Odinstalace systému Windows Vista v systému s možností spuštění více operačních systémů

Systém Windows Vista nelze odinstalovat. Můžete však změnit kód, který spouští operační systém (často nazývaný hlavní spouštěcí kód) a následně odebrat systém Windows Vista z počítače s možností spuštění více systémů a vrátit se do systému Windows XP nebo Windows 2000. Tento postup vyžaduje použití instalačního disku se systémem Windows Vista.

Upozornění

 • Než začnete, zálohujte programy, soubory a nastavení. Odebrání systému Windows Vista je náročný postup, který může vést až ke ztrátě informací uložených v počítači. Informace o zálohování dat získáte vyhledáním výrazu záloha v nápovědě a odborné pomoci.

 1. Vložte instalační disk se systémem Windows Vista.

 2. Klepněte na tlačítko StartTlačítko Start, položku Všechny programy, Příslušenství, klepněte pravým tlačítkem na odkaz Příkazový řádek a potom klepněte na příkaz Spustit jako správce. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.
 3. Zadejte cestu [písmeno jednotky DVD]:\boot\bootsect.exe /nt52 ALL /force a stiskněte klávesu ENTER.

  Pokud je například písmeno jednotky DVD F, zadejte f:\boot\ bootsect.exe /nt52 ALL /force.

 4. Vysuňte instalační disk se systémem Windows Vista.

 5. Restartujte počítač.

  Počítač spustí předchozí verzi systému Windows, kterou jste nainstalovali.

 6. Ručně odstraňte systémy a složky systému Windows Vista, jako jsou Programy Files, Users a složky systému Windows.

  Poznámka

  • Systém Windows Vista můžete také odebrat přeformátováním oddílu, kde je instalován, ale tuto akci proveďte pouze v případě, že oddíl není spouštěcím oddílem. Přeformátování spouštěcího oddílu může způsobit, že počítač nebude možné spustit. Informace o spouštěcích oddílech získáte v části Co jsou systémové oddíly a spouštěcí oddíly?