Ochrana před spywarem v reálném čase varuje uživatele, když se spyware nebo jiný potenciálně nežádoucí software pokouší nainstalovat nebo spustit se v počítači. V závislosti na úrovni nebezpečnosti lze pro zjištěný software zvolit jednu z následujících akcí:

  • Přeskočit. Povoluje, aby byl software v počítači nainstalován nebo spuštěn. Jestliže je software při příštím prohledávání stále spuštěn, nebo pokouší-li se změnit nastavení v počítači vztahující se k zabezpečení, program Windows Defender uživatele na tento software opět upozorní.

  • Umístit do karantény. Když program Windows Defender software převede do karantény, přesune jej do jiného umístění v počítači a zabrání jeho spuštění, dokud uživatel nerozhodne, má-li se z počítače odstranit nebo obnovit.

  • Odebrat. Trvale odstraní software z počítače.

  • Vždy povolit. Přidá software do seznamu povolených položek programu Windows Defender a umožní jeho spuštění v počítači. Program Windows Defender ukončí upozrňování na rizika, která by software mohl představovat pro soukromí uživatele nebo počítač. Software přidávejte na seznam povolených položek pouze pokud důvěřujete softwaru a jeho vydavateli.

Upozorní také, když se software pokusí změnit důležitá nastavení systému Windows. Protože software je již v počítači spuštěn, je možné zvolit jednu z následujících akcí:

  • Povolit. Povolí, aby software v počítači změnil nastavení vztahující se k zabezpečení.

  • Odmítnout. Zabrání, aby software v počítači změnil nastavení vztahující se k zabezpečení.

Je možné zvolit software a nastavení, která má program Windows Defender monitorovat, doporučujeme však používat všechny možnosti ochrany v reálném čase nazývané agenti. Následující tabulka vysvětluje principy funkce jednotlivých agentů a proč jsou důležití.

Agent ochrany v reálném čase
Cíl

Automatické spuštění

Sleduje seznamy programů, u kterých je povoleno automatické spuštění při zapnutí počítače. Spyware a jiný potenciálně nežádoucí software může být nastaven tak, aby se automaticky spustil při spuštění systémuWindows. Může pak být spuštěn bez vědomí uživatele a shromažďovat informace. Může i zpomalit spuštění a práci počítače.

Konfigurace systému (nastavení)

Monitoruje nastavení vztahující se k zabezpečení v systému Windows. Spyware a další potenciálně nežádoucí software může změnit nastavení zabezpečení hardwaru a softwaru a pak shromažďovat informace, které lze použít k dalšímu oslabení zabezpečení počítače.

Co jsou systémové informace?

Doplňky aplikace Internet Explorer

Sleduje programy, které se automaticky spouští při spuštění aplikace Internet Explorer. Spyware a jiný potenciálně nežádoucí software se může maskovat jako doplňková součást webového prohlížeče  a spustit se bez vědomí uživatele.

Jak doplňkové součásti prohlížeče ovlivňují počítač?

Konfigurace aplikace Internet Explorer (nastavení)

Monitoruje zabezpečovací nastavení prohlížeče, které tvoří první linii obrany proti škodlivému obsahu v síti Internet. Spyware a další potenciálně nežádoucí software se může pokusit o změnu těchto nastavení bez vědomí uživatele.

Stažené položky aplikace Internet Explorer

Monitoruje soubory a programy, které jsou navrženy pro práci s prohlížečem Internet Explorer, například ovládací prvky ActiveX a programy pro instalaci softwaru. Tyto soubory může stahovat, instalovat nebo spouštět přímo prohlížeč. Spyware a další potenciálně nežádoucí software může být přiložen k těmto souborům a instalovat se bez vědomí uživatele.

Služby a ovladače

Monitoruje vzájemné působení služeb a ovladačů se systémem Windows a programy uživatele. Protože služby a ovladače provádějí základní funkce počítače (například povolují zařízení pracovat s počítačem), mají přístup k důležitému softwaru v operačním systému. Spyware a další potenciálně nežádoucí software může služby a ovladače využívat pro získání přístupu do počítače nebo se může pokusit o utajené spuštění v počítači jako běžná část operačního systému.

Spuštění aplikace

Sleduje čas spuštění programů a všechny operace, které po spuštění programy provádějí. Spyware a jiný potenciálně nežádoucí software může využívat nedostatky v zabezpečení programů, které uživatel nainstaloval, ke spuštění škodlivého nebo nežádoucího softwaru bez vědomí uživatele. Spyware se může například spouštět na pozadí při spuštění často používaného programu. Progam Windows Defender monitoruje programy uživatele a upozorní jej, zjistí-li podezřelou aktivitu.

Registrace aplikace

Monitoruje nástroje a soubory v operačním systému, kde mohou být programy registrovány ke spuštění kdykoliv, nejen když uživatel spustí systém Windows nebo jiný program. Spyware a další potenciálně nežádoucí software může program registrovat tak, aby se spouštěl bez upozornění, například denně v naplánovaný čas. To umožňuje programu shromažďovat informace o uživateli nebo počítači nebo získávat přístup k důležitému softwaru v operačním systému bez vědomí uživatele.

Windows Doplňkové součásti

Monitoruje doplňkové součásti (nazývané také softwarové nástroje) pro systém Windows. Doplňky jsou navrženy za účelem zvýšení výkonu počítače, například v oblasti zabezpečení, procházení, produktivity a multimédií. Doplňky však často mohou instalovat programy, které shromažďují informace o uživateli nebo aktivitách online a vystavují citlivé osobní informace cizím subjektům, často zasilatelům reklamy.