Brána firewall pomáhá zabránit počítačovým podvodníkům nebo škodlivému softwaru (například červům) v získání přístupu k počítači prostřednictvím sítě nebo Internetu. Brána firewall může rovněž zabránit tomu, aby počítač odesílal škodlivý software do jiných počítačů.

Na kartě Obecné v bráně Windows Firewall jsou dostupná tři nastavení. Zde jsou popsány jejich vlastnosti a situace, kdy je lze použít:

Zapnuto (doporučeno)

Toto nastavení je vybráno jako výchozí. Když je brána Windows Firewall zapnutá, u většiny programů je komunikace přes bránu firewall zablokována. Pokud chcete zrušit blokování programu, můžete tento program přidat do seznamu výjimek (na kartě Výjimky). Dokud například nepřidáte do seznamu výjimek program pro zasílání rychlých zpráv, nebudete moci pomocí rychlých zpráv zasílat fotografie. Chcete-li přidat program na seznam výjimek, získáte informace v tématu Povolení komunikace programu přes bránu Firewall systému Windows.

Blokovat všechna příchozí připojení

Toto nastavení blokuje všechny nevyžádané pokusy o připojení k vašemu počítači. Toto nastavení použijte, vyžadujete-li maximální ochranu počítače, například připojujete-li se k veřejné síti v hotelu nebo na letišti nebo šíří-li se po Internetu počítačový červ. S tímto nastavením nebudete upozorněni, že brána Windows Firewall blokuje programy, a programy na seznamu výjimek budou ignorovány.

Pokud vyberete možnost Blokovat všechna příchozí připojení, můžete stále zobrazovat většinu webových stránek, odesílat i přijímat e‑maily a odesílat a přijímat rychlé zprávy.

Vypnuto (není doporučeno)

Vyhněte se používání tohoto nastavení, pokud není v počítači spuštěna jiná brána firewall. Po vypnutí brány Windows Firewall bude počítač (a případně také síť) pravděpodobně mnohem méně chráněn před počítačovými podvodníky a škodlivým softwarem (jako jsou červi).

Poznámka

  • Pokud některé nastavení brány firewall není k dispozici a počítač je připojen k doméně, je možné, že správce systému řídí tato nastavení pomocí zásad skupiny.