Firewall

  1. Otevřete ovládací panel Windows Firewall klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Zabezpečení a potom klepnutím na položku Windows Firewall.

  2. Klepněte na položku Zapnout nebo vypnout bránu Windows Firewall. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  3. Klepněte na možnost Zapnuto (doporučeno) a potom na tlačítko OK.

Pokud chcete, aby brána firewall blokovala vše, včetně programů vybraných na kartě Výjimky, zaškrtněte políčko Blokovat všechna příchozí připojení .

Postup vypnutí brány Windows Firewall

Bránu Windows Firewall byste neměli vypínat, pokud nemáte povolenu jinou bránu firewall. Po vypnutí brány Windows Firewall bude počítač (a případně také síť) pravděpodobně zranitelnější vůči červům a počítačovým podvodníkům.

  1. Otevřete ovládací panel Windows Firewall klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Zabezpečení a potom klepnutím na položku Windows Firewall.

  2. Klepněte na položku Zapnout nebo vypnout bránu Windows Firewall. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  3. Klepněte na možnost Vypnuto (není doporučeno) a potom na tlačítko OK.