Pokud počítač není vybaven televizním tunerem, k přehrávání a nahrávání televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center budete potřebovat volitelný analogový nebo digitální televizní tuner.

Aplikace Windows Media Center podporuje různé televizní signály včetně analogového a digitálního. Na dostupnost různých televizních signálů a programů, které lze přijímat a sledovat v aplikaci Windows Media Center, mají vliv následující okolnosti:

 • Typ televizního tuneru nebo tunerů, které máte nainstalovány v počítači s aplikací Windows Media Center.

 • Typ antény připojené k tuneru aplikace Windows Media Center.

 • Typ televizního signálu nebo signálů, které lze přijímat v dané oblasti za předpokladu, že se v okolí nevyskytuje žádná fyzická překážka.

 • Země nebo oblast, ve které žijete, a místní používaný standard vysílání.

 • Typ televizních programů k jejichž odběru se přihlásíte u poskytovatele kabelových a satelitních služeb.

 • Váš poskytovatel kabelových nebo satelitních služeb.

 • Systémové prostředky, které jsou k dispozici v počítači s aplikací Windows Media Center. Mezi zmíněné prostředky patří například rychlost procesoru, velikost operační paměti, možnosti grafické karty, USB porty a také dostupné patice pro karty.

Aplikace Windows Media Center podporuje různé digitální a analogové televizní signály. Příkladem analogových televizních signálů jsou například NTSC, PAL a SECAM. Analogové satelitní vysílání (stejně jako zašifrovaný analogový televizní obsah) se postupně přestává používat, protože mnoho zemí přechází na digitální televizní vysílání. Analogové televizní signály jsou přijímány pomocí kabelového televizního kanálu nebo vzduchem pomocí antény. Příkladem celosvětově používaných digitálních televizních signálů jsou například ATSC, ISDB-T, DVB-T a DVB-S. Tyto typy televizních signálů jsou typicky přijímány prostřenictvím digitálních kabelových kanálů, vzduchem za použití antény nebo přes satelit. Následující informace poskytují základní přehled o různých typech digitálních televizních signálů:

 • ATSC. Výbor Advanced Television Systems Committee (ATSC) je skupina, která přispěla k rozvoji nových standardů digitálního televizního vysílání ve Spojených státech. Kromě Spojených států přijaly tento standard také Kanada, Mexiko a Korea. Záměrem je poskytovat širokoúhlý obraz ve formátu 16:9 s rozlišením až 1920×1080 pixelů, což je více než 6x větší rozlišení oproti dřívějšímu standardu. V současné době je standard ATSC v aplikaci Windows Media Center podporován pouze ve Spojených státech a v Korei.

 • QAM. Standard Quadrature Amplitude Modulation (QAM) je digitální kabelový standard používaný ve Spojených Státech. Aplikace Windows Media Center podporuje ve Spojených státech signály QAM pomocí tuneru Digital Cable Tuner.

 • ISDB. Standard Integrated Services Digital Broadcasting (ISDB) je vysílacím formátem digitálního televizního vysílání a digitálního zvuku, který byl vytvořen v Japonsku, aby umožnil tamějším televizním a rozhlasovým stanicím převést vysílání do digitálního formátu. Standard ISDB-T (kde T znamená pozemní vysílání namísto kabelového nebo satelitního signálu) není v aplikaci Windows Media Center podporován.

 • DVB-T. Standard Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T) je standardem konsorcia DVB European consortium, který se používá pro šíření digitálního pozemního televizního signálu. Standard DVB-T je nejpoužívanějším formátem digitálního vysílání a je v aplikaci Windows Media Center podporován ve všech oblastech. (Pro příjem tohoto signálu potřebujete tuner DVB-T.) Další informace o signálu typu DVB-T získáte na webové stránce o DVB.

  Pokud žijete v Evropě a používáte anténu, která podporuje kanály DVB-T, může prohledávání v aplikaci Windows Media Center identifikovat kanály, které nepřijímáte. Pokud tato situace nastane, můžete tyto nepřijímané kanály odstranit. Postupujte následovně: na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly a klepněte na možnost Nastavení. Klepněte postupně na možnosti Televize, Program televize a poté na příkaz Upravit kanály.

 • DVB-S. Standard Digital Video Broadcasting Satellite (DVB-S) je metodou vysílání digitálního televizního signálu, který je v Evropě a dalších částech světa přenášen pomocí satelitu. Pro příjem volně šířeného i zpoplatněného digitálního signálu podle tohoto standardu v aplikaci Windows Media Center budete potřebovat zařízení set-top box. Protokol pro satelitní vysílání DVB-S byl vytvořen organizací Digital Video Broadcasting Project, což je průmyslová organizace vyvíjející technologie pro digitální televizní vysílání.

  Satelitní televizní vysílání je systém šíření televizního signálu, ve kterém je signál přenesen na družici, která signál přijme, zesílí a pošle zpět na Zemi. Satelitní televizní signály jsou v digitálním formátu, přestože většina standardních televizních přijímačů ve Spojených státech pracuje v analogovém formátu. Přehrávání v analogové podobě je umožněno tím, že satelitní televizní přijímač převádí digitální signál do analogového formátu, který dokáže standardní televize rozpoznat a přehrát. Existují dva druhy digitálního signálu pro satelitní televizní vysílání:

  • Volně šířený. DVB-S je základní typ signálu pro televizní signál volně šířený ze satelitů. Tento typ signálu je k dispozici po celém světě a je populární zejména v Evropě.

  • Zpoplatněný. Převážná část televizních signálů typu direct-to-home (DTH) je zašifrována, a proto je toto vysílání možné sledovat jen po zaplacení poplatku za odběr. Odběratelé dostanou od poskytovatelů televizních služeb zařízení set-top box, která dešifrují zakódované signály pořadů. Aplikace Windows Media Center podporuje příjem satelitního vysílání DTH pomocí zařízení set-top box od poskytovatele televizních služeb.