Namísto fyzické klávesnice je možné k psaní textu a zadávání údajů použít klávesnici na obrazovce. Program Klávesnice na obrazovce zobrazí vizuální klávesnici se všemi standardními klávesami. Klávesy je možné vybírat pomocí myši nebo jiného polohovacího zařízení, nebo můžete použít jednu klávesu či skupinu kláves a procházet mezi jednotlivými klávesami na obrazovce.

  • Spusťte program Klávesnice na obrazovce klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy, klepnutím na složku Příslušenství, klepnutím na složku Usnadnění přístupu a potom klepnutím na položku Klávesnice na obrazovce.