Pokud jste někdy potřebovali přistupovat k důležitým souborům, uloženým ve sdílené složce v síti, ale připojení k síti nebylo k dispozici, rozumíte, proč jsou soubory v režimu offline potřebné. Soubory offline umožňují přistupovat k souborům ve sdílených síťových složkách i v případě, že kopie souborů v síti nejsou k dispozici. Pokud vyberete síťové soubory, které chcete zpřístupnit pro režim offline, automaticky se vytvoří kopie těchto souborů v počítači. Kopie síťových souborů, které jsou uloženy v počítači, se nazývají soubory offline. Systém Windows automaticky synchronizuje vaše soubory offline a otevře je vždy, když nejsou k dispozici síťové verze.

Pokyny pro používání souborů offline naleznete v tématu Práce se síťovými soubory v režimu offline.

Příklad přístupu k souborům v síti, pokud se můžete připojit k počítači, ve kterém jsou uloženy síťové soubory.
K souborům v síti můžete přistupovat, pokud se můžete připojit k počítači, ve kterém jsou uloženy síťové soubory.
Příklad přístupu k místním kopiím souborů v síti, pokud se nemůžete připojit k počítači, ve kterém jsou uloženy síťové soubory.
K místním kopiím souborů v síti můžete přistupovat, pokud se nemůžete připojit k počítači, ve kterém jsou uloženy síťové soubory.

Důvody pro používání souborů offline

Soubory offline poskytují výhody každému uživateli, který pracuje se soubory uloženými ve sdílených síťových složkách. Práce se soubory v režimu offline má několik výhod:

  • Chráníte se před výpadky sítě. Pokud používáte soubory offline, nezáleží na tom, že síť vypadne nebo nebude k dispozici síťová složka, ke které přistupujete. V takové situaci systém Windows automaticky začne místo souborů v síťové složce přistupovat ke kopiím offline, které jsou uloženy v počítači, a můžete bez přerušení pokračovat v práci.

  • Můžete pracovat se soubory, i když jste odpojeni od sítě. V době, kdy nejste připojeni k síti, obvykle nemůžete přistupovat k souborům uloženým v síti. Pokud však pracujete se soubory offline, můžete se odpojit od sítě a budete mít stále k dispozici kopie všech síťových souborů, které jste zpřístupnili pro režim offline. To může být užitečné zejména tehdy, cestujete-li s mobilním počítačem.

  • Můžete snadno synchronizovat soubory offline se síťovými soubory. Kdykoli budete chtít synchronizovat soubory s nejnovějšími verzemi souborů v síťové složce, soubory offline vám to umožní jediným stisknutím tlačítka.

  • Pokud pracujete s pomalým připojením, můžete zvýšit svoji efektivitu. Pokud jste připojeni k síti prostřednictvím pomalého připojení, práce se soubory ve sdílené síťové složce může být pomalá a neefektivní. Soubory offline vás tohoto problému zbavují, protože umožňují kdykoli snadno přepnout na práci s offline kopiemi síťových souborů.

Udržování souborů offline v synchronizaci

Pokud vyberete síťový soubor nebo složku, kterou chcete zpřístupnit offline, systém Windows automaticky vytvoří kopii této složky nebo souboru v počítači. Pokaždé, když obnovíte připojení k této síťové složce, systém Windows synchronizuje soubory mezi počítačem a síťovou složkou. Můžete je také kdykoli synchronizovat ručně.

To je všechno, co skutečně potřebujete vědět k tomu, abyste udrželi soubory offline synchronizované. Pro zvídavé uvádíme další podrobnosti:

  • Pokud pracujete v režimu offline a provedete změny v souborech offline ze síťové složky, systém Windows automaticky synchronizuje všechny provedené změny v těchto souborech při nejbližším připojení k síťové složce.

  • Pokud pracujete v režimu offline a někdo mezitím změní soubory ve sdílené síťové složce, systém Windows tyto změny synchronizuje se soubory offline v počítači při nejbližším připojení k této síťové složce. Pokud jste v souborech od posledního připojení k síťové složce také provedli změny, dojde ke konfliktu synchronizace a systém Windows zobrazí dotaz, kterou verzi souborů chcete uchovat.

    Tyto i ostatní konflikty synchronizace umožňuje vyřešit Centrum synchronizace. Další informace naleznete v tématu Řešení konfliktů synchronizace, nejčastější dotazy.

  • Pokud systém Windows narazí na problém při pokusu o synchronizaci souborů offline mezi počítačem a síťovou složkou (například pokud není k dispozici síťová složka, se kterou se pokouší synchronizovat), dojde ke konfliktu synchronizace. Další informace naleznete v tématu Principy chyb a upozornění synchronizace.